Forskningens Døgn 2017: Tro på det!

18. april 2017 | Nyborg Slot

Østfyns Museer og Nyborg Bibliotek inviterer skoleklasser til Forskningens Døgn 2017 under overskriften Tro på det!   

På Forskningens Døgn kan skoleklasser i Nyborg høre om, hvordan vi i Nyborg er i gang med at genfinde Danmarks Reformationshovedstad i Nyborg gennem arkæologisk og historisk forskning i anledning af reformationsjubilæet 2017.

Historisk oplevelsesløb

Skoleklasser kan tilmelde sig et historisk oplevelsesløb, der tager dem forbi Nyborg Slot, Nyborg Vold og de arkæologiske udgravninger. Og så kan de se slottet genskabt i virtual reality på Torvet i Nyborg. Undervejs vil eleverne få et indtryk af, hvordan man går fra at stikke spaden i jorden til at skrive ny Danmarkshistorie. Eleverne skal også løse opgaver med afsæt i byens historie og samle brikkerne til genskabelsen af Reformationshovedstaden, som afsæt for at forstå genskabelsen af Nyborg Slot i moderne arkitektonisk skikkelse.

Tilmelding

Oplevelsesløbene er målrettet mellemtrinnet, mens foredragene primært er målrettet udskoling, gymnasium og ungdomsuddannelserne, men kan bookes af alle.

Tilmeld din klasse til Forskningens Døgn på mdrc@ostfynsmuseer.dk eller tlf. 2429 8748.

Du kan tilmelde dig oplevelsesløb eller booke et foredrag i følgende tidsrum.

  • Mandag-tirsdag (24.-25. april) kl. 9-11 og 12-14
  • Torsdag-fredag (27.-28. april) kl. 9-11 og 12-14

Oplevelsesløbet foregår i hele tidsrummet, mens foredragene på skolen passer til en lektion. Der er plads til to klasser til oplevelsesløbet og et foredrag pr. tidsrum. Vi booker efter først til mølle princippet.

BAGGRUND

I 2017 markeres 500året for reformationen både nationalt og internationalt. Nyborg spillede en helt central rolle under den religiøse revolution, der fik stor betydning for Europas historie. Det hele startede i Wittenberg i Tyskland for præcis 500 år siden, da munken Martin Luther slog sine berømte teser op på kirkedøren. Det blev startskuddet til en forandring af tro, værdier og holdninger, der præger vort samfund den dag i dag.
Allerede i 1520’erne fik den nye tro afgørende betydning for kampen om magten i Danmark i de dynastiske krige om tronen mellem Christian 2., Frederik 1. og deres respektive sønner, der begge hed Hans i forskellige alliancer med tyske fyrster og kejsermagten centreret omkring den gamle kongeby Nyborg og Nyborg Slot. Vinderen af kampen blev en anden af Fredrik 1.s sønner, Christian 3. Han var den stærkeste blandt de europæiske reformerte fyrster.

Christian 3. ombyggede massivt både slot og bymidte i sit verdensbillede, og Nyborg blev dermed den første reformationshovedstad. Han havde sin residens på Nyborg Slot, og herfra støttede han både politisk og økonomisk Martin Luther. Kongen var stærk troende lutheraner, de to mødtes personligt og holdt livet igennem en nær forbindelse. Mens Wittenberg var reformationens åndelige hovedstad, var Nyborg således den verdslige – fysiske – hovedstad.

Den historie er vokset frem som et resultat af et mangeårigt forskningsarbejde arkæologisk, arkivalsk og historisk omkring Nyborg Slot og by og er senest blevet understreget af de massive forskningsgravninger og arkæologiske undersøgelser omkring Nyborg Slot, med helt nye fund og resultater, der har understøttet og forstærket fortællingen. Den omskriver et af de vigtige kapitler i Danmarkshistorien og det er derfor helt afgørende at de nye forskningsresultater bliver formidlet.

Store dele af reformationshovedstaden Nyborg kan ses og opleves den dag i dag, og i de kommende år vil Nyborg Slot blive genrejst i fordums styrke i et stort projekt, hvor den gamle kongeborg genopføres i et moderne arkitektonisk snit. I 2020 vil vi slå dørene op for det nye Nyborg Slot. Inden byggefasen for alvor kan komme i gang er der iværksatte enorme arkæologiske forskningsgravninger, der har givet helt ny viden om det gamle slot og dets omgivelser og i bogstavelig forstand gravet reformationshistorien op af mulden både i kraft af nye fund af bygninger og genstande.

På Forskningens Døgn, vil vi præsentere den forskningsindsats, der er det specifikke kapitel af historien om Nyborg som kongeby og landets første egentlige hovedstad i det nye protestantiske kongerige og dets betydning for bygge og restaureringsprojektet. Kulturarven kan genfindes, genskabes og levendegøres og iscenesættes gennem nybyggeri, ny arkitektur og restaurering. Denne proces ønsker vi, såvel metodisk som historisk, med et videnskabeligt afsæt at brede ud til børn, unge og voksne borgere i Nyborg. Vi ønsker i tilknytning til reformationsjubilæet på en spændende, anderledes og overskuelig måde, at dele den nye viden og skærpe interessen for, dels det konkrete arkæologiske forskningsprojekt dels det historiske forskningsarbejde omkring reformationshovedstaden. Tilsammen fremdrager det på en videnskabelig baggrund et stort set glemt kapitel af Danmarkshistorien, som er relevant at få draget frem i lyset igen ikke bare i anledning af reformationsjubilæet, men som baggrund for at forstå sammenhængen i Danmarkshistorien i det hele taget.

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Borgmestergården slår rekord
20. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Byen og turisterne har nu for alvor taget Borgmestergården til sig.

Rådhus med dybe rødder
16. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Arkæologer fra Østfyns Museer kan nu bekræfte, at Nyborg Rådhus den dag i dag bæres af fundament fra 1500-tallet.

Røde mønstre på slottets gulve
15. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Det bliver røde mønstre i tegl, der kommer til at pryde gulvene i fire af Nyborg Slots sale.

Donation til Nyborg Slots Dragtlaug
14. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Nyborg Slots Dragtlaug har modtaget en flot donation fra Albani Fonden og ser frem til sommerens Danehof, hvor en lang række flotte, nye dragter skal præsenteres.