Millionprojekt sætter Nyborg Slot og by på verdenskortet

12. september 2013 | Nyborg Slot

(Illustration af slotsholm og turneringsplads udarbejdet af Bertelsen og Scheving Arkitekter ApS.)

Nyt stort projekt vil genskabe forståelsen af Nyborg Slot og byen Nyborg som hele Danmarks middelalderhovedstad. Stedets unikke kulturarv skal bringes i spil til glæde for stedets borgere og besøgende.A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter projektets gennemførelse.

Nyborg Slot og residensstad udgør et unikt kulturarvsmonument fra Danmarks middelalder med den velbevarede middelalderbyplan og slottet på voldstedet midt i byens centrum. Her blev Danmarks første Grundlov af 29. juli 1282 underskrevet og beseglet, her lå det lovfæstede mødested for det danske parlament "Danehoffet", og her opholdt de danske konger sig i århundreder med deres hof.

Denne enestående kulturarv ønsker Østfyns Museer i samarbejde med Nyborg Kommune og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme at formidle endnu klarere for omverdenen, og stedets unikke kulturarv skal bringes i spil til glæde for borgere og besøgende. Målet er at sætte fokus på den fantastiske fortælling om Nyborg som rigets centrum i middelalderen. Derfor har Østfyns Museer siden 2010 i dialog med Nyborg Kommune, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme samt Kulturstyrelsen arbejdet på at afdække stedets potentiale og udvikle en vision, der kan fremtidssikre de eksisterende bygninger, tilføre ny arkitektur i form af et besøgscenter og udvikle et nyt byrum i tilknytning til slotsområdet.

En international turistattraktion
Ved et stopfyldt pressemøde d. 11. september i riddersalen på Nyborg Slot kunne Nyborgs borgmester, Erik Christensen, direktør for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Anders V. Møller og direktør for Østfyns Museer, Erland Porsmose redegøre for de fremtidige byggeplaner.

For at genskabe fornemmelsen af fortidens storhed og for at formidle den unikke kulturarv, skal der føjes en ny fløj til slottet, der skal fungere som formidling og besøgscenter. Den eksisterende slotsfløj skal restaureres, og slotsgården skal genskabes således at det atter bliver et 4 fløjet borganlæg.

Sammenhængen mellem slot og by skal understreges ved, at der kommer en ny bro til slotsholmen - ca. der hvor broen lå i middelalderen. Turneringspladsen skal genetableres, og endelig skal byrummet foran slotsholmen bearbejdes så sammenhæng mellem by og slot fremhæves. En af de unikke ting ved Nyborg er nemlig det, at slottet og bykernen stadig er nogenlunde intakt. Målet er at skabe en international turistattraktion og et formidlingscenter i topklasse.

Kulturarv i særklasse
Det store arbejde ledes af Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, som ejer Nyborg Slot, og projektet gennemføres i et tæt samarbejde med Østfyns Museer, Nyborg Kommune og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Parterne er alle repræsenteret i projektets styregruppe.

"Det er et fantastisk perspektivrigt projekt, hvor et meget centralt historisk dansk slot nu bliver løftet ved en tiltrængt restaurering, som giver rum for øget anvendelse og formidling gennem de nye publikumsfaciliteter",udtaler direktør i Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Anders V. Møller.

I den indledende fase deltager Realdania med 5 mio. kr. til forundersøgelser og programmering. Denne fase efterfølges af en eller flere arkitektkonkurrencer, der forventes afsluttet i sommeren 2014. Det samlede projekt ventes færdigt i 2017. Det er endnu uvist, hvad det projektets endelige budget løber op i, men der er tale om et 3-cifret millionbeløb. Forventningen er, at det nye formidlingscenter vil få over 100.000 besøgende om året,  og de mange flere gæster på slottet vil øge omsætning i butikker, restauranter og hoteller i Nyborg samt skabe flere arbejdspladser i kommunen.

pressemøde slotPressemødet på Nyborg Slot d. 11. september 2013

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Fæstningens første 450 år
12. december 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Ny bog fortæller historien om, hvordan befæstningen af Nyborg kom til at forme både by og borg.

Propaganda præget i sølv
6. december 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Der var ingen smalle steder, da Danmarks første enevældskonge skulle markere sin nyvundne magt. XRF-scanner afslører ødsel brug af sølv.

Dannebrog vajer på årets julekugle
29. november 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Vi kan i 2019 fejre 800-året for Dannebrog. Derfor er det Dannebrog, der pryder årets julekugle.

Dengang vi bowlede med ko-knogler
29. november 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Børn i fortidens Nyborg har blandt andet fordrevet deres fritid med ”kodespil”. Et keglespil, hvor både kegler og kastebold var fremstillet af knogler.