Nyerhvervelse viser Kongens Skibsbro

16. november 2018 | Nyborg Slot

Et spændende lille maleri, der viser Nyborg Havn, som der så ud i midten af 1800-tallet, er føjet til museets samlinger.

Østfyns Museer har 5. november 2018 gennem auktionshuset Bruun-Rasmussen erhvervet et spændende lille maleri af Nyborg Havn, som der så ud i midten af 1800-tallet. Selvom maleriet ikke er ret stort, det måler blot 24X35,5 cm, kan man alligevel finde meget relevant historie i det lille skilderi.

Der er tale om et oliemaleri malet på lærred, uden titel og signatur. På bagsiden kan man dog hente hjælp: Her står ”Nyborg Havn ca. 1845 Fr. Kraft”.

Ung kunstner med blik for Nyborgs skønhed

Frederik Kraft (1823-1854) var dansk guldaldermaler, uddannet på Kunstakademiet. Han specialiserede sig i landskabsmalerier og modtog gennem flere år rejseunderstøttelse, så han kunne videreuddanne sig i Italien; han døde kun 31 år gammel uden for alvor at være slået igennem. Heldigvis for os har han åbenbart opholdt sig i Nyborg længe nok til, at vi i dag kan nyde hans udsigt fra Østervold ud over voldgraven langs Østerdam (i dag Havnegade) mod havnen. Han har stået med sit staffeli omtrent, hvor Hotel Villa Gulle ligger i dag.

En havn i udvikling

Nyborg Havn bestod dengang kun af Byens Bro, senere Midtermolen, i dag Kongens Skibsbro, således navngivet efter reformationskongen Christian 3., der oprindelig anlagde skibsbroen i 1548. I fornyet form stod skibsbroen færdig som en pælebro i 1752; forud var gået 13 års arbejde med uddybning af havnen ved hjælp af en muddermølle. I 1826 blev pælebroen ændret til den fast opfyldte mole, som ses på maleriet. Den sydvendte mole sluttede i et syv-kantet molehoved, et såkaldt hug. Så kunne sejlskibene afsejle fra den kant, hvor det med den aktuelle vindretning var nemmest at komme til at lette sejl.

Chalupper og pramme forbandt reden med skibsbroen

Vanddybden var trods idelige uddybninger dog ikke større, end at mange skibe var nødt til at ankre op på reden, som takket være fjorden udgjorde en glimrende ankerplads. Varetransporten til og fra skibene foretoges så med lægtere eller pramme og persontransport med chalupper; en sådan er her på vej ind. 

69 hjemmehørende skibe i 1845

Havnens lidenhed til trods var der dog i 1845 ikke mindre end 69 skibe hjemmehørende i Nyborg. Måske er det nogle af dem, der ligger ved skibsbroen eller på reden. Det yderste fartøj på skibsbroens venstre side set fra land er en af de to postjagter, der siden 1844 havde været med til at besejle Storebæltsoverfarten for det lokale færgelav. Et af de andre fartøjer kan sagtens være en af de sandskuder, der dagligt leverede sand til at strø på nyborgensernes gulve.

På molen var der et brofyr med to lanterner, der dog kun var tændt, når postjagten skulle ankomme. Her stod også havnens flagstang; dengang som nu flagedes med splitflag, en tradition der efter sigende går tilbage til kronprins Christians besøg i Nyborg 1837.

Familien Bonnesens skibsværft

Til venstre i billedet ses familien Bonnesens skibsværft. Det lå her fra 1808 til det fik ny ejer i 1859. Herfra udgik mange store, velbyggede skibe, og det fortjener vel betegnelsen Nyborgs første store industrivirksomhed. Området ud mod fjorden mellem skibsværftet og molen var blevet opfyldt i 1843.

Bygningerne til højre i billedet rummede den forfaldne accise- eller konsumptionsbod; det var her, man betalte told af de varer, der skulle indføres til byen – ikke at forveksle med Strømtolden, der siden 1843 blev erlagt i toldbygningen på Slipshavn. Foran boden ses en lille indhegnet plads, hvor man kunne anbringe varer. Boden lå i forbindelse med den alt for smalle Strandport fra 1742, der var eneste adgangsvej til Nyborg fra fjordsiden.

Hele landets hyggelige centrum

Det lille hvide hus med rødt tag og skorsten var havnens kogehus. Af hensyn til brandfaren måtte der ikke tændes ild om bord på skibene ved skibsbroen, så den varme mad måtte tilberedes her. Huset forsvandt sandsynligvis senest, da man opførte Toldboden i 1857. Det samme gjorde konsumptionsboden, der nu havde fundet en værdig afløser.

Mange af personerne på maleriet nyder livet i havnen. Med nutidens permanente strøm af tog og biler over Storebæltsbroen in mente er det svært at forestille sig, at al datidens øst/vestgående trafik i Danmark gik over denne uanselige skibsbro, som da ikke blot var byens, men hele landets hyggelige centrum – Danmarks Riges Hjerte!

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Museet holder fortsat lukket
7. april 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Borgmestergården er lukket for publikum til og med 10. maj, og alle arrangementer indtil da er aflyst.

Lokale virksomheder skal restaurere Nyborg Slot indvendigt
1. april 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Slots- og Kulturstyrelsen har netop fundet frem til de håndværkere og entreprenører, der skal restaurere det indvendige af Kongefløjen.

Arne bygger sit tredje skib til museet
25. marts 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Forenden af et 1500-tals-krigsskib bliver del af ny udstilling på Borgmestergården.

Kort og godt om Danmarkshistorien i Nyborg
20. marts 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

400 års Danmarkshistorie set fra Nyborg bliver nu fortalt i ny bog fra Østfyns Museer.