Rigets første hovedstrøg

06. september 2019 | Nyborg Slot og Kulturarv

Et vejforløb fundet under Torvet i Nyborg kan måske dateres til 1200-tallet. Dermed kan adgangsvejen til middelalderens danehoffer være fundet.

I forbindelse med de arkæologiske udgravninger på Torver i Nyborg er der fundet et stykke af en vejbelægning med hjulspor i det sydøsttlige hjørne af Torvet. Her har hestevogne i fortiden trukket dybe render ned i vejbelægningen.

I århundreder blev al trafik mellem Øst- og Vestdanmark ledt over volde og grave igennem Nyborg. Til og fra færgebroen og færgesmakkerne, der bandt riget sammen tværs over Storebælt. Den vej, der nu er fundet på Torvet i Nyborg, leder øjensynligt fra en af byens adgangsveje – dæmningen, der endnu lyder navnet Stendammen – og videre ned til færgebroen.

Vejen vurderes at være anlagt samtidig med slottet

I jordlaget lige over hjulsporene og vejlbelægningen er der gjort en række fund af keramik, som vurderes til 13- og 1400-tallet. Derfor er det et sandsynligt bud, at vejen er anlagt i 1200-tallet, samtidig med slottets og byens anlæggelse på Valdemar Sejrs tid.

"Ja, hvem ved – måske var vejen fortsat i brug, da Danehoffet samledes for at vedtage Kong Erik Klippings ”Håndfæste” i 1282 – Danmarks første grundlov", foreslår direktør for Østfyns Museer, Erland Porsmose.

Ny belægning kommer til at markere 1200-tallets hjulspor

I de efterfølgende århundreder blev der bygget købstadsgårde hen over vejen, og pladsen blev først åben igen, da Reformationskongen Christian 3. omkring 1550 opkøbte og nedrev fire købstadsgårde for at skabe en prægtig ridderturneringsplads lige over for kongens foretrukne residensslot. Tværs over den nye vej anlagdes på ny kongevejen, rigets hovedstrøg mellem øst og vest, der førte lige forbi slottets mure og ned til færgelejet.

"Det er mærkeligt at tænke sig, at denne 1500-tals vej kom til at forløbe blot en anelse forskudt fra 1200-tallets vej. Og nu hvor slotsprojektet genskaber turneringspladsen kommer den tredje udgave af rigets hovedstrøg ligeledes til at forløbe oven over og dermed markere 1200-tallets hjulspor", siger Erland Porsmose.

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Museet holder fortsat lukket
7. april 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Borgmestergården er lukket for publikum til og med 10. maj, og alle arrangementer indtil da er aflyst.

Lokale virksomheder skal restaurere Nyborg Slot indvendigt
1. april 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Slots- og Kulturstyrelsen har netop fundet frem til de håndværkere og entreprenører, der skal restaurere det indvendige af Kongefløjen.

Arne bygger sit tredje skib til museet
25. marts 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Forenden af et 1500-tals-krigsskib bliver del af ny udstilling på Borgmestergården.

Kort og godt om Danmarkshistorien i Nyborg
20. marts 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

400 års Danmarkshistorie set fra Nyborg bliver nu fortalt i ny bog fra Østfyns Museer.