Middelalderens kampkunst i kilder og i praksis

08. september 2014 | Nyborg Slot

Fredag den 12. september arrangerer Nyborg Slot/Østfyns Museer et forskerkredsmøde om middelalderens kampkunst sammen med Middelaldercentret ved Syddansk Universitet og det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Mødet sætter fokus på fægtemanualerne fra middelalderen og renæssancen, der er en unik kildegruppe til den vesteuropæiske kampkunst, og hvordan man kan arbejde med disse i praksis. Forskerkredsmødet fungerer samtidig som optakt til Nyborg Kampdage i weekenden 13.-14. september, hvor en del af teorierne omsættes til formidlingspraksis, blandt andet i forbindelse med landets største middelalderlige storslag.

Europæisk kampkunst
Den middelalderlige europæiske fægte- og kampkunst er en vigtig del af den vesteuropæiske kulturarv. Den har længe stået i skyggen af den kampkunst, som vi kender fra både Japan og Kina. Dette er dog ikke helt retfærdigt, da der findes kilder til en mindst ligeså veludviklet kampkunst i Europa. Den er beskrevet i fægtemanualer, der går helt tilbage til starten af 1300-tallet. Denne unikke kildegruppe beskriver kampsystemer for alle former for nærkamp både med og uden våben. Men hvordan skal de forstås og tolkes? Hvad fortæller de om middelalderens og renæssancens krigskunst i Europa? Hvem skrev dem og til hvem? Forskerkredsmødet vil fokusere på disse emner.

Gæsteforsker
Vi har inviteret en gæsteforsker fra universitetet i Geneve, Daniel Jaquet, der har skrevet en ph.d.-afhandling om middelalderens kampkunst, dens kilder og praksis - også naturvidenskabeligt. Med elektroder har han undersøgt, hvordan rustningen påvirker kroppens bevægelser holdt op imod kildernes beskrivelser. Fra Nyborg Slot vil Claus Frederik Sørensen og Mathias Schmidt Tryggedsson hver præsenterer deres forskning i henholdsvis renæssancens fægtemanualer og forsøg med forskellige sværdtypers effekt mod forskellige rustningstyper.

Forskning og formidling
Et er, at vi skal forstå kilderne som skriftlige kilder, hvem skrev dem, til hvem, hvem læste dem, og hvordan blev de brugt og andre tilsvarende spørgsmål. Noget helt andet er at forstå og begribe selve kampkunsten. Hvad kan lade sig gøre, præcis hvordan blev teknikkerne udført? Der er brug for eksperimentel arkæologi. Helt simpelt: Prøve at genskabe øvelserne på baggrund af kilderne både med og uden rustning. Og hvordan har det så fungeret i praksis, altså fra træning til virkelig kamp? Nyborg Kampdage er netop et møde mellem landets middelalderlige kampgrupper, der formidler middelalderens krigskunst over hele landet. Vi ønsker at styrke den faglige baggrund og dermed samarbejdet om formidlingen, som grupperne varetager. På samme tid kan vi få et indblik i, hvordan teknikkerne kan virke i kampens hede. Tilsammen håber vi både at øge vores faglige viden og kunnen forsknings og formidlingsmæssigt, og være med til at udvikle nye metoder til at forstå og tolke kildematerialet - både de skriftlige kilder, billedmaterialet og de fysiske levn.

Foto: Illustration fra Hans Talhoffers fægtemanual fra midten af 1400-tallet. En version befinder sig på Det kongelige Bibliotek i København. Foto: Det kongelige Bibliotek, København.

Download plakat

Forskerkredsmøde:

Medieval martial art in writing and fighting: Historical sources and experimental archaeology

Fredag den 12. september 2014 kl. 10-13.30.

Seminaret foregår på engelsk.

Mødelokalet Lysningen, Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M.

Program

10.00             Velkomst ved Carsten Selch Jensen, Københavns Universitet

10.15-11.45   Medieval martial art in writing

  • The gesture, the word and the image: the art of combat put in writing at the end of the Middle Ages / Daniel Jaquet, University of Geneve
  • Renaissance martial arts in Denmark - the Sources, the Patrons and the Masters / Claus Frederik Sørensen, Nyborg Slot/Østfyns Museer

11.45              Kort kaffepause

12.00-13.30    Medieval martial art in fighting

  • Medieval swordsmanship - an experimental archaeological presentation / Mathias     Schmidt Tryggedsson, Nyborg Slot/Østfyns Museer
  • Fighting in armour: Experimentation of the energy expenditure and the limitation of movements/ Daniel Jaquet, University of Geneve

 

 

 

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Lokal virksomhed udvalgt til at omdanne Nyborg Torv
13. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Slots- og Kulturstyrelsen har nu valgt den entreprenør, der skal udføre arbejdet med Torvet i Nyborg, som er en del af det store slotsprojekt i Nyborg.

Rigets første hovedstrøg
6. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Et vejforløb fundet under Torvet i Nyborg kan måske dateres til 1200-tallet. Dermed kan adgangsvejen til middelalderens danehoffer være fundet.

Fortiden på Dyrehave Mølle efterlyses
5. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Østfyns Museer og Realdania By og Byg efterlyser viden, fortællinger og billeder fra Dyrehave Mølle.

Find din favorit-ridder
27. august 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Lær de historiske riddere at kende, før du skal se dem dyste til Nordiske Kampdage.