5 ting du skal huske før dit bryllup!

28. maj 2018 | Borgmestergården

- hvis altså dit ægteskab skal indgås i renæssancen!

1) Få lov af din far
Som regel blev din kommende mand eller kone valgt for dig, da giftermål i høj grad handlede om alliancer mellem slægter og ikke om kærlighed. Var du forelsket, kunne du dog godt gå til dine forældre og høre deres syn på sagen, men det var i sidste ende deres beslutning.

2) Prissæt din brud/brudgom
Alliancen mellem jeres to familier var ikke kun mundtlig. Ved trolovelsen blev der også udvekslet værdier, og brudeprisen skulle fastsættes. Brudeprisen var den pris gommen måtte betale for, at bruden nu blev en del af hans familie. Det lyder mærkeligt i vores øre, at man kunne prissætte en brud, men i virkeligheden handlede det om at give brudeparret den bedste start på ægteskabet og et økonomisk fundament. Bruden tog på den anden side værdier med ind i ægteskabet i form af medgift eller morgengaver.

3) Få lov af din præst
Efter reformationen i 1536 forsøgte kirken at få mere og mere ejerskab over indgåelsen af ægteskab. Lysning blev en del af denne proces, og gik i al sin enkelthed ud på, at en trolovelse først var officiel, når den var blevet offentliggjort af præsten i kirken. Dette blev efterhånden sædvane og blev nedfældet som lov i 1582.

4) Hold dig på måtten indtil bryllupsnatten!
Mange anså trolovelsen som ligeværdigt med indgåelse af ægteskabet, og ofte flyttede folk sammen allerede efter denne. Men hvis du ikke ville ses ned på af kirken og de bedre samfundslag, der betragtede denne skik som en usædelighed, måtte du blive i din egen seng til ægteskabet var på plads.

5) Skaf nye lagner - og andet husgeråd
Anskaffelsen af udstyr, så som køkkentøj, linned, rok osv., var en stor del af det at blive gift i renæssancen. Hvis du var dårligt stillet, trådte fællesskabet til og sørgede for, at brudeparret fik det nødvendige udstyr. Det var ligefrem en skik, at den ene, eller begge hver for sig, gik rundt i landsbyen og bankede på hver enkelt dør for at få, hvad der kunne undværes. I nogle egne anså man det lige frem for en form for bodsgang, og man måtte derfor ikke tale, komme indenfor eller drikke under tiggergangen.

Billedtekst: Christian 2. levede ikke helt op til datidens normer for ægteskabelig moral. Her ses han med sin elskerinde Dyveke. Foto fra optog til Danehof.

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Rådhus med dybe rødder
16. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Arkæologer fra Østfyns Museer kan nu bekræfte, at Nyborg Rådhus den dag i dag bæres af fundament fra 1500-tallet.

Røde mønstre på slottets gulve
15. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Det bliver røde mønstre i tegl, der kommer til at pryde gulvene i fire af Nyborg Slots sale.

Donation til Nyborg Slots Dragtlaug
14. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Nyborg Slots Dragtlaug har modtaget en flot donation fra Albani Fonden og ser frem til sommerens Danehof, hvor en lang række flotte, nye dragter skal præsenteres.

Endnu et latrin er dukket op under Torvet
10. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

I forbindelse med en ny etape af de arkæologiske udgravninger på Torvet i Nyborg er der dukket et endnu et latrin op.