Hule træstammer gav nyborgenserne rent vand

30. oktober 2019 | Nyborg Slot og Kulturarv

Fortidens vandforsyning til Nyborg er dukket op under Torvet.

I dag får vi vand blot ved at dreje på hanen. Sådan var det ikke i 1500-tallet. Og så alligevel! For i Nyborg blev der som noget helt ekstraordinært nedgravet et sindrigt system af trærør, der sørgede for at lede rent vand ind til byens borgere. Ja faktisk helt ind til de enkelte gårde. Nu er der dukket flere rør op under Torvet, der fortæller historien om kong Christian III’s ambitioner for at gøre Nyborg til en moderne renæssancestad.

Gravkoen blev arkæolog for en dag

Om morgenen onsdag den 30. oktober hidkaldte Munck Havne & Anlæg arkæologerne fra Østfyns Museer, da de var stødt på noget træ i jorden i forbindelse med anlægsarbejdet på Torvet. Det viste sig at være et stort vandrør fremstillet af en udhulet stamme, der førte ud i en tøndebrønd. Da vandrøret forsigtigt blev løftet op fra stedet, viste det sig, at den var forbundet nedefter til et tværgående rør. Et rør, der sandsynligvis har været direkte forbundet til voldgraven og har ledt rent vand ind til byen herfra.

Kort_Vandmester

Flere overraskelser

Men overraskelserne stoppede ikke her. For da også det tværgående rør, der bestod af flere dele, blev løftet frit, viste der sig endnu længere nede at befinde sig endnu et rør. Dette rør lå parallelt med det først fundne, og dets nordre ende førte til endnu et rør, der gik på tværs.

Og dagen bragte på endnu en nyhed. Nemlig et firkantet vandrør, som vurderes at være det ældste af de fundne og kunne dateres til den første anlæggelse af vandforsyningen til Nyborg i 1500-tallet. Dette rør er ikke forbundet til de øvrige, men løber tværs under det rør, der blev fundet først.

Tre faser af fortidens vandforsyning

De mange fund af rør vurderes til at komme fra tre forskellige faser af Nyborgs vandforsyningssystem. Det nyeste af disse kan findes markeret på et kort over byens vandforsyning fra 1798. Stedet har været et centralt punkt for vandforsyningen til Nyborg lige siden Christian III’s store ambitioner om at skabe en moderne stad, der var en renæssancekonge værdig.

Med tykke, udborede træstammer samlet ved hjælp af muffer af jern eller bly har man allerede fra 1500-tallet kunnet føre rent vand ind til byens huse. Systemet forgrenede sig ud, så en lang række af byens gårde havde egen brønd med vand. Vandforsyningssystemet eksisterede faktisk helt frem til 1876, hvor byen fik et nyt vandværk.

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Rådhus med dybe rødder
16. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Arkæologer fra Østfyns Museer kan nu bekræfte, at Nyborg Rådhus den dag i dag bæres af fundament fra 1500-tallet.

Røde mønstre på slottets gulve
15. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Det bliver røde mønstre i tegl, der kommer til at pryde gulvene i fire af Nyborg Slots sale.

Donation til Nyborg Slots Dragtlaug
14. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Nyborg Slots Dragtlaug har modtaget en flot donation fra Albani Fonden og ser frem til sommerens Danehof, hvor en lang række flotte, nye dragter skal præsenteres.

Endnu et latrin er dukket op under Torvet
10. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

I forbindelse med en ny etape af de arkæologiske udgravninger på Torvet i Nyborg er der dukket et endnu et latrin op.