En kvart milliard til Nyborg Slot

10. marts 2015 | Nyborg Slot

Det unikke kulturarvsområde omkring Nyborg slot og rådhustorvet skal restaureres og revitaliseres. En stor del af pengene til projektet er nu på plads, og visionen er, at den historiske helhed bliver genskabt og samtidig får tilført nyt liv. Bag projektet står Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Nyborg Kommune, Realdania og A.P. Møller Fonden samt Østfyns Museer.

Nyborg Slot og Nyborg by har siden middelalderen været et midtpunkt i det danske rige. Det var for eksempel på Nyborg Slot, at Danmarks første ”grundlov” blev underskrevet i 1282, og her opholdt de danske konger sig gennem århundreder. Slottet var tidligere del af et storslået borganlæg med fire fløje, og er stadig et enestående kulturarvsmonument der sammen med Nyborg by udgør en unik historisk helhed.

Nu skal denne helhed gøres synlig – både gennem restaurering og nybyggeri. Visionen er, at kulturarvsområdet Nyborg Slot og Nyborg by genskabes som en sammenhængende historisk helhed, der bringer stedets unikke kulturarv i spil og giver det national og international tiltrækningskraft.

Arbejdet omfatter restaurering af Kongefløjen og vagttårnet, tilførsel af en eller flere nye bygninger, der skal fortolke den tidligere borgstruktur og skabe rammer for nye udstillingsfunktioner. Samtidig skal torvet og området mellem slot og by opgraderes, så der skabes sammenhæng mellem Nyborg by og Nyborg slot.

I løbet af 2015 forventer man at gennemføre en international arkitektkonkurrence i to faser. Konkurrencen skal konkretisere en helhedsplan for slot og borgområde. Selve byggeriet forventes at stå færdigt i løbet af 2019.

Kulturministeren vil i foråret indhente tilslutning til projektet fra Folketingets finansudvalg til gennemførelse af projektet. Den økonomiske ramme for opførelsen af projektet er på i alt 276 mio. kr. A. P. Møller Fonden og Realdania har givet tilsagn om støtte med hver 100 mio. kr. Nyborg Kommune bidrager med 35 mio. kr. mens Kulturministeriet, gennem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, søger om en bevilling på 41 mio. kr.

Fakta
Projektet er et partnerskab mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Nyborg Kommune, Realdania og A. P. Møller Fonden.

Udstilling og formidling: Østfyns Museer I forbindelse med anlægsprojektet er formuleret et ambitiøst formidlingsprospekt, som er under planlægning hos Østfyns Museer.

Økonomi
Samlet økonomisk ramme: 276 mio. kr.

Realdania og A. P. Møller Fonden bidrager hver især med 100 mio. kr., Kulturministeriet med 41 mio.kr. Nyborg Kommune med 35 mio.kr.

Projektet forventes at være endeligt finansieret af partnerskabet i løbet af foråret 2015.

Tidsplan
Projektkonkurrence: juni 2015 – marts 2016
Projektering: 2016
Byggeperiode: 2017-2019

Læs mere om projektets baggrund på Slotte og Kulturejendomme

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Borgmestergården slår rekord
20. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Byen og turisterne har nu for alvor taget Borgmestergården til sig.

Rådhus med dybe rødder
16. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Arkæologer fra Østfyns Museer kan nu bekræfte, at Nyborg Rådhus den dag i dag bæres af fundament fra 1500-tallet.

Røde mønstre på slottets gulve
15. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Det bliver røde mønstre i tegl, der kommer til at pryde gulvene i fire af Nyborg Slots sale.

Donation til Nyborg Slots Dragtlaug
14. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Nyborg Slots Dragtlaug har modtaget en flot donation fra Albani Fonden og ser frem til sommerens Danehof, hvor en lang række flotte, nye dragter skal præsenteres.