Ny bog om udgravningerne ved Nyborg Slot

26. juni 2015 | Nyborg Slot

Østfyns Museer udgiver ny bog om de sidste seks års arkæologiske undersøgelser omkring Nyborg Slot. Resultaterne vises lige nu i en ny udstilling på slottet, der løber han over hele sommeren. Har man lyst til for alvor at komme med arkæologerne på arbejde med udgravningen af et af de vigtigste kulturarvsmonumenter fra Danmarks middelalder, så er Jørgen Skaarups bog om udgravningerne et must.

Historien eksisterer kun, hvis den bliver fortalt
”Historien eksisterer kun, hvis den bliver fortalt. Nyborg Slot er Danmarks ældste bevarede kongeborg, og sammen med Nyborg by udgør den et delvist gemt og glemt kapitel af Danmarkshistorien. Efter 6 års historiske, arkivalske og ikke mindst arkæologiske undersøgelser omkring Nyborg Slot, har vi ændret synet på borgen og dens historie både i fortid, nutid og fremtid”, siger Janus Møller Jensen, der er afdelingsleder på Nyborg Slot/Østfyns Museer. ”Den er blevet både større og mere betydningsfuld end vi havde forestillet os. På samme måde er sammenhængen mellem borg og by blevet helt nyfortolket. Vi er simpelthen gået fra at stikke spaden i jorden til at skrive ny Danmarkshistorie”.

Ny bog om arkæologien
Nu fremlægges resultaterne af de arkæologiske undersøgelser i en ny bog af lederen af udgravningerne, Jørgen Skaarup, der supplerer de to store bind om Nyborgs historie, Kongen Kommer og Danmarksporten af henholdsvis Erland Porsmose og Mette Ladegaard Thøgersen, som udkom tidligere på måneden.

”Med Jørgen Skaarups nye bog Middelalderborgen Nyborg. Arkæologiske udgravninger 2009-2014 bringes nu en længe ventet aktuel status over de sidste seks års udgravninger på Nyborg Slot. Et blik tilbage til udgravningerne i slut 1800-tallet og til 1920’erne giver samtidig for første gang en samlet oversigt over 120 års arkæologi på stedet, siger Claus Frederik Sørensen, der er museumsinspektør ved Nyborg Slot, og som har fungeret som fast tovholder på udgravningerne, udfærdiget de arkæologiske rapporter og stået for bogens billedredaktion. ”Bogen må betegnes som en milepæl over den arkæologiske forskning på stedet og omskriver store dele af den etablerede viden om borgen. Den ældste borg har bl.a. vist sig at være betydelig større en først antaget og betydelig stærkere befæstet”.

Fra middelalderens Christiansborg til Danmarks første hovedstad
I bogen fokuserer Jørgen Skaarup på middelalderborgens funktionsperiode fra starten af 1200-tallet til tiden under Christian 3. (1536-1558), hvor borgen må regnes blandt rigets vigtigste borge og fæstninger. De enkelte fløje beskrives kronologisk og borgens særtræk beskrives og analyseres. Som noget nyt placeres flere bygninger og anlæg under specifikke konger og dronninger hvorved flere kapitler af Danmarkshistorien pludselig kan knyttes til borgens historie.

Med udgravningerne 2009-2014 blev det for første gang også muligt at få et samlet overblik over den borg – størrelse og udseende – der knytter sig til historien om danehoffet – middelalderens danske parlament. Borgen blev opført som et stort samlet anlæg, med både repræsentative rum og samtidigt stærkt befæstet. Historien om Nyborg fra middelalderens Christiansborg til kongelig fyrsteresidens fremlægges på bedste vis af Jørgen Skaarup med fokus på de bygninger, sale og anlæg, der knytter sig dertil.

Info: Jørgen Skaarup, Middelalderborgen Nyborg. Arkæologiske undersøgelser 2009-2014, Østfyns Museer 2015. 104 s. ISBN: 978-87-92620-38-5.

Om forfatteren: Jørgen Skaarup, f. 1944, mag.art. i forhistorisk arkæologi 1971. Fra samme år museumsinspektør ved Langelands Museum og fra 1978 til 2066 leder samme sted. Sideløbende hermed har Jørgen Skaarup ledet store udgravningsprojekter samt arbejdet med undervandsarkæologi. Fra 1980’erne har især borge og voldsteder haft hans store interesse, og han er en af landets største kendere heraf. Siden 2009 har Skaarup ledet de årlige udgravninger omkring Nyborg Slot.

Bogen kan købes i webshoppen.

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Lokale virksomheder skal restaurere Nyborg Slot indvendigt
1. april 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Slots- og Kulturstyrelsen har netop fundet frem til de håndværkere og entreprenører, der skal restaurere det indvendige af Kongefløjen.

Arne bygger sit tredje skib til museet
25. marts 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Forenden af et 1500-tals-krigsskib bliver del af ny udstilling på Borgmestergården.

Kort og godt om Danmarkshistorien i Nyborg
20. marts 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

400 års Danmarkshistorie set fra Nyborg bliver nu fortalt i ny bog fra Østfyns Museer.

Hurra for de frivillige
17. marts 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Mette Ladegaard Thøgersen hylder museets frivillige, selv om de i øjeblikket er blevet bedt om at blive hjemme.