Steder med sjæl i Nyborg

12. januar 2015 | Nyborg Slot

Nu sætter Nyborg Kommune, Østfyns Museer og Nyborg Bibliotek fokus på vores lokale bygningskulturarv med den omrejsende udstilling ”Steder med Sjæl – hvor er kulturarven i din kommune?”. Det sker i forbindelse med, at Kulturstyrelsens fredningskaravane lægger vejen forbi for at gennemgå alle fredede bygninger i kommunen.

Udstillingen kan ses på Nyborg Bibliotek fra den 13. januar til den 1. februar 2015.Under overskriften Min verdensarv' samarbejder Nyborg Kommune, Østfyns Museer og Nyborg Bibliotek om at øge opmærksomheden på den lokale bygningskulturarv. Udstillingen ”Steder med sjæl – hvor er kulturarven i din kommune?” kommer i forlængelse af en foredragsrække i efteråret, der sluttede af med en præsentation af Kulturstyrelsen fredningsgennemgang.

Udstillingen er en omrejsende vandrerudstilling, der sætter fokus på den byggede kulturarvs mange facetter og formidler hvad, hvordan og hvorfor vi bevarer historiske bygninger og miljøer. Udstillingen er en del af Realdania og Kulturstyrelsen fælles, femårige initiativ, Bygningskultur 2015, som ved at skabe ny viden, netværk og formidling skal føre til mere opmærksomhed på bygningskulturarven.

Bygningskulturarven rummer alt fra små, ydmyge skure til prægtige palæer og knejsende fyrtårne. Ydmyge husmandssteder, storslåede herregårde, rå fabrikker og hverdagens etagehuse. Nyborg kommune har mange interessante bygninger og steder, der rummer spændende kulturhistoriske fortællinger. Disse fortællinger er vigtige både for den lokale identitet, og når kommunen skal tiltrække nye tilflyttere og turister. For at kunne varetage og beskytte de kulturhistoriske interesser, er det vigtigt, at have et overblik over hvor bevaringsværdierne befinder sig.

Dette overblik blev delvis skabt i 1994, da den tidligere Nyborg kommune og Miljøministeriet i samarbejde udarbejdede et kommuneatlas, som er en kortlægning af bevaringsværdige bymiljøer og bygninger i kommunen. Et sådant registreringsarbejde blev ikke udført for de tidligere Ullerslev og Ørbæk kommuner, og derfor er der i dag store områder af den nuværende Nyborg kommune, hvor overblikket over bevaringsværdierne mangler. Med fredningskaravanen, der gennemgår og beskriver landets fredede bygninger kommune for kommune, bliver de fredede bygninger nu beskrevet også i Ørbæk og Ullerslev. Det er første gang siden bygningsfredningsloven blev vedtaget i 1918 og er en historisk indsats for bygningskulturarven.

Vi har valgt at bruge Kulturstyrelsens gennemgang af de fredede bygninger i kommunen som anledning til at sætte spot på den lokale bygningskulturarv inden for rammerne af vores samarbejde Min verdensarv og stille spørgsmålet: Hvor er kulturarven egentlig i vores kommune? Og vise, at den findes rigtig mange forskellige og overraskende steder. Som en del af udstillingen kan du også gå ind og stemme på det mest interessante bygningskulturarv blandt 10 udvalgte steder i kommunen.

Fakta: I Nyborg kommune er der i dag 47 fredede bygninger. Der er 1106 registrerede bevaringsværdige bygninger opført før 1950 med en SAVE-værdi mellem 1 og 4. En række af disse udpegninger stammer ikke fra det i 1994 udgivne kommuneatlas, men fra senere udarbejdede lokalplaner. En oversigt over de fredede og bevaringsværdige bygninger kan ses i databasen FBB og på kommunens hjemmeside i kommuneplanen.

Bygningskultur 2015

Stem på kulturarven i Nyborg

Foto: Korsbrødregården i Nyborg

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Lokale virksomheder skal restaurere Nyborg Slot indvendigt
1. april 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Slots- og Kulturstyrelsen har netop fundet frem til de håndværkere og entreprenører, der skal restaurere det indvendige af Kongefløjen.

Arne bygger sit tredje skib til museet
25. marts 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Forenden af et 1500-tals-krigsskib bliver del af ny udstilling på Borgmestergården.

Kort og godt om Danmarkshistorien i Nyborg
20. marts 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

400 års Danmarkshistorie set fra Nyborg bliver nu fortalt i ny bog fra Østfyns Museer.

Hurra for de frivillige
17. marts 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Mette Ladegaard Thøgersen hylder museets frivillige, selv om de i øjeblikket er blevet bedt om at blive hjemme.