Nyborg skal igen være Danmarks centrum

28. maj 2015 | Nyborg Slot

Historien om Nyborg som middelalderhovedstad og Nyborg Slot som kongeborg skal genskabes. Seks teams er udvalgt til at komme med deres bud på at synliggøre og nyfortolke kulturarvsområdet og det historiske borganlæg.

Stor international interesse

Til prækvalifikationen til arkitektkonkurrenen bød i alt 34 teams ind på opgaven, omfattende hele omtrent 150 firmaer og rådgivere. Af samtlige teams havde de 20 et dansk firma som hovedrådgiver, medens de resterende 14 havde udenlandsk ledelse. De fleste teams havde en blandet dansk/international sammensætning for at opnå den fornødne og ideelle kompetence-sammensætning. Udover Danmark var følgende lande repræsenteret i ansøgerfeltet: Norge, Sverige, England, Holland, Belgien, Tyskland, Spanien, Portugal, Italien og USA.

Den store og komplekse opgave har således i høj grad påkaldt sig international interesse, og det har blandt de mange særdeles velkvalificerede teams, været en vanskelig og betydningsfuld opgave at udvælge de seks teams, der nu går videre til den egentlige konkurrence, siger museumsdirektør Erland Porsmose.

Blandt de prækvalificerede teams har to teams udenlandsk hovedrådgiver (Spanien og England), medens fire har dansk hovedrådgiver. To af disse inkluderer også udenlandske arkitektfirmaer, medens de resterende to teams er sammensat af danske firmaer.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

Nyborg er et vidnesbyrd om en vigtig periode i Danmarkshistorien, hvor danehoffet mødtes, og hvor bærende principper i vores demokratiske styreform blev grundlagt. Jeg glæder mig til at se de forskellige bud på, hvordan man kan styrke denne fortælling på stedet og formidle dets historiske betydning.

Borgmester i Nyborg Kenneth Muhs siger:

Nyborg Slot har en ganske særlig plads i nyborgensernes hjerte. Det er derfor glædeligt, at vi nu kan sætte konkurrencen i gang om at udvikle, restaurere og gentolke både Nyborg Slot og Nyborg by. Der er tale om et ambitiøst projekt, der vil præge byen.

Direktør for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Henrik Tvarnø siger:

Vi får gennem dette omfattende projekt på en meget overbevisende måde gjort det synligt for den nutidige besøgende, hvordan byen og kongens borg har spillet sammen, og hvor elegant en byudvikling Nyborg gennemgik i sin tid som rigets vigtigste kongeby. Det bliver interessant at se museets og byens meget originale ambitioner udfoldet om få år af nogle dygtige arkitekter

Administrerende direktør i Realdania Jesper Nygård siger:

Nyborg Slot har et stort uudnyttet potentiale. Både i de enestående historiske bygninger og i stedets historie som Danmarks centrum gennem mange hundrede år. Jeg glæder mig rigtig meget til at se konkurrencens svar på, hvordan Nyborgs fortid kan blive ramme for en attraktion i fremtiden.

De seks prækvalificerede teams, som er udvalgt til at deltage i konkurrencen, er:

 

  • BBP ARKITEKTER A/S i samarbejde med Tony Fretton Architects Schønherr landskab A/S Buro Happold Rådgivende ingeniører Via Trafik Thomas Kampmann
  • Caruso St John Architects LLP i samarbejde med Praksis arkitekter ApS
  • Cubo Arkitekter A/S i samarbejde med JAJA ARCHITECTS ApS, Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S, Schul Landskabsarkitekter ApS, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Mogens A. Morgen, professor, arkitekt MAA
  • entasis a/s i samarbejde med rønnow arkitekter a/s, garcés-de seta-bonet studio, charlotte skibsted landskabsarkitekter, grontmij a/s
  • Kjaer & Richter A/S i samarbejde med MLA/S, SLA A/S, Niras A/S og Balslev rådgivende ingeniørfirma A/S Konsulenter: Bente Lange, Keld Abrahamsen og Kvorning
  • Nieto Sobejano Arquitectos GmbH i samarbejde med Dorte Mandrup Arkitekter a/s Barup & Edström arkitektkontor AB Atelier Loidl Landschaf ts-Architekten Tyréns AB

 

Unik kulturarv

Forslagene vil blandt andet blive bedømt ud fra deres evne til at styrke og genfortælle den historiske og unikke sammenhæng mellem slot og by samt at etablere sammenhængende faciliteter, som understøtter oplevelsen for de besøgende.

Det er op til et dommerpanel at finde vinderen af konkurrencen, som foregår i to faser. Vinderen eller vinderne af første fase findes ultimo oktober, hvorefter det eller de vindende teams skal viderebearbejde deres forslag i anden fase. Denne forventes afsluttet i marts 2016. Restaurerings- og byggearbejdet forventes at begynde i 2017 og strække sig frem til og med 2019.

Baggrund om projektet

Fortællingen om Nyborg som Danmarks middelalderhovedstad og om Nyborg Slot som hjemsted for datidens parlament – Danehoffet – og den første håndfæstning, som kan ses som datidens grundlov, skal levendegøres. Derfor bliver det unikke kulturarvsområde omkring Nyborg Slot og Rådhustorvet i Nyborg nu restaureret. Projektet til over en kvart milliard kroner forventes at stå færdig i 2019.

Det er et samarbejde mellem Kulturministeriet, Nyborg Kommune, Østfyns Museer, A.P. Møller Fonden og Realdania, der giver mulighed for at igangsætte udviklingen af Nyborg Slot og by.

Den samlede økonomiske ramme er på 276 mio. kr., hvor Realdania og A.P. Møller Fonden hver især bidrager med 100 mio. kr., Kulturministeriet med 41 mio. kr. og Nyborg Kommune med 35 mio. kr.

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Tanker om "det gode liv" på dagsordenen
18. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Temaet for Reformationsdag 2019 er "det gode liv". Mød forfattere, præster og andre i debat om det gode liv i dag og i fortiden.

Lokal virksomhed udvalgt til at omdanne Nyborg Torv
13. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Slots- og Kulturstyrelsen har nu valgt den entreprenør, der skal udføre arbejdet med Torvet i Nyborg, som er en del af det store slotsprojekt i Nyborg.

Rigets første hovedstrøg
6. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Et vejforløb fundet under Torvet i Nyborg kan måske dateres til 1200-tallet. Dermed kan adgangsvejen til middelalderens danehoffer være fundet.

Fortiden på Dyrehave Mølle efterlyses
5. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Østfyns Museer og Realdania By og Byg efterlyser viden, fortællinger og billeder fra Dyrehave Mølle.