Historiske løb og rollespil for skoleklasser

28. august 2017 | Nyborg Slot

Når Nyborg Borglege løber af stablen i uge 36 skal 5. klasser fra Nyborgs skoler på historisk oplevelseløb og 6.-8. klasser deltage i et historisk rollespil.

For andet år i træk har Østfyns Museer og Nyborg Kommune inviteret til Borglege omkring Nyborg Slot og på volden. Det er et gratis, lærerigt og sjovt historisk arrangement, der foregår i ugen op til Nordiske Kampdage og Kongens Høstmarked og inkluderer både et historisk oplevelsesløb for Nyborgs 5. klasser og et historisk oplevelsesrollespil for 6.-8. klassetrin.

”Nyborg Borglege startede sidste år som et pilotprojekt for kommunens 5. klasser. Ambitionen er, at det skal blive et årligt tilbagevende begivenhed – en form for historisk idrætsuge – der fungerer som optakt til Nordiske Kampdage og Høstmarked i Nyborg. Tilsammen udgør det en hel pakke, der er med til at iscenesætte, levendegøre og forankre vores rige historie og kulturarv”, siger formanden for Erhvervs- og Udviklingsudvalget Peter Wagner Mollerup, der har bevilget penge til det store projekt.

Historisk Oplevelsesløb og oplevelsesrollespil

Det historiske oplevelsesløb foregår på Nyborg Slot og voldene omkring slottet. Eleverne skal på opdagelse i Nyborgs store historie og rige kulturarv gennem en stribe aktiviteter, der har til formål at give dem et øget kendskab til deres egen og deres bys historie med udgangspunkt i de unikke autentiske historiske rammer, som de bor og færdes i. Udgangspunktet for fortællingen er borgens og byens funktion som fæstningsværk, der har præget livet i byen indtil begyndelsen af det 20. århundrede.

Oplevelsesrollespillet kombinerer elevernes kompetencer med sociale medier og informationssøgning med fysisk aktivitet og historisk leg og læring. Spillet tager udgangspunkt i byens dramatiske reformationshistorie, og eleverne skal også identificere og finde de steder, hvor historien udspillede sig. Men der er gået noget galt med historien. Eleverne skal finde fejlene og rette op på dem gennem brug online medier og informationsportaler. Det sker med udgangspunkt i en løbende dialog mellem læren og de andre elever.

Optakt til Nordiske Kampdage i Nyborg

Aktiviteterne foregår i ugen op til Nordiske Kampdage, hvor riddere og bueskytter fra re-enactor grupper fra hele landet mødes for at træne, dyste, udveksle viden og erfaring. De er med til at genskabe stemningen af det middelalderlige hofs pragt og farver, når det mødtes i Nyborg for at afholde Danehof. Nordiske Kampdage foregår i weekenden 9.-10. september parallelt med Høstmarked i Nyborg.

”Vi ville gerne give Nyborgs elever mulighed for selv at være med til at genoplive historien og prøve kræfter med nogle af de aktiviteter, som ridderne udfører under kampdagene, siger museumsinspektør Nicolai Knudsen, der er tovholder på Nyborg Borglege. ”Allerede sidste år var der stor interesse og alle pladserne på til oplevelsesløbet og rollespillet var fuldt booket inden for en uge efter vi sendte invitationerne ud til skolerne før sommerferien.”

Praktisk for Borglegene

Det historiske oplevelsesrollespil er et helt nyudviklet koncept i tillæg til oplevelsesløbet, der blev testet som et pilotprojekt i 2016, hvor der var plads til 8 klasser på 2 dage. I år er det udvidet til 12 klasser på 4 dage. Det historiske rollespil er for de større klasser og har lidt længere forløb. Målet er at udvide det yderligere. Det er en vigtig måde at få forankret historien lokalt på i samarbejde med kommunens skoler og på sigt også institutioner og foreninger.

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Lokal virksomhed udvalgt til at omdanne Nyborg Torv
13. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Slots- og Kulturstyrelsen har nu valgt den entreprenør, der skal udføre arbejdet med Torvet i Nyborg, som er en del af det store slotsprojekt i Nyborg.

Rigets første hovedstrøg
6. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Et vejforløb fundet under Torvet i Nyborg kan måske dateres til 1200-tallet. Dermed kan adgangsvejen til middelalderens danehoffer være fundet.

Fortiden på Dyrehave Mølle efterlyses
5. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Østfyns Museer og Realdania By og Byg efterlyser viden, fortællinger og billeder fra Dyrehave Mølle.

Find din favorit-ridder
27. august 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Lær de historiske riddere at kende, før du skal se dem dyste til Nordiske Kampdage.