Ny afdelingsleder til Nyborg Slot

06. november 2018 | Nyborg Slot

Nuværende afdelingsleder fra Johannes Larsen Museet hentes til Nyborg Slot som ny afdelingsleder fra 1. december.

Med Janus Møller Jensens beslutning om at takke ja til en stilling som direktør ved Koldinghus blev der behov for at besætte stillingen som afdelingsleder ved Nyborg Slot. 

I øjeblikket er det restaurerings-, udbygnings- og formidlingsprojekt, der sætter dagsordenen på Nyborg Slot, og de kommende tre år vil ikke mindst komme til at stå i projektstyringens, administrationens og økonomiens tegn, indtil det nyrestaurerede slot kan åbne i 2021.

Fokus på kontinuitet

Østfyns Museers formandsskab og direktion har derfor lagt vægt på at prioritere projektets kontinuitet og styrke ressourcerne til projektstyringen ved at besætte afdelingslederstillingen ved Nyborg Slot med ph.d. Mette Ladegaard Thøgersen, som har været ansat ved Østfyns Museer siden 2007 og været afdelingsleder ved flere af museets afdelinger siden 2009. 

"For at opnå den nødvendige kontinuitet i de mange processer omkring udviklingen af Nyborg Slot var det efter formandsskabets opfattelse oplagt at opfordre Mette Ladegaard Thøgersen til at tiltræde stillingen. Vi mener, hun har de rette kvalifikationer og den nødvendige indsigt til at føre projektet videre, og vi er meget glade for, at hun takkede ja", siger Ivar Hviid, der sammen med John Vilhelmsen udgør formandsskabet for Østfyns Museers bestyrelse.

Nøje kendskab til Nyborgs historie og nutid

Mette Ladegaard Thøgersen er ph.d. i historie og har allerede et indgående kendskab til Danmarks Riges Hjerte-projektet, som hun har deltaget i helt fra starten i 2010 i kraft af sin daværende stilling som Østfyns Museers afdelingsleder ved Landskab og Arkæologi. Forskningsmæssigt har hun bidraget med bogen "Danmarksporten" fra 2015, som er andet bind i serien om "Nyborg – Danmarks Riges Hjerte". Mette Ladegaard Thøgersen har desuden stået bag ansøgningen til Kulturministeriet om at gøre Nyborg Slot og by til kandidat til UNESCOs verdensarvsliste, og hun har blandt andet her igennem erhvervet et nøje kendskab til Nyborgs historie og nutid, samt et godt indblik i de administrative og kulturelle netværk.

Erfaren afdelingsleder

På det administrative og ledelsesmæssige plan kommer Mette Ladegaard Thøgersen godt rustet fra stillingen som afdelingsleder på Johannes Larsen Museet, hvor hun senest har stået for udvidelsen med det nye kaffehus, samt en organisatorisk opgradering af museet, bl.a. med adskillige frivillig netværk. Mette er tillige medlem af Østfyns Museers direktion. Igennem ti år som afdelingsleder på Østfyns Museer, først på afdelingen for Landskab & Arkæologi og siden på Johannes Larsen Museet, har Mette Ladegaard Thøgersen endvidere opnået stor erfaring med tilrettelæggelse af udstillinger, arrangementer og events – en erfaring, museet vil kunne drage nytte af ved de kommende års intense arbejde med formidlingsprojektet på det nye Nyborg Slot.

Nye faglige udfordringer venter

Rokaden på afdelingslederniveau vil betyde, at der nu opslås en stilling som afdelingsleder på Johannes Larsen Museet. Stillingen vil blive opslået omgående med henblik på besættelse så hurtigt som muligt.

Mette Ladegaard Thøgersen ser frem til sin nye stilling som afdelingsleder i Nyborg:

”Jeg har været rigtig glad for at være afdelingsleder på Johannes Larsen Museet de seneste 3½ år. Men jeg glæder mig også til nye faglige udfordringer på Nyborg Slot og Borgmestergården og til at arbejde endnu mere med mit fag: Historie. Og ikke mindst glæder jeg mig til at blive en del af de mange spændende kulturarvs- og formidlingsprojekter, der pt. er i gang i Nyborg Kommune – herunder ikke mindst det store restaurerings- og formidlingsprojekt på Nyborg Slot, som jeg  hidtil har deltaget i på sidelinjen, men som jeg nu kan deltage i på fuld kraft”.

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Lokale virksomheder skal restaurere Nyborg Slot indvendigt
1. april 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Slots- og Kulturstyrelsen har netop fundet frem til de håndværkere og entreprenører, der skal restaurere det indvendige af Kongefløjen.

Arne bygger sit tredje skib til museet
25. marts 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Forenden af et 1500-tals-krigsskib bliver del af ny udstilling på Borgmestergården.

Kort og godt om Danmarkshistorien i Nyborg
20. marts 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

400 års Danmarkshistorie set fra Nyborg bliver nu fortalt i ny bog fra Østfyns Museer.

Hurra for de frivillige
17. marts 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Mette Ladegaard Thøgersen hylder museets frivillige, selv om de i øjeblikket er blevet bedt om at blive hjemme.