Myten lever: Holger Danske vækkes til live på Nyborg Slot

25. september 2014 | Nyborg Slot

Nyborg Slot, der sidste efterår havde stor succes med at fortælle om middelalderen gennem udstillingen om Ringenes Herre, har i år indgået samarbejde med forfatteren Josefine Ottesen, som er kendt for en lang række roste børne-, ungdoms- og fantasy-romaner, og som nu er aktuel med en roman om Holger Danske. Legenden om Holger Danske udspiller sig i 800-tallet og kan takke Christian 2. sin store udbredelse. Christian 2. blev født i 1481 på Nyborg Slot og opholdt sig siden ofte der. Det er derfor oplagt at fortsætter myten om Holger Danske samme sted, hvorfra den fik sin næring og sin store udbredelse i 1500-tallet.

Museumsinspektør og afdelingsleder på Nyborg Slot, Janus Møller Jensen:
"Vi har indledt et samarbejde med en af de mest læste og populære børne- og ungdomsbogsforfattere, Josefine Ottesen, der til oktober udgiver en ny stor roman om Holger Danskes barndom. Vi ser det som en stor mulighed for at komme til at fortælle vores version af historien om Holger Danske og den kontekst, den blev til i, til et langt bredere publikum. Vi kan altså bruge det faktum, at den middelalderlige legende lever i bedste velgående og fortsat bliver fortalt til nye generationer, til at formidle historien".

Holger Danske Festival
I forbindelse med Josefine Ottesens nye roman, Helgi Daner, afholder slottet en Holger Danske Festival 4. oktober. Her er fokus rettet mod det punkt, hvor fiktion og historie fletter sig ind i hinanden. Det bliver en festival for "alle, der elsker historie", og man vil kunne opleve både kædedans, våbenkamp, foredrag, rollespil, bueskydning og meget mere. Ud over Holger Danske Festivalen vises et teaterstykke om Holger Danske den 11. oktober på Nyborg Slot, og der åbnes også en lille udstilling. Alle arrangementerne er tilrettelagt for at formidle Danmark og Nyborg i renæssancen 1450-1550, som et afsæt for at udfolde emnet endnu mere i 2015.

Myten om Holger Danske
Josefine Ottesens bog er baseret på den gamle myte om Holger Danske, et sagn der er blevet fortalt og genfortalt igennem de sidste 1000 år, og som gennem Christian 2.s aktive indsats er blevet en af de mest kendte nationale myter i Danmark. Ingen ved, om Holger Danske har levet, men fortællingen om ham er gennem de sidste mange hundrede år blevet vendt og drejet som et prisme, der spejlede sin tid. Siden 1818 har han ifølge traditionen siddet i kælderen på Kronborg, men før det, så var legenden knyttet til mange forskellige lokaliteter rundt omkring i landet, og Holger Danske var ikke bare en helt, der sad og sov; han drønede rundt og udbredte den kristne tro med sværdet i hånd.

Myter er et vindue til fortiden
Historie har gennem de sidste par hundrede år udviklet sig til en eksakt videnskab, funderet på artefakter og faktuelle kilder. Men i den senere tid er der igen kommet fokus på, hvordan tidligere tiders myter, sagn og litteratur på samme måde som de arkæologiske fund og kulstof-14 prøverne belyser det liv, der blev levet, de tanker, der blev tænkt, og de drømme, der fyldte i vores forfædres bevidsthed.

"Man kan sige, at der igen er blevet plads til at fortælle historie og på den måde inddrage det narrative som en måde at skabe adgang til historisk viden. Myten om Holger Danske er et vandresagn, der fortæller om, hvad det kræver at blive en rigtig helt. I Josefine Ottesens genskrivning, gør hun som mange andre før hende: tager afsæt i en traditionel fortælling og lader den spejle den tid, hun selv lever i. Det er nøjagtig den samme øvelse, som Christian 2.s krønikeskriver, Christiern Pedersen, udførte, da han oversatte og genskrev myten om "Ogier le Danois" fra en af de mange franske legender om Karl den Store. Dengang var formålet at give Danmark en fortid, der kunne måle sig i prestige med de andre tidlige moderne stater i Europa. Josefine Ottesens version har naturligvis en anden dagsorden, og det er netop det spændende ved mødet mellem historie og fiktion: Hver tid har sin læsning." Siger museumsinspektør og afdelingsleder på Nyborg Slot, Janus Møller Jensen.

Lidt ekstra om Holger Danske
I dag er Holger Danske mest kendt for at sidde i kælderen på Kronborg og komme landet til undsætning, hvis der for alvor skulle opstå problemer. Men 1500-tallets myter om Holger Danske var han en helt anden skikkelse, der udførte store bedrifter. Blandt andet grundlagde han et stort kristent imperium i Asien, der siden blev kendt som Jon Præsts rige.

Holger Danskes kampe for kristendommen og hans grundlæggelse af det danske imperium i Asien gjorde ham interessant for den danske konge Christian 2. (som ofte boede på Nyborg Slot) på to måder: 1) Holger Danske blev en proto-korsfarer, en dansk national helt, der gav Danmark en fortid, der kunne konkurrere med de andre tidligt moderne staters bestræbelser på at opdyrke en historie og fortid med store ælde og en ny form for national identitet. 2) Helt konkret gav det Danmark en særlig rolle i de store opdagelser - bestræbelserne på at finde søvejen til Asien og at vinde rettigheder til den rige handel ved at kunne vise, at riget engang var dansk.

Holger Danske Festival

Holger - teater for børn

Billedtekst: Statuen af Holger Danske, mens den stadig stod i Helsingør. Foto: Østfyns Museer.

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Lokale virksomheder skal restaurere Nyborg Slot indvendigt
1. april 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Slots- og Kulturstyrelsen har netop fundet frem til de håndværkere og entreprenører, der skal restaurere det indvendige af Kongefløjen.

Arne bygger sit tredje skib til museet
25. marts 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Forenden af et 1500-tals-krigsskib bliver del af ny udstilling på Borgmestergården.

Kort og godt om Danmarkshistorien i Nyborg
20. marts 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

400 års Danmarkshistorie set fra Nyborg bliver nu fortalt i ny bog fra Østfyns Museer.

Hurra for de frivillige
17. marts 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Mette Ladegaard Thøgersen hylder museets frivillige, selv om de i øjeblikket er blevet bedt om at blive hjemme.