Overskydende træ bliver til blide

15. maj 2019 | Nyborg Slot og Kulturarv

Elever fra Nyborg Heldagsskole får glæde af tømmer fra slotprojektet til nye kreative projekter i undervisningen

”Det er fantastisk” siger Nyborg Heldagsskoles viceskoleleder David Wulf-Andersen. Skolen har nemlig fået foræret alt det overskydende tømmer af Slots- og Kulturstyrelsen fra byggeprojektets første fase i renoveringen af Nyborg slot.

Også byggeleder på slotsprojektet Ture Asboe er rigtig glad for at træet kan blive anvendt, da det ellers ville blive smidt ud.

Allerede planer for tømmeret
En solrig tirsdag formiddag kom undervisere og elever fra Nyborg Heldagsskole kørende for at afhente det overskydende tømmer ved Nyborg slot.

Viceskoleleder David Wulf-Andersen er i denne forbindelse meget begejstret for, at skolen kan overtage træet, da de allerede har flere planer for, hvad tømmeret skal anvendes til.

”Den praktiske tilgang er utroligt vigtig for os, da det er med til at motivere vores elever”, fortæller David Wulf-Andersen. ”Det er også med et ønske om at give eleverne en interesse for en fremtid ude i erhvervslivet”.

Eleverne skal bygge en blide
Træet skal anvendes til forskellige projekter på skolens træværksted. Blandt andet vil nogle af skolens historielærere, kombinere historiefaget med spændende håndværksprojekter. Eleverne skal bygge en ’blide’, en kastemaskine, der stammer helt tilbage fra middelalderen.

På denne måde kombineres to fag på en kreativ måde, hvor det på samme tid bliver interessant og lærerigt for eleverne. Det er nemlig et hovedfokus for Heldagsskolen, at undervisningen skal give mening for eleverne. 

Tømmeret bidrager til læring
Nyborg Heldagsskole er et skoletilbud for normaltbegavede børn, der ikke kan finde deres plads i folkeskolen. Skolen laver derfor flere praktisk orienterede tiltag, da de oplever at eleverne bliver mere engageret i undervisningen, og at læringsudbyttet bliver langt højere.

De er derfor ved at starte fag med fokus på håndværk og design, hvor det overskydende tømmer kan bidrage til mange nye kreative projekter.

 

 

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Tanker om "det gode liv" på dagsordenen
18. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Temaet for Reformationsdag 2019 er "det gode liv". Mød forfattere, præster og andre i debat om det gode liv i dag og i fortiden.

Lokal virksomhed udvalgt til at omdanne Nyborg Torv
13. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Slots- og Kulturstyrelsen har nu valgt den entreprenør, der skal udføre arbejdet med Torvet i Nyborg, som er en del af det store slotsprojekt i Nyborg.

Rigets første hovedstrøg
6. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Et vejforløb fundet under Torvet i Nyborg kan måske dateres til 1200-tallet. Dermed kan adgangsvejen til middelalderens danehoffer være fundet.

Fortiden på Dyrehave Mølle efterlyses
5. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Østfyns Museer og Realdania By og Byg efterlyser viden, fortællinger og billeder fra Dyrehave Mølle.