Ny viden om volden ved Nørrevoldgade

22. februar 2019 | Nyborg Slot

Middelalderens vold om Nyborg ligger tre meter under jorden i Nørrevoldgade. Spor af skaller fra snegle og muslinger kan måske give ny viden om, dengang man hævede vandstanden i voldgravsystemet i middelalderen.

Nyborg Kommune er i gang med et større anlægsarbejde på parkeringspladsen ved Teknisk Forvaltning i Nørrevoldgade. Østfyns Museer følger arbejdet arkæologisk og har i den forbindelse fået helt ny viden om den gamle konge- og fæstningsby.

”Hold nu op nogle dybe huller, vi lige har gravet. Det er noget af en overraskelse, at middelalderens volde befinder sig hele 3½ meter under nuværende niveau af parkeringspladsen!”, fortæller arkæolog og afdelingsleder ved Østfyns Museer, Claus Frederik Sørensen, der havde stor glæde af gravemaskine, da han skulle finde ned til de historiske lag under parkeringspladsen i Nørrevoldgade. Trods det store arbejde, er Claus Frederik Sørensen begejstret: i det 3½ meter dybe hul har han nemlig fat i over 350 år af byens ældste historie, fra 1200-tallet til midten af 1500-tallet.

Enorme mængder af ler beskyttede byen

Grunden til, at der skal graves så dybt for at nå ned til de middelalderlige lag, er, at Christian 3. i 1540 gav ordre til, at fæstningen omkring borg og by skulle fornyes og forbedres. I de efterfølgende ni år opførte man nye volde, runddele og grave omkring byen. Den aktuelle udgravning viser, at der stadig er bevaret et godt tre meter tykt lag af de enorme mængder af ler, som voldene blev opbygget af. I leret kan man endda se spor af de trærammer, man brugte for at holde på leret i volden, da de blev anlagt. Træet er desværre for længst formuldet, men de kan stadig ses som tydelige aftegninger i leret.

Nyborgs første vold ligger tre meter under jorden

Allerdybest nede ligger områdets oprindelige terræn. Det er stadig godt bevaret i form af et stort, tykt muldlag oven på en undergrund af blåler. Da man i 1200-tallet etablerede den første voldgrav omkring Nyborg by, blev der oven på det gamle vækstlag opført en vold, som omkransede voldgraven. Volden var med til at holde på vandet i voldgraven hele vejen rundt om byen. Ved at grave de godt 3 meter ned under parkeringspladsen på Nørrevoldgade, fandt Claus Frederiks Sørensen denne vold og kunne dermed bekræfte, at den løb netop her. Noget man tidligere har antaget, men ikke før har bevist.

Ny viden fra snegle- og muslingeskaller

Oven på den middelalderlige lervold blev der, som tiden gik, skabt et nyt vækstlag. Og i dette fandt Claus Frederik Sørensen noget interessant, som Østfyns Museer nu skal have undersøgt. Nemlig et lag af skaller fra snegle, muslinger m.m. Sandsynligvis stammer skallerne fra en eller flere oversvømmelser af volden som følge af vandstandshævninger omkring slottet og byen i 1400-tallet. Det var også i den forbindelse at Svanedammen blev dannet, og i 1446 opgav man endeligt byens nordlige voldgrav og etablerede i stedet en palisade nord for den nye sø. Ved at bestemme om skallerne er fra ferskvandsdyr eller saltvandsdyr kan museet få ny viden om 1400-tallets vandstandshævninger.

Østfyns Museer fortsætter med yderligere udgravninger i området. Anledningen er, at parkeringspladsen i Nørrevoldgade 9 skal omlægges til kortids- og smartparkering, som bilister i fremtiden vil blive ledt hen imod allerede ved byens indfaldsveje, hvor de på infoskærme kan se, hvor der er ledige p-pladser i Nyborg.

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Lokal virksomhed udvalgt til at omdanne Nyborg Torv
13. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Slots- og Kulturstyrelsen har nu valgt den entreprenør, der skal udføre arbejdet med Torvet i Nyborg, som er en del af det store slotsprojekt i Nyborg.

Rigets første hovedstrøg
6. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Et vejforløb fundet under Torvet i Nyborg kan måske dateres til 1200-tallet. Dermed kan adgangsvejen til middelalderens danehoffer være fundet.

Fortiden på Dyrehave Mølle efterlyses
5. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Østfyns Museer og Realdania By og Byg efterlyser viden, fortællinger og billeder fra Dyrehave Mølle.

Find din favorit-ridder
27. august 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Lær de historiske riddere at kende, før du skal se dem dyste til Nordiske Kampdage.