Rigets første hovedstrøg

06. september 2019 | Nyborg Slot og Kulturarv

Et vejforløb fundet under Torvet i Nyborg kan måske dateres til 1200-tallet. Dermed kan adgangsvejen til middelalderens danehoffer være fundet.

I forbindelse med de arkæologiske udgravninger på Torver i Nyborg er der fundet et stykke af en vejbelægning med hjulspor i det sydøsttlige hjørne af Torvet. Her har hestevogne i fortiden trukket dybe render ned i vejbelægningen.

I århundreder blev al trafik mellem Øst- og Vestdanmark ledt over volde og grave igennem Nyborg. Til og fra færgebroen og færgesmakkerne, der bandt riget sammen tværs over Storebælt. Den vej, der nu er fundet på Torvet i Nyborg, leder øjensynligt fra en af byens adgangsveje – dæmningen, der endnu lyder navnet Stendammen – og videre ned til færgebroen.

Vejen vurderes at være anlagt samtidig med slottet

I jordlaget lige over hjulsporene og vejlbelægningen er der gjort en række fund af keramik, som vurderes til 13- og 1400-tallet. Derfor er det et sandsynligt bud, at vejen er anlagt i 1200-tallet, samtidig med slottets og byens anlæggelse på Valdemar Sejrs tid.

"Ja, hvem ved – måske var vejen fortsat i brug, da Danehoffet samledes for at vedtage Kong Erik Klippings ”Håndfæste” i 1282 – Danmarks første grundlov", foreslår direktør for Østfyns Museer, Erland Porsmose.

Ny belægning kommer til at markere 1200-tallets hjulspor

I de efterfølgende århundreder blev der bygget købstadsgårde hen over vejen, og pladsen blev først åben igen, da Reformationskongen Christian 3. omkring 1550 opkøbte og nedrev fire købstadsgårde for at skabe en prægtig ridderturneringsplads lige over for kongens foretrukne residensslot. Tværs over den nye vej anlagdes på ny kongevejen, rigets hovedstrøg mellem øst og vest, der førte lige forbi slottets mure og ned til færgelejet.

"Det er mærkeligt at tænke sig, at denne 1500-tals vej kom til at forløbe blot en anelse forskudt fra 1200-tallets vej. Og nu hvor slotsprojektet genskaber turneringspladsen kommer den tredje udgave af rigets hovedstrøg ligeledes til at forløbe oven over og dermed markere 1200-tallets hjulspor", siger Erland Porsmose.

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Rådhus med dybe rødder
16. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Arkæologer fra Østfyns Museer kan nu bekræfte, at Nyborg Rådhus den dag i dag bæres af fundament fra 1500-tallet.

Røde mønstre på slottets gulve
15. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Det bliver røde mønstre i tegl, der kommer til at pryde gulvene i fire af Nyborg Slots sale.

Donation til Nyborg Slots Dragtlaug
14. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Nyborg Slots Dragtlaug har modtaget en flot donation fra Albani Fonden og ser frem til sommerens Danehof, hvor en lang række flotte, nye dragter skal præsenteres.

Endnu et latrin er dukket op under Torvet
10. januar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

I forbindelse med en ny etape af de arkæologiske udgravninger på Torvet i Nyborg er der dukket et endnu et latrin op.