Ny viden om fæstningens historie

09. februar 2016 | Nyborg Slot

Rester af vejforløb og fundament fundet lige inden for Landporten i Nyborg.

Østfyns Museer har netop foretaget en mindre arkæologisk undersøgelse lige inden for Landporten i Nyborg. Museet blev kontaktet af Nyborg Forsyning, da et ældre vandrør fra o. 1900 skulle udskiftes.

Overraskede arkæologer
Det er meget sjældent, at sådanne undersøgelser giver noget særligt fra sig, da området ofte bliver grundlæggende forstyrret, når rørene bliver lagt i første omgang. Derfor var overraskelsen også stor, da det viste sig, at et øst/vest-gående fundament var bevaret langs den nordlige kant af feltet. Og ikke nok med det, så kom resterne af et vejforløb til syne helt i bunden af feltet, som den gamle rørlægning gik lige igennem.

Vandrøret stammede fra først i 1900-tallet. I den periode foregik gravearbejdet håndkraft, og de store og uhåndterlige fundamentsten fik derfor lov at blive liggende på deres oprindelige plads med det nye vandrør gående helt op til.

Vejforløb fra 1550
Den gamle vej, der blev fundet helt i bunden af feltet, kunne dateres til tiden omkring 1550 ud fra det keramik og tegl, der blev fundet i det ophobede affaldslag herover. Det var desværre ikke muligt at konstatere i hvilken retning vejen var orienteret. Den gik dog med sikkerhed ”ind under” det øst/vest-gående gående fundament og er altså ældre end fundamentet. Fundamentet bestod af store kampesten ca. 30x40x40 cm., men desværre uden bevarede rester af teglsten. Fundamentstenenes størrelse indikerer nemlig, at der må have været tale om en bygning opført i teglsten.

Spor af nyborgensisk accissebod
Spørgsmålet bliver da hvilken bygning, der lå på stedet. Svaret skal findes på et kort fra ca. 1630erne af Frands de Traytorrens, der viser Nyborg under Christian 4. På kortet og umiddelbart inden for Landporten/hvælvingen (opført at Christian 3. i 1550erne) ses en mindre bygning. Det er tydeligt, at bygningen er placeret på præcis det sted fundamentet blev fundet. Bygningen blev tilsyneladende fjernet allerede 30 år senere, da Frederik 3.s store fæstningsarbejder blev påbegyndt. Der findes en række meget præcise kort fra denne tid, hvor området lige inden for Landporten stod tomt.

Kort med hus

På billedet og med rød markering ses ”kontrolhuset” lige inden for landporten. Huset kan dateres til perioden 1550-1660.

Bygningen er en del af fæstningen og det ingenmandsland, der lå lige inden for voldene, inden man ankom til selve byen/slottet. Den var en slags accissebod og havde til formål at kontrollere, hvilke varer der blev taget med ind i byen. Byen havde da oplevet problemer med at fødevarer/landbrugsprodukter blev smuglet ind i byen til salg på byens markeder, ”uden der var betalt afgift derfor”.

En ny brik til puslespillet
Den lille udgravning viste sig således at give endnu en brik i puslespillet om Nyborg Fæstnings historie – en historie, der bliver nytolket og udvidet hver gang spaden stikkes i jorden i Nyborg.


Billede øverst: På billedet ses det bevarede stenfundament, der flugter på linje med Landporten.

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Ulæste tegn fra fortiden
18. januar 2019
Nyborg Slot

Nyopdagede inskriptioner i murværket på Nyborg Slot tyder på at en kongelig fangekælder fra middelalderen er fundet.

Kultur på hjernen
8. januar 2019
Østfyns Museer

Østfyns Museer er klar til at give demensramte gode oplevelser.

Kongefløjens bjælker bevares
21. december 2018
Nyborg Slot og kulturarv

En model af, hvordan man udskifter ødelagte ender på bjælkerne, så de fortsat kan bære lofter og gulve, kan nu ses i formidlingspavillonen.

Hold hjernen og kroppen frisk
21. december 2018
Nyborg Slot

Samspillet mellem historie og natur fremmer fysisk og mental sundhed.