Det skjulte velfærdspotentiale

21. marts 2019 | Nyborg Slot

Kulturminister Mette Bock deltog i en spændende og livlig debat om frivilligheden på de danske museer.

SAMMUS, som er en sammenslutning af landets museumsforeninger, heriblandt Nyborg og Kerteminde museumsforeninger, havde lørdag den 16. marts inviteret medlemmerne til årsmøde i Tinghuset i Nyborg, med fokus på frivilligheden på de danske museer.

Hvem er nutidens frivillige – frie, villige eller anarkister? Skal det frivillige arbejde professionaliseres og sættes i rammer eller skal der vises større tillid til de mange frivillige, som giver museerne deres dyrebare tid? Disse og mange andre emner blev diskuteret i Tinghuset, hvor SAMMUS blandt andet havde inviteret kulturminister Mette Bock og andre centrale figurer inden for kultur- og frivilligområdet.

Mening og indhold i det frivillige arbejde

“Det vigtigste i vores menneskeliv er livsverden, dét at kunne forstå os selv og vores omverden, at have indhold og sanselig livsfylde i vores hverdagsliv”, sagde kulturminister Mette Bock i sin tale om frivilligheden i Danmark. Frivillige spiller en betydningsfuld rolle i samfundet og bliver ret tit kategoriseret som det skjulte velfærdspotentiale.

Museernes udvikling har resulteret i en række væsentlige ændringer inden for frivilligheden. De rammer, hvori det frivillige arbejde udføres, er meget forskellige - alt afhængig af deres geografiske placering og selve kulturinstitutioners visioner.  Ifølge kulturministeren Mette Bock findes der ikke én opskrift på de mest optimale rammer for alle frivillige. Der er forskel på, om der er tale om frivillige på et designmuseum midt i København eller et kulturhistorisk museum i en provinsby. ”Jeg er ikke så meget for at standardisere eller lave fælles regler og normer. Det er en opgave, som skal løses af kulturinstitutioner på lokalt plan”, mener kulturminister Mette Bock.

Professionalisering af frivilligheden

Formanden for Organisationen Danske Museer Flemming Just anvender begrebet ”professionalisering af frivilligheden” med større begejstring end kulturministeren. I modsætning til kulturminister Mette Beck ser Flemming Just en nødvendighed i  rammesætning af det frivillige arbejde. ”Mange museer fungerer jo som attraktioner i disse dage, hvor frivillige bliver set og kontaktet af gæsterne. Derfor synes jeg, at det er vigtigt, at der bliver lavet faste aftaler om forpligtelser og forventninger. Professionaliseringen handler jo også om, hvordan vi håndterer det frivillige arbejde – f.eks. i forhold til sikkerhed.  Hvem har ansvaret for forskellige maskiner og udstyr? ”. Flemming Just nævnte blandt andet, at man mange steder har ansat frivilligkoordinatorer til at håndtere og strukturere det frivillige arbejde, hvilket har givet positive resultater.

Frivillighedsdebatten i Tinghuset løb i mange forskellige retninger. Der var en stor enighed i, at vi skulle sætte større pris på det danske museumsvæsen. “Selvom den konstante udvikling af museumsverdenen har skabt udfordringer for frivillige, har den samtidig åbnet nye muligheder for alle - både for ledelsen, fastansatte og frivillige” afslutter debatten kulturminister Mette Bock.

Nyborg bys frivillige levendegør den gamle Kongeby

Som opfølgning på debatten om frivilligheden i dagens Danmark holdt Erland Porsmose, som er direktør for Østfyns Museer, et oplæg, hvor han præsenterede Slotsprojektet og det store frivillige engagement i Nyborg.

Ifølge Nyborg Kommunes kulturarvsvision skal Nyborg gøres til en ”værdig kandidat” til UNESCOs  verdensarvsliste. Med hjælp fra frivillige forankres verdensarvsprojektet lokalt og bringes videre ud i verden. Uden lokale ildsjæle, der er stolte af deres by, dens historie og kulturarv, ville projektet ikke have samme fremdrift.

Når  fortællingen om Nyborg - Danmarks Riges Hjerte skal levendegøres, spiller de lokale frivillige en central rolle. Der er omkring 100 frivillige, der formidler og synliggør byens historie til små og store arrangementer, såsom Danehofmarked, Norden i Nyborg, Julemarked i den gamle Kongeby og m.f. Der er frivillige til Danehof med masser af sjove opgaver af enhver art; til det frivillige guidekorps, som sørger for, at alle turister såvel som borgere kan komme med på gratis rundvisninger på slottet og i byen; til musik, sang og optræden; Nyborgs Frie Lanser, som formidler soldaterliv i Middelalderen; Nyborg Slots Dragtlaug, som kreerer historiske dragter til udstillinger og events, samt Nyborg Slots Armbrøstlaug, Buelaug, Byggelaug, som fortæller byens historie med udgangspunkt i armbrøst, bueskydning, byggetraditioner,  og mange andre.

”Det er dejligt at bo midt i historien”

Erland Porsmose husker denne bemærkning, som han har  fået af en forbipasserende nyborgenser, som den største anerkendelse for det tætte samarbejde mellem frivillige og museet.  Han håber, at de i fællesskab kan give nyborgensere og byens gæster mulighed for at se og opleve historien omkring sig og mærke, at de er en del af noget længerevarende, noget, der giver tilværelsen dybde.

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Dronningen begavet med unikt minde fra Nyborg Slot
31. maj 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Af en lille rest af bjælkerne fra slottets riddersal har kunstneren Lars Abrahamsen skabt et salt- og pebersæt til dronningen.

Museumsforeningen søger frivillige til Danehof
27. maj 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Nyborg Museumsforening er hvert år med til Danehof med en bod med historiske quizzer og andet godt. Meld dig som frivillig bodpasser.

Nyborg Slot genåbner i 2023
27. maj 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Nyborg Slot gennemgår i øjeblikket en omfattende restaurering og udbygning. I 2023 genåbner slottet som en genskabt ringborg med nye muligheder.

Kulturarvsmasterplan præsenteret på Kulturnatten
24. maj 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Ny kulturarvsmasterplanen udpeger konkrete indsatsområder og målsætninger, som kan evalueres og vurderes i forhold til dels de centrale kulturarvsværdier og i forhold til byens liv og rum.