Kvinden på kaklen

07. februar 2018 | Nyborg Slot

Det er måske ikke lige til at se det. Men hvis man kigger godt efter, gemmer der sig en kjole tilhørende en moderigtig kvinde fra 1500-tallet på et kakkelfragment fundet på Slotsholmen.

I forbindelse med Slotsprojektet i Nyborg har arkæologerne gjort et interessant fund. Nemlig et stykke af en kakkel, der viser den nederste del af en kvinde. Kaklen blev fundet, da man soldede det opgravede jord. Men hvad kan sådan en ovnkakkel egentlig fortælle os? Og hvad kan den sige om slottet i Nyborg?

Kakkel med kvinde

Højborgerlig frue fra 1500-tallet

Ein Frau von BaselLerkaklen, som blev fundet i Nyborg, kunne med stor sandsynlighed være fra 1500-tallet. Kaster vi et blik på kaklens ornamentik, kan vi måske komme dateringen nærmere.

På den bevarede del af kaklen ses en blå kjole, med et horisontalt hvidt bånd ved kjolens nedre kant. Man kan ane en arm og hånd, der holder en taske, i brun glasur. Den øverste del af kjolen er ikke synlig, da kaklen desværre ikke er fuldt bevaret.
Disse kakler blev ofte lavet efter et forlæg, f.eks. efter et træsnit. Træsnit var datidens metode til at reproducere billeder til f.eks. bøger. I en bog kaldet Frauen-Trachtenbuch udgivet i 1586 vises forskellige byers og stænders tøjmode, og her findes lignende billeder af kvinder i kjole med tilhørende tasker. Bogens træsnit er fremstillet af Jost Ammans fra Nürnberg. Særligt træsnittene af hhv. en Strasbourger-frue og en frue fra Basel har mange ligheder med kjolen på kaklen fundet i Nyborg. Både tasker og kjoleform ligner, og også det horisontale bånd på kjolen går igen som element.

Med en antagelse om at kaklen fra Nyborg havde Frauen-Trachtenbuch som forlæg ville dette stemme fint overens med dateringen af kaklen til 1500-tallet.

Måske fra kongens private gemakker

Hvor denne kakkelovn så har stået kan være svært at vide. Der kan gisnes om, at den måske har stået inde på slottet. Christian 3. - der udbyggede Nyborg Slot og by i 1540’erne og 1550’erne, bl.a. med en ny riddersal på slottet og en ny korridorgang på 3. stokværk, havde stærke tyske familiære forbindelser. Det er tænkeligt at det enten har været kongen selv, eller en af hans mange tyske forbindelser, der har bragt kaklen til Nyborg. Man kan forestille sig at denne kakkel og mange andre har været en del af en kakkelovn i de private gemakker inde på det gamle slot.

Omkring århundredskiftet til 1600-tallet har slottets beboere sandsynligvis fundet kakkelovnen forældet og umoderne og i den forbindelse kasseret kaklen. Efter flere hundrede år i jorden er den blevet fremdraget og kan nu genfortælle historier om slottets gamle, kongelige storhedstid.

Renæssancens kakkelovne kunne være et prægtigt skue

Ovne blev brugt i middelalderens hjem, som en indre varmekilde i stuer og sale. Disse ovne kunne være besat med pottekakler, der gav en større overflade for ovnkappen og således bedre kunne lede varmen ud i rummet. De ældste pottekakler i Danmark er fra 12- og 1300-tallet, fundet i Sorø Kloster og borgene i Gurre og Søborg i Nordsjælland.

Kakkelovn på træsnitKaster vi et blik ud over Danmarks grænser, har der været pottekakler i Lübeck fra omkring år 1200. Pottekaklerne kunne have forskellige former, være glaserede og have ornamentik inde i kaklen. Senmiddelalderens og renæssancens rektangulære kakler havde reliefaftryk, med rigt dekorerede motiver og med glasur i flere forskellige farver. Disse dekorerede kakler gjorde det muligt, at ovnen ikke blot var en praktisk varmekilde, men også havde en æstetisk eller historiefortællende funktion, f.eks. med bibelscener.

Kakkelovnene havde fra 1400-tallet af en tårnlignende form, med todelt opbygning og firesidet fyrrum.

Det har uden lige været et prægtigt skue i f.eks. et slotsværelse eller borgerstue. Disse kakkelovne blev i senmiddelalderen og i den tidlige renæssance ganske udbredt i velhavende borgerhjem og i aristokratiske huse. Ovnene var fuldt beklædte med de glaserede, rektangulære kakler, med et rigt sceneri af forskellige motiver og farver, alt efter ejerens smag og behag. Motiverne kunne både være religiøse, f.eks. Jomfru Maria og Jesusbarnet, helgener, ja ligefrem en kakkel med motiv af Martin Luther er fundet i Kalundborg. Motiverne kunne også være samtidens helte og idoler, f.eks. fyrster, soldater og fyrstinder. Forlæggene for kakkelmotiverne kunne være kobberstik eller træsnit af samtidens store billedkunstnere. Disse fantastiske kakler blev fremstillet i forme med en matrice og kunne masseproduceres.

Lerkaklerne fortsatte sin brug op gennem 1500-tallet, men blev afløst af jernkakkelovne i 1600-tallet. Den ældste jernkakkelovn i Danmark dateres via årstallet i sin indskrift til 1543. Der har dog været en overgangsfase, hvor lerkaklerne blev udfaset.

Mathias Tryggedsson, museumsinspektør

 

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Lokale virksomheder skal restaurere Nyborg Slot indvendigt
1. april 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Slots- og Kulturstyrelsen har netop fundet frem til de håndværkere og entreprenører, der skal restaurere det indvendige af Kongefløjen.

Arne bygger sit tredje skib til museet
25. marts 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Forenden af et 1500-tals-krigsskib bliver del af ny udstilling på Borgmestergården.

Kort og godt om Danmarkshistorien i Nyborg
20. marts 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

400 års Danmarkshistorie set fra Nyborg bliver nu fortalt i ny bog fra Østfyns Museer.

Hurra for de frivillige
17. marts 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Mette Ladegaard Thøgersen hylder museets frivillige, selv om de i øjeblikket er blevet bedt om at blive hjemme.