Kuglernes flugt under lup

30. april 2019 | Slagmarksarkæologi

Ny metode skal afdække, hvor kuglerne lander efter at have truffet deres mål. Ny viden om Slaget ved Nyborg på vej.

Ude på slagmarken fra Slaget ved Nyborg er der gennem flere år fundet rigtig meget ammunition fra kampene. Ammunitionen er små sfæriske blykugler, der varierer i størrelse. De små stammer fra pistoler, den mellemste fra karabiner og de største fra musketterne!

Kugler fra ryttere, dragoner og fodfolk

Vi kan identificere de enheder, der deltog i slaget, ud fra deres ammunition. Pistolerne tilhører rytterne, mens karabinerne er dragonernes, og musketterne tilfører fodfolket. På de gamle kort kan vi se nogenlunde, hvor de stod under slaget – eller i det mindste da slaget startede.

"Under kampene bevægede enhederne sig rundt på slagmarken – især rytterne. Og deres bevægelser kan vi også se i fundmaterialet. MEN – hvad vi ikke kan se er, hvor de, der skød har stået eller redet – for hvor langt skyder egentligt sådan nogle gamle forladere?", spørger Jesper Olsen, der er projektleder for undersøgelsen.

Nu skal ubesvarede spørgsmål besvares

Der er således mange endnu ubesvarede spørgsmål: I hvilken afstand var datidens skydevåben ”farlige”? Hvad sker der med ammunitionen, hvis den flyver igennem sit mål? Forandrer den bløde blykugle sig på en bestemt måde? Og hvad sker der med spredningen af de runde blykugler, når man skyder ind i et regiment af fodfolk?

"Vi har spurgt rigtig mange eksperter – både her i landet og i England og Sverige. Vi har fået lige så mange svar som folk, vi har talt med! Altså er der her noget, der ikke er rigtig styr på endnu! Det vil vi gerne prøve at udfordre! Og vi glæder os til at berette om resultaterne, når de er klar!", siger Jesper Olsen.

Nye metoder tages i brug

Sammen med Peter Juel Thies, SDU, Jesper Boldsen, SDU og en række sortkrudtsskytter gennemføres en række forsøg i skydeterræn. Først i Ringe, siden i Oksbøl Skydeterræn i samarbejde med forsvaret og Fynske Sortkrudtsskytter. Målet er at finde våbnenes  udgangseffekt målt i meter pr sekund samt de forskellige våbens samlede rækkevidde under forskellige forhold.

Forsøgene er de første af deres art.

Læs mere om projektet for Slagmarksarkæologi og find artikler om emnet her.

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Tanker om "det gode liv" på dagsordenen
18. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Temaet for Reformationsdag 2019 er "det gode liv". Mød forfattere, præster og andre i debat om det gode liv i dag og i fortiden.

Lokal virksomhed udvalgt til at omdanne Nyborg Torv
13. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Slots- og Kulturstyrelsen har nu valgt den entreprenør, der skal udføre arbejdet med Torvet i Nyborg, som er en del af det store slotsprojekt i Nyborg.

Rigets første hovedstrøg
6. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Et vejforløb fundet under Torvet i Nyborg kan måske dateres til 1200-tallet. Dermed kan adgangsvejen til middelalderens danehoffer være fundet.

Fortiden på Dyrehave Mølle efterlyses
5. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Østfyns Museer og Realdania By og Byg efterlyser viden, fortællinger og billeder fra Dyrehave Mølle.