Holger Danske vender tilbage til Nyborg

02. oktober 2014 | Nyborg Slot

Fredag den 3.oktober vender Holger Danske hjem til Nyborg. Den store bronzestatue rejser fra Skjern til den gamle kongeby, hvor myten om den danske nationalhelt for alvor blev til den historie, vi kender i dag, og hvor historien derfor bør og skal fortælles. Holger vender tilbage netop nu, fordi Nyborg Slot i samarbejde med forfatteren Josefine Ottesen lørdag den 4. oktober afholder Holger Danske Festival. Samtidig er festivalen er markering af Josefine Ottesens nye familieroman "Helgi Daner", der med udgangspunkt i det gamle sagn fortæller historien om, hvordan den danske kongesøn blev en helt.

Holger og Nyborg
Der eksisterer en tæt forbindelse mellem Nyborg og Christian 2., der var den konge, der fik legenden genoplivet og gjort til en del af den danske nationale identitet. Så derfor bør historien også fortælles her. Det er en anden historie end bare historien om en sovende kæmpe, der sidder i kælderen på Kronborg.  For Christian 2. var det derimod vigtigt og interessant, at legenden fortalte, at Holger Danske havde grundlagt et stort kristent imperium i Asien, som kongen kunne sende ekspeditioner af sted for at finde søvejen til, siger afdelingsleder og museumsinspektør ved Nyborg Slot, Janus Møller Jensen. Man kan sige, at fiktion og virkelighed tørnede sammen i disse planer, der naturligvis ikke førte til nogle resultater før engang i 1700-tallet med Grønlands genkolonisering, men planerne og ideerne var virkelige nok. Den historie skal fortælles her og på den måde har Nyborg Slot og Holger Danske en masse med hinanden at gøre.

"Det er et utroligt spændende tiltag, som er med til at understrege et vigtigt kapitel i både Danmarks og Nyborgs historie. Vi er glade for at kunne bidrage til at synliggøre historien til glæde for byens borgere og som en markering af Nyborgs historiske betydning i en langt større sammenhæng. Det er med til at gøre vores utrolige fælles historie levende og til et aktiv for byen", siger Nyborgs borgmester Kenneth Muhs.

Helten vender tilbage
Nu vender Holger Danske altså tilbage helt konkret i skikkelse af H.P. Pedersen-Dans bronzestatue fra 1907, som har stået i Helsingør indtil den blev købt og flyttet til Skjern i 2013. Og det er altså den originale statue og ikke kopien, der fortsat står i kælderen på Kronborg. I øvrigt har Nyborg allerede en Holger Danske statue i form af den gipsmodel, som den lokale billedkunstner Carl Aarsleff fremstillede formentligt som et bud på den statue, som Pedersen-Dan endte med at få opgaven på. Den kan i øvrigt også opleves på Nyborg Slot fra den 4. oktober og resten af sæsonen. Når Holger Danske således vender tilbage til Nyborg for en stund er det netop som symbolet på den kæmpe, der drog ud i verden først til Karl den Stores hof og siden til Asien. Det er altså et vigtigt led i selve formidlingsstrategien, at historien om Holger ikke bare er knyttet til et sted, at historien selv handler om meget mere end det, at historien i sig selv er foranderlig og får nu næring og aktualitet gennem at blive genfortalt i ny kontekst.

Statuen af Holger står i Nyborg frem til den 10. november, hvor han skal tilbage til Skjern for at tage ophold på sin nye placering. Østfyns Museer og Nyborg Kommune er gået sammen om at få statuen til Nyborg og Fynske Bank har ydet økonomisk støtte til projektet.

Billedtekst: Statuen af Holger Danske, mens den endnu stod i Helsingør. Den blev købt i 2013 og ejes nu af Holger Danske Fonden i Skjern, der ligeledes har et ønske om at gøre legenden og historien levende i formidlingens tjeneste. Foto: Østfyns Museer.

 

Janus Møller Jensen fra Nyborg Slot forklarer, hvordan Holger Danske blev en national myte. Josefine Ottesen fortæller, hvordan hun har brugt myten til at skrive en roman.

Se film (7 min)