Ny viden om fæstningens historie

09. februar 2016 | Nyborg Slot

Rester af vejforløb og fundament fundet lige inden for Landporten i Nyborg.

Østfyns Museer har netop foretaget en mindre arkæologisk undersøgelse lige inden for Landporten i Nyborg. Museet blev kontaktet af Nyborg Forsyning, da et ældre vandrør fra o. 1900 skulle udskiftes.

Overraskede arkæologer
Det er meget sjældent, at sådanne undersøgelser giver noget særligt fra sig, da området ofte bliver grundlæggende forstyrret, når rørene bliver lagt i første omgang. Derfor var overraskelsen også stor, da det viste sig, at et øst/vest-gående fundament var bevaret langs den nordlige kant af feltet. Og ikke nok med det, så kom resterne af et vejforløb til syne helt i bunden af feltet, som den gamle rørlægning gik lige igennem.

Vandrøret stammede fra først i 1900-tallet. I den periode foregik gravearbejdet håndkraft, og de store og uhåndterlige fundamentsten fik derfor lov at blive liggende på deres oprindelige plads med det nye vandrør gående helt op til.

Vejforløb fra 1550
Den gamle vej, der blev fundet helt i bunden af feltet, kunne dateres til tiden omkring 1550 ud fra det keramik og tegl, der blev fundet i det ophobede affaldslag herover. Det var desværre ikke muligt at konstatere i hvilken retning vejen var orienteret. Den gik dog med sikkerhed ”ind under” det øst/vest-gående gående fundament og er altså ældre end fundamentet. Fundamentet bestod af store kampesten ca. 30x40x40 cm., men desværre uden bevarede rester af teglsten. Fundamentstenenes størrelse indikerer nemlig, at der må have været tale om en bygning opført i teglsten.

Spor af nyborgensisk accissebod
Spørgsmålet bliver da hvilken bygning, der lå på stedet. Svaret skal findes på et kort fra ca. 1630erne af Frands de Traytorrens, der viser Nyborg under Christian 4. På kortet og umiddelbart inden for Landporten/hvælvingen (opført at Christian 3. i 1550erne) ses en mindre bygning. Det er tydeligt, at bygningen er placeret på præcis det sted fundamentet blev fundet. Bygningen blev tilsyneladende fjernet allerede 30 år senere, da Frederik 3.s store fæstningsarbejder blev påbegyndt. Der findes en række meget præcise kort fra denne tid, hvor området lige inden for Landporten stod tomt.

Kort med hus

På billedet og med rød markering ses ”kontrolhuset” lige inden for landporten. Huset kan dateres til perioden 1550-1660.

Bygningen er en del af fæstningen og det ingenmandsland, der lå lige inden for voldene, inden man ankom til selve byen/slottet. Den var en slags accissebod og havde til formål at kontrollere, hvilke varer der blev taget med ind i byen. Byen havde da oplevet problemer med at fødevarer/landbrugsprodukter blev smuglet ind i byen til salg på byens markeder, ”uden der var betalt afgift derfor”.

En ny brik til puslespillet
Den lille udgravning viste sig således at give endnu en brik i puslespillet om Nyborg Fæstnings historie – en historie, der bliver nytolket og udvidet hver gang spaden stikkes i jorden i Nyborg.


Billede øverst: På billedet ses det bevarede stenfundament, der flugter på linje med Landporten.

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Borgmestergården slår rekord
20. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Byen og turisterne har nu for alvor taget Borgmestergården til sig.

Rådhus med dybe rødder
16. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Arkæologer fra Østfyns Museer kan nu bekræfte, at Nyborg Rådhus den dag i dag bæres af fundament fra 1500-tallet.

Røde mønstre på slottets gulve
15. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Det bliver røde mønstre i tegl, der kommer til at pryde gulvene i fire af Nyborg Slots sale.

Donation til Nyborg Slots Dragtlaug
14. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Nyborg Slots Dragtlaug har modtaget en flot donation fra Albani Fonden og ser frem til sommerens Danehof, hvor en lang række flotte, nye dragter skal præsenteres.