Den hvide jomfru og bjørnen skal undersøges

24. juni 2015 | Nyborg Slot

Den hvide jomfru undersøges

Mandag den 22. juni starter Østfyns Museer en arkæologisk undersøgelse af Den Hvide Jomfru og Bjørnen på Nyborg Fæstning. Bjørnen – der i virkeligheden er en stor grundmuret dæmning – blev opført omkring 1660-1665 i forbindelse med omfattende fæstningsarbejder omkring Nyborg by og slot. Vandet i voldgravene var siden borgens anlæggelse omkring år 1200 opstemt til ca. 4 m. over havoverfladen. Den middelalderlige dæmning blev i forbindelse med fæstningsarbejderne erstattet med lang smal dæmning med kvadresten på ydersiderne ved Kongens Bastionsvej. Dens formål var at sikre vandet i voldgravene mod at løbe direkte ud i fjorden. På toppen af bjørnen opførtes et saddeltag af tegl og midt herpå blev opført den såkaldte Hvide Jomfru. Jomfruen er en kegleformet tårnlignende konstruktion, der hindrede trafik over bjørnen. Navnet går tilbage til en legende om en ung pige, der er blevet muret inde i tårnet.

Fonden for Nyborg Fæstning ønsker en vurdering af kammens tilstand, og om der stadig er bevaret de stensatte sider af konstruktionen med henblik på senere at restaurere kammen og jomfruen. Bjørnen og Den Hvide Jomfru fremstår i dag som en nærmest uforståelig konstruktion, hvor eneste formidlingstiltag er et ældre forklarende skilt ved siden af jomfruen. Konstruktionen er imidlertid afgørende for helhedsforståelsen af ikke bare den kongelige fæstning, men også hele Nyborg Slots og bys historie. Det er stedet, hvor man kan se og forstå det enorme anlæg, der siden middelalderen har styret vandets veje til og omkring Nyborg, defineret byens udseende og som fortsat sikrer, at der er vand i voldgravene omkring byen.

En restaurering, der suppleres med ny formidling vil således markant styrke fortællingen om Nyborg. Ikke bare fæstningens historie, men hele anlæggets historie fra grundlæggelsen i middelalderen frem til i dag. Undersøgelsen vil blive foretaget af arkæologen Claus Sørensen, der er museumsinspektør ved Østfyns Museer, og tænkes at vare en tre dages tid.

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Lokal virksomhed udvalgt til at omdanne Nyborg Torv
13. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Slots- og Kulturstyrelsen har nu valgt den entreprenør, der skal udføre arbejdet med Torvet i Nyborg, som er en del af det store slotsprojekt i Nyborg.

Rigets første hovedstrøg
6. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Et vejforløb fundet under Torvet i Nyborg kan måske dateres til 1200-tallet. Dermed kan adgangsvejen til middelalderens danehoffer være fundet.

Fortiden på Dyrehave Mølle efterlyses
5. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Østfyns Museer og Realdania By og Byg efterlyser viden, fortællinger og billeder fra Dyrehave Mølle.

Find din favorit-ridder
27. august 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Lær de historiske riddere at kende, før du skal se dem dyste til Nordiske Kampdage.