Kampdagene får nordisk profil

14. august 2017 | Nyborg Slot

De årlige kampdage i Nyborg vil fremover hedde "Nordiske Kampdage", og så bliver borgkulissen til storslaget udbygget og udvidet.

Med det nye navn, Nordiske Kampdage, sigter eventet efter at få et mere nordisk og internationalt tilsnit, når det løber af stablen den 9.-10. september.

Ridderne kom fra hele riget

I middelalderen deltog stormænd, riddere og væbnere i turneringer, hvor man dystede mod hinanden i flere hold, meget lig det, der udspiller sig til storslaget under de årlige kampdage i Nyborg. 

"Målet med kampdagene er at sprede fortællingen ud og iscenesætte, hvordan et middelalderligt storslag kunne have set ud. Når nu kampdagene skal være nordiske, er det for at få et mere realistisk billede af fortidens kampe og kulturelle sammensætning. For ridderne kom fra hele riget - dvs. også Norge og Sverige", fortæller museumsinspektør Mathias Tryggedson, der er Østfyns Museers tovholder på kampdagene.

Nordiske reenactore i Nyborg

Når ridderne og de øvrige stormænd mødtes til danehof med kongen på Nyborg Slot, har det været fra alle rigets egne. Under Kalmarunionen, der blev oprettet under Margrete 1.s styre, blev de tre lande, Danmark, Norge og Sverige, samlet til ét rige, i en union. De samlede riger var det geografisk største rige i hele Europa. I praksis betød det, at selvom den danske regent gjorde meget for at få danske stormænd til at besidde prominente administrative poster i hele unionen, var der også svenske og norske stormænd repræsenteret til hofferne på Nyborg Slot.

For at styrke den nordiske profil har arrangørerne af kampdagene i år lagt særlig vægt på at opsøge og invitere reenactore (folk, der genoplivere historien ved at iklæde sig historiske dragter og gennemspille historiske optrin eller kampe, red.) fra hele norden. Ved de tidligere års kampdage har der dog også været et stort internationalt fremmøde.

Borgkulissen udbygges

Igen i år arbejdes der videre med borgbyggeriet. Det er nemlig ikke kun Nyborg Slot, der står under nybyggeri. Til sidste års kampdage blev der taget hul på at bygge en borg til storslaget, som kunne indgå i middelalderens belejringsfortælling. Det er planen at borgen skal udbygges, hvoraf tårnet skal forhøjes og en borgport skal bygges. Det er planen at borgen aktivt skal indgå i kamphandlingerne til storslaget, så man kan iscenesætte middelalderens forsvars- og belejringsteknikker.

Se programmet for Nordiske Kampdage 2017 her.

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Tanker om "det gode liv" på dagsordenen
18. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Temaet for Reformationsdag 2019 er "det gode liv". Mød forfattere, præster og andre i debat om det gode liv i dag og i fortiden.

Lokal virksomhed udvalgt til at omdanne Nyborg Torv
13. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Slots- og Kulturstyrelsen har nu valgt den entreprenør, der skal udføre arbejdet med Torvet i Nyborg, som er en del af det store slotsprojekt i Nyborg.

Rigets første hovedstrøg
6. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Et vejforløb fundet under Torvet i Nyborg kan måske dateres til 1200-tallet. Dermed kan adgangsvejen til middelalderens danehoffer være fundet.

Fortiden på Dyrehave Mølle efterlyses
5. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Østfyns Museer og Realdania By og Byg efterlyser viden, fortællinger og billeder fra Dyrehave Mølle.