MUSIK FRA KONGENS HOF I og II

29. maj 2013 | Musikalske oplevelser fra middelalder og renæssance i Riddersalen på Nyborg Slot

Musikken var en vigtig del af kongernes hof i senmiddelalderen og renæssancen. Den blev en egentlig institution ved hoffet fra Christian 2.s tid og blev især opdyrket af Christian 4. Nyborg Slot og Nyborg Slotskoncerter inviterer til en musikalsk rejse tilbage til kongernes musikalske univers i renæssancen.

I: I år er det 500 år siden Christian 2. blev konge af Danmark. Det markeres i forbindelse med Danehof 2013.  Christian 2. oprettede et kantori, der stod for korsangen i kirken, men også sang ved kongens taffel. Det udviklede sig senere til Det kongelige Kapel, der fortsat eksisterer. Vi byder på en koncertoplevelse med musik fra kongens tid og hof.

II: Musikken blomstrede for alvor ved Christian 4.s hof. Han sendte komponister og musikere til udlandet og inviterede udenlandske stjerner til Danmark med henblik på at udvikle musikken ved kongens hof. Det skulle give kongen prestige, men var uden tvivl også ledsaget af et personligt engagement. Kom og oplev den musik, der kastede glans over Christian 4.s hof.

Søndag den 7. juli kl. 19.30

I: "DEN KØBENHAVNSKE SANGBOG" MED VIA ARTIS KONSORT

På Det kgl. Bibliotek befinder der sig et manuskript med 33 smukke kærlighedssange, som af musikforskeren Knud Jeppesen er betegnet som "det måske vigtigste middelaldermanuskript herhjemme." Musikken har vist sig at have en sjælden publikumsappeal, uden tvivl på grund af sine sindrigt vævede stemmeføringer og smukke kadencer. Her kan lyttes både med hjertet og med hjernen.

De medvirkende er:

  • Bente Vist, sopran
  • Mogens Rasmussen, viola da gamba, lira
  • Anne Marie Høst Mortensen, harper
  • Poul Udbye Pock-Steen, exaquier, organetto,  fløjter og slagtøj.

Koncerten introduceres af afdelingsleder ved Nyborg Slot Janus Møller Jensen

Entré: kr. 120,-

Søndag den 14. juli kl. 19.30

II: MUSIK FRA CHRISTIAN IVs TID  MED AALBORG BRASS QUINTET

Aalborg Brass Quintet er en ungt ensemble af jyske musikere, der spiller alt fra renæssance til jazz. Men denne aften er bl.a. helliget musik fra Christian IV's hof i arrangementer af Mogens Andresen.  Desuden spilles kompositioner af Matthew Locke, Pierre Passerau, Henrik VIII og J.J.Mouret.

Medvirkende:

  • Henrik Lützen, trompet
  • Nicholai Andersen, trompet
  • Mathias Jensen, horn
  • Jacob Ringsmose,  basun
  • Mattias Johansson, tuba

Koncerten introduceres af museumsinspektør ved Nyborg Slot Claus Frederik Sørensen.

Entré: kr. 120,-

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Tanker om "det gode liv" på dagsordenen
18. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Temaet for Reformationsdag 2019 er "det gode liv". Mød forfattere, præster og andre i debat om det gode liv i dag og i fortiden.

Lokal virksomhed udvalgt til at omdanne Nyborg Torv
13. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Slots- og Kulturstyrelsen har nu valgt den entreprenør, der skal udføre arbejdet med Torvet i Nyborg, som er en del af det store slotsprojekt i Nyborg.

Rigets første hovedstrøg
6. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Et vejforløb fundet under Torvet i Nyborg kan måske dateres til 1200-tallet. Dermed kan adgangsvejen til middelalderens danehoffer være fundet.

Fortiden på Dyrehave Mølle efterlyses
5. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Østfyns Museer og Realdania By og Byg efterlyser viden, fortællinger og billeder fra Dyrehave Mølle.