Margrethes Danehof og optog

18. juni 2014 | Nyborg Slot

Når Danehof 2014 5.-6. juli i Nyborg går i gang sker det med et stort optog gennem Nyborg. Fulgt af riddere, soldater, musikanter og andet godtfolk drager Margrethe 1. sammen med sin 7-årige søn Oluf igen ind i sin by.

Det gjorde hun også i 1377, hvor der var et stort antal biskopper, ridder, væbnere alle med store følger tilstede ved Danehoffet, hvor magtovertagelsen efter valget af Oluf som konge året før skulle stadfæstes af det danske parlament. Det blev det første skridt mod Kalmarunionen, der fra 1396/97 samlede de tre nordiske lande under en regent.

"Margrethe og Nyborg har i det hele taget en masse med hinanden at gøre. Ud over hun red gennem de samme gader i 1377, som vi nu holder Danehof 14 i, så var Nyborg et af de centrale steder, hvorfra genopbygningen af Danmark, påbegyndt af hendes far Valdemar Atterdag, og magten skulle udgå fra. Slottet blev udvidet, og Nyborg Vor Frue kirke grundlagt som et monument over den militære sejr, der betød, at hun også blev fuldmægtig frue i Sverige. Det var hun allerede i Danmark og Norge, og hun samlede nu de tre riger i Kalmarunionen. På den måde er hele Nyborg historiske bymidte med slot og kirke som yderpunkter et stort sammenhængende monument over dannelsen af det geografisk største rige i Europa. Det er spændende, at se den historie bragt til live under årets Danehof, når Margrethe rider ind i byen ad præcis de samme gader som for snart 650 år siden", siger Janus Møller Jensen, afdelingsleder ved Nyborg Slot.

"Mange lokale kræfter har været afgørende for at vi kan levendegøre den historie. En enorm indsats fra Nyborg slots Dragtlaug har skabt Margrethe og Olufs dragter og de smukke rigsbannere, der bæres af herolder i front for optoget. Uden de frivilliges indsats og store opbakning havde det slet ikke kunnet lade sig gøre", fortsætter museumsinspektør og kulturarvskoordinator, Malene Refshauge Beck fra Nyborg Slot.

Medlemmer af Rytteriet ved Nyborg Slot deltager også i optoget og har taget sig af mange af de praktiske ting. De hollandske riddere fra Stichting HEI er igen rejst hele vejen til dronningens by for at være med til at fejre valget af Oluf. De følger naturligvis også med optoget rundt, og det samme gør mange af de middelalderaktører og musikere, der befolker Slotsholmen under Danehof.

Danehofoptoget skal være med til at iscenesætte historien og binde hele den historiske bymidte sammen. Det sætter fokus på at alt det, der sker i løbet af weekenden, på den ene eller anden måde er en del af byens fælles historie og identitet. Vi håber, at mange har lyst til enten at følge med optoget rundt eller stå på ruten og byde dronning Margrethe 1. velkommen til Nyborg. Med optoget markerer vi også, at det i år er 75 år siden, at Nyborg Voldspil med et lignende optog lagde grunden til deres lange række af sommerforestillinger.

Tid: Lørdag 5. og søndag 6. juli - begge dage fra 10-11.

Sted: Optoget begynder ved Prinsens Bastion, rider ned over Torvet, ad Slotsgade, op ad Kongegade til Vor Frue kirke, herfra ad Nørregade tilbage til slottet, hvor Margrethe modtages. Se den vedhæftede ruteplan fra årets program.

Læs mere om optoget i 1939 i Malene Refshauge Becks blog her

Find fuld information om årets Danehof på www.danmarksrigeshjerte.dk eller www.nyborgslot.dk.

Billedtekst: Håndkoloreret foto fra 1939 med Erik Klipping og dronning Agnes spillet af Dyrlæge Mikkelsen og frue. Mellem kongen og dronningen står Grethe Staunbjerg og yderst til venstre hendes bror Niels Jacob Brandt, der spillede Erik Menved. Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv.

rute optog

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Tanker om "det gode liv" på dagsordenen
18. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Temaet for Reformationsdag 2019 er "det gode liv". Mød forfattere, præster og andre i debat om det gode liv i dag og i fortiden.

Lokal virksomhed udvalgt til at omdanne Nyborg Torv
13. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Slots- og Kulturstyrelsen har nu valgt den entreprenør, der skal udføre arbejdet med Torvet i Nyborg, som er en del af det store slotsprojekt i Nyborg.

Rigets første hovedstrøg
6. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Et vejforløb fundet under Torvet i Nyborg kan måske dateres til 1200-tallet. Dermed kan adgangsvejen til middelalderens danehoffer være fundet.

Fortiden på Dyrehave Mølle efterlyses
5. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Østfyns Museer og Realdania By og Byg efterlyser viden, fortællinger og billeder fra Dyrehave Mølle.