Vagttårnets hvælv er langt ældre end hidtil antaget

05. marts 2020 | Nyborg Slot og Kulturarv

Vagttårnets hvælv viser sig at være anlagt allerede i senmiddelalderen. Men det står smukt den dag i dag. Foto: Ole Frii

Hvælvet i Vagttårnet på Nyborg Slot ser ud til at være 3-400 år ældre, end hvad man hidtil har troet. Vagttårnet rummer dermed slottets ældste bevarede loft.

Inde i Vagttårnet på Nyborg Slot hæver sig et smukt hvælv, som i garnisonstiden dannede loft over krudtkammeret. Nu viser det sig, at hvælvet er betydeligt ældre end hidtil antaget. Faktisk ser det ud til at stamme helt tilbage fra senmiddelalderen.

Hvælvet i Vagttårnet blev i 1900 undersøgt af arkitekt Aage Mathiesen,  som daterede det til 1820’erne. Man vidste nemlig, at tårnet i 1820’erne havde undergået nogle ombygninger. Ingen har anfægtet denne datering før nu. Men i forbindelse med Slotsprojektet indså bygningsarkæolog Erik Bjerre Fisker, at hvælvet måtte være meget ældre end som så.

Undersøgelser førte til nye konklusioner

”Ved de seneste undersøgelser af oversiden af hvælvet kunne vi ikke få vores iagttagelser til at hænge sammen. Men så gik det op for os, at hvælvets datering måtte være forkert. Og herefter faldt brikkerne på plads”, fortæller han.

Undersøgelser af murværket i og omkring hvælvet førte til nye konklusioner. Det viste sig, at hvælvet måtte være ældre end nedbrydningen af den øverste del af tårnet, som skete mellem 1754 og 1826. På hvælvets udvendige sider var der nemlig aftryk af de mure, der var blevet fjernet.

Slottets ældste bevarede loft

Hvælvet er udelukkende bygget af munkesten, og dets opbygning er sengotisk. Hvælvets spidsbuede skjoldbuer passer overens med det gotiske vindue mod vest. De øverste fem skifter på østvæggen under skjoldbuen vurderes at være opført sammen med hvælvet, og de er lagt i munkeforbandt.

”Alt sammen peger på, at hvælvet er senmiddelalderligt, og at det dermed er det ældste loft, som er bevaret uændret på Nyborg Slot”, fortæller bygningsarkæolog Erik Bjerre Fisker.

Erik Bjerre Fisker vurderer desuden, at så fint et hvælv ikke ville være blevet anlagt i det 18. eller 19. århundrede, hvor slottet udelukkende tjente militære formål.

Vagttårnet i sig selv er ældre end hvælvet. Det blev bygget allerede i 1300-tallet. Det nuværende hvælv regnes for at være det andet hvælv på stedet og har afløst et ældre hvælv, et såkaldt tøndehvælv, som der er tydelige spor efter i væggene.

Bygningsarkæolog Erik Bjerre Fisker

Bygningsarkæolog Erik Bjerre Fisker 2

Øverste billede: Vagttårnets hvælv viser sig at være anlagt allerede i senmiddelalderen. Men det står smukt den dag i dag. Foto: Ole Friis

Nederste to billeder: Bygningsarkæolog Erik Bjerre Fisker undersøger oversiden af hvælvets murværk. Foto: Troels Malthe Borch 

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Museet holder fortsat lukket
7. april 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Borgmestergården er lukket for publikum til og med 10. maj, og alle arrangementer indtil da er aflyst.

Lokale virksomheder skal restaurere Nyborg Slot indvendigt
1. april 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Slots- og Kulturstyrelsen har netop fundet frem til de håndværkere og entreprenører, der skal restaurere det indvendige af Kongefløjen.

Arne bygger sit tredje skib til museet
25. marts 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Forenden af et 1500-tals-krigsskib bliver del af ny udstilling på Borgmestergården.

Kort og godt om Danmarkshistorien i Nyborg
20. marts 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

400 års Danmarkshistorie set fra Nyborg bliver nu fortalt i ny bog fra Østfyns Museer.