En ring sluttes

24. juni 2019 | Nyborg Slot og Kulturarv

I 1921 var murersvend Jens Andersen med til at restaurere kongefløjen på Nyborg Slot. Nu har to af hans børnebørn, der aldrig har mødt deres farfar, besøgt slottet for at se, hvordan arbejdet med at sikre slottet nu atter skrider frem.

Det er takket være en dygtig indsats i 1915-25 af arkitekten Mogens Clemmensen og et hold af håndværkere, at Nyborg Slots kongefløj i dag fortsat findes. Men projektet dengang blev bremset, inden ambitionerne var indfriet. Der var ikke flere penge til at fortsætte, og Nyborg Slot har indtil i dag manglet blandt andet ordentlige adgangsforhold, som ellers lå på tegnebrættet.

Forleden besøgte Rita Wendel Creusat og Jørn Wendel Andersen Slottet. De er nemlig børnebørn til en af murersvendene fra Clemmensens omfattende restaureringsarbejde på slottet. Her fik de indblik i fortidens vigtige indsats, samt hvordan murere og tømrere nu atter er i gang med at sikre Nyborg Slots fremtidige bevaring.

Hilsen gemt i næsten 100 år

En ring sluttes - træklodsJørn Wendel Andersen og Rita Wendel Creusat ser på den hilsen, som deres farfar i 1921 var med til at gemme på slottet til eftertiden.

Det var en lille træklods med en hilsen fra 1921, der bragte Jens Andersens børnebørn tilbage til Nyborg Slot. På træklodsen, der blev fundet af en restaureringstømrer i forbindelse med den igangværende restaurering, var Jens Andersens navn og bopæl nemlig angivet sammen med ni andre håndværkere. Og da Østfyns Museer efterlyste pårørende til de ti håndværkere, henvendte Rita Wendel sig til museet.

Hun kunne fortælle, at hendes farfar var manden bag inskriptionen ”J. Andersen Skippergade”. Han blev født i Refsvindinge i 1880, og efter at have boet i Holbæk flyttede han i 1905 med sin kone til Nyborg og flyttede ind i Skippergade 16 i 1918. Og i 1921 har han altså deltaget som murersvend i arbejdet på Nyborg Slot.

En ring sluttes - Jens AndersenJens Andersen: Dette fotografi af sin farfar murersvend Jens Andersen som soldat havde Rita Wendel Creusat med, da hun besøgte Nyborg Slot.

Rita Wendel Creusat og hendes bror Jørn Wendel Andersen har aldrig mødt deres farfar. Men Rita har hans svendebrev hængende i hjemmet. Og nu har de to børnebørn med hjælp fra nutidens håndværkere fået overbragt en næsten 100 år gammel hilsen fra deres farfar.

Medbragte nye historier fra slottet

En ring sluttes - Mette Ladegaard ThøgersenLeder af Nyborg Slot, Mette Ladegaard Thøgersen, viser, hvordan det planlægges at formidle historien i den store riddersal på slottet.

Da Rita og Jørn sammen besøgte slottet, mødte de en af nutidens murere og blev vist rundt af slottets leder, Mette Ladegaard Thøgersen. Og så havde de billeder af deres farfar med og kunne desuden fortælle historier, der peger på, at han ikke blot bidrog til slottet som murersvend, men at han i de efterfølgende år tillige fungerede som opsynsmand på slottet, da det åbnede som museum.

En ring sluttes - murer Kim NyborgMurer Kim Nyborg fortæller om restaureringen af Nyborg Slot i dag, og om det store arbejde, der blev gennemført på slottet for 100 år siden.

”Vores far fortalte, hvordan han var med sin far oppe på slottet for at lukke loftslugerne”, fortæller Rita Wendel Creusat, som også viderefortalte en spøgelseshistorie fra slottet, som farfaren selv havde været vidne til.

En ring sluttes - lugerRita Wendel Creusat ser på en af de luger, som hendes far har fortalt, at han hjælp sin far med at sætte for vinduerne på slottet i sin barndom.

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Feriearkæologien er en stor succes
16. juli 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Der er dukket en lang række spændende fund op, og ikke mindre end 500 gæster har lagt vejen forbi den arkæologiske udgravning på Torvet. Derfor forlænges udgravningen nu til og med torsdag den 25. juli.

Lokum skaber nysgerrighed
9. juli 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Biolog fra Nationalmuseet og DNA-forskere fra Københavns Universitet kommer til Nyborg for at tage prøver fra et 500 år gammelt latrin.

Milepæl markeres med film
9. juli 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Første etape af restaureringen af Nyborg Slot er nu gennemført. Vi gør status med denne lille film.

Kulturministeren åbner årets Danehof
4. juli 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Den nyudnævnte kulturminister, Joy Mogensen, står for den officielle åbning af det årlige Danehof i Nyborg lørdag 6. juli 2019.