Steder med sjæl i Nyborg

12. januar 2015 | Nyborg Slot

Nu sætter Nyborg Kommune, Østfyns Museer og Nyborg Bibliotek fokus på vores lokale bygningskulturarv med den omrejsende udstilling ”Steder med Sjæl – hvor er kulturarven i din kommune?”. Det sker i forbindelse med, at Kulturstyrelsens fredningskaravane lægger vejen forbi for at gennemgå alle fredede bygninger i kommunen.

Udstillingen kan ses på Nyborg Bibliotek fra den 13. januar til den 1. februar 2015.Under overskriften Min verdensarv' samarbejder Nyborg Kommune, Østfyns Museer og Nyborg Bibliotek om at øge opmærksomheden på den lokale bygningskulturarv. Udstillingen ”Steder med sjæl – hvor er kulturarven i din kommune?” kommer i forlængelse af en foredragsrække i efteråret, der sluttede af med en præsentation af Kulturstyrelsen fredningsgennemgang.

Udstillingen er en omrejsende vandrerudstilling, der sætter fokus på den byggede kulturarvs mange facetter og formidler hvad, hvordan og hvorfor vi bevarer historiske bygninger og miljøer. Udstillingen er en del af Realdania og Kulturstyrelsen fælles, femårige initiativ, Bygningskultur 2015, som ved at skabe ny viden, netværk og formidling skal føre til mere opmærksomhed på bygningskulturarven.

Bygningskulturarven rummer alt fra små, ydmyge skure til prægtige palæer og knejsende fyrtårne. Ydmyge husmandssteder, storslåede herregårde, rå fabrikker og hverdagens etagehuse. Nyborg kommune har mange interessante bygninger og steder, der rummer spændende kulturhistoriske fortællinger. Disse fortællinger er vigtige både for den lokale identitet, og når kommunen skal tiltrække nye tilflyttere og turister. For at kunne varetage og beskytte de kulturhistoriske interesser, er det vigtigt, at have et overblik over hvor bevaringsværdierne befinder sig.

Dette overblik blev delvis skabt i 1994, da den tidligere Nyborg kommune og Miljøministeriet i samarbejde udarbejdede et kommuneatlas, som er en kortlægning af bevaringsværdige bymiljøer og bygninger i kommunen. Et sådant registreringsarbejde blev ikke udført for de tidligere Ullerslev og Ørbæk kommuner, og derfor er der i dag store områder af den nuværende Nyborg kommune, hvor overblikket over bevaringsværdierne mangler. Med fredningskaravanen, der gennemgår og beskriver landets fredede bygninger kommune for kommune, bliver de fredede bygninger nu beskrevet også i Ørbæk og Ullerslev. Det er første gang siden bygningsfredningsloven blev vedtaget i 1918 og er en historisk indsats for bygningskulturarven.

Vi har valgt at bruge Kulturstyrelsens gennemgang af de fredede bygninger i kommunen som anledning til at sætte spot på den lokale bygningskulturarv inden for rammerne af vores samarbejde Min verdensarv og stille spørgsmålet: Hvor er kulturarven egentlig i vores kommune? Og vise, at den findes rigtig mange forskellige og overraskende steder. Som en del af udstillingen kan du også gå ind og stemme på det mest interessante bygningskulturarv blandt 10 udvalgte steder i kommunen.

Fakta: I Nyborg kommune er der i dag 47 fredede bygninger. Der er 1106 registrerede bevaringsværdige bygninger opført før 1950 med en SAVE-værdi mellem 1 og 4. En række af disse udpegninger stammer ikke fra det i 1994 udgivne kommuneatlas, men fra senere udarbejdede lokalplaner. En oversigt over de fredede og bevaringsværdige bygninger kan ses i databasen FBB og på kommunens hjemmeside i kommuneplanen.

Bygningskultur 2015

Stem på kulturarven i Nyborg

Foto: Korsbrødregården i Nyborg

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Fotografier fra Ting- og Arresthuset efterlyses
29. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Museet efterlyser fotografier der kan belyse arresten og tinghusets historie til en udstilling i anledning af Ting- og Arresthusets 100 års jubilæum.

Vinterferie med mini-ridderskole
28. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Kom i lære som ridder på Borgmestergården i uge 7

Borgmestergården slår rekord
20. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Byen og turisterne har nu for alvor taget Borgmestergården til sig.

Rådhus med dybe rødder
16. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Arkæologer fra Østfyns Museer kan nu bekræfte, at Nyborg Rådhus den dag i dag bæres af fundament fra 1500-tallet.