Danehoffets historie skal skrives

21. august 2018 | Nyborg Slot

Mens håndværkere og arkitekter er i fuld gang med restaureringen af Nyborg Slot, skal museets afdelingsleder, Janus Møller Jensen, skrive en bog om et af de vigtigste kapitler i slottets historie. Nemlig middelalderens danehoffer.

Når der i disse år sættes så meget i værk for at bevare og tilgængeliggøre Nyborg Slot, skyldes det, at slottet vidner om nogle afgørende afsnit i Danmarkshistorien. Herunder først og fremmest danehofferne, som blev afholdt på Nyborg Slot gennem flere 100 år. Men der er behov for at samle op på den nuværende viden om Danehoffet og sætte institutionen ind i en international kontekst. Derfor har PhD og afdelingsleder ved Nyborg Slot, Janus Møller Jensen, fået bevilget tre måneders orlov for at skrive udkastet til en bog om emnet.

Danehoffet i internationalt perspektiv

"På mange måder var Danmark et demokratisk foregangsland i middelalderen, og historien om Danehoffet er derfor meget relevant også i en international sammenhæng. Parlamentsinstitutionen opstår samtidigt mange steder i Europa, men Nyborg Slot er muligvis det eneste sted, der udpeges lovformeligt som fast mødested for et parlament og med et fast mødetidspunkt, der er uafhængigt af kongens indkaldelse", fortæller Janus Møller Jensen. 

Fokus på forskning

Janus Møller Jensen er ph.d. i middelalderhistorie. Han har skrevet og udgivet en lang række bøger og artikler og blev i 2006 tildelt det Fri Forskningsråds Ung Eliteforskerpris. Siden 2009 har han været ansat på Østfyns Museer som afdelingsleder for Nyborg Slot.

Østfyns Museer har længe indsamlet viden om Danehoffet, som Janus Møller Jensen nu skal skabe overblik over og samle. Blandt andet kan han drage nytte af det arbejde, som specialestuderende ved Historie på SDU Ditte Villebro Larsen har udført i de sidste fem måneder, hvor hun har haft specialekontor på museet for at skrive om netop danehofferne.

Dansk demokratis rødder

Normalt opfattes det moderne danske demokrati som en relativt ny opfindelse, der gradvist udviklede sig efter juni grundloven af 1849. Men det danske retssamfund har rødder langt tilbage i tiden. Danehoffet er da også optaget på den danske Demokratikanon som et afgørende skridt frem mod formationen af det moderne demokratiske system.

I mere end to århundreder mødtes det danske parlament – Danehoffet som det blev kaldt – på Nyborg Slot. Fra 1200-tallet og helt frem til begyndelsen af 1500-tallet blev Nyborg Slot anset som parlamentets faste mødested, og Danehoffet opfattet som udtryk for den rette retsorden. 

Med lov skal land bygges

Danehoffet var netop et parlament, der i princippet tog sig af lovgivningsarbejdet og institutionaliserede tanken om Danmark som et samfund, skulle reguleres via lovgivning. Kongen måtte ikke udøve sin magt vilkårligt og stod i rette for parlamentet. Allerede i middelalderen formulerede man på Danehoffet helt grundlæggende principper for retssamfundet. Hvad vi i dag ville kalde menneskerettigheder. Herunder blandt andet, at kun domstolene kan udmønte straf og kun efter gældende lov.  

Ved et lykketræf er rummet, hvor parlamentet mødtes i stor udstrækning bevaret. Det bliver i øjeblikket nænsomt restaureret. Og nu får vores viden om historien også en omgang, så historien om Danehoffet kan blive fortalt. 

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Propaganda præget i sølv
6. december 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Der var ingen smalle steder, da Danmarks første enevældskonge skulle markere sin nyvundne magt. XRF-scanner afslører ødsel brug af sølv.

Dannebrog vajer på årets julekugle
29. november 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Vi kan i 2019 fejre 800-året for Dannebrog. Derfor er det Dannebrog, der pryder årets julekugle.

Dengang vi bowlede med ko-knogler
29. november 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Børn i fortidens Nyborg har blandt andet fordrevet deres fritid med ”kodespil”. Et keglespil, hvor både kegler og kastebold var fremstillet af knogler.

Kakler med våbenskjolde vidner om højstatusmiljø
15. november 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Skår af kakler med våbenskjolde understreger, at Christian III anlagde sin turneringsplads i en by med rige og betydelige borgere.