Seminar om Rettroenhed og Reformation

07. december 2013 | Nyborg Slot

Når julen nærmer sig afholder Nyborg Slot og Middelaldercentret ved Syddansk Universitet det årlige Julekorstog. Det er et forskningsseminar om forskellige aspekter af korstogenes historie fra middelalderen til i dag. I år afholdes seminaret som det andet seminar arrangeret af forskningsnetværket Reformationshistorisk Netværk, som er forankret på Nyborg Slot. Årets tema er kampen for den sande tro i reformationsårhundredet.

"Normalt siger man jo, at korstogene sluttede ved Reformationen, men det gjorde kampen for den sande tro ikke", siger afdelingsleder ved Nyborg Slot, Janus Møller Jensen. "En helt central del af reformationerne i 1500-tallets Europa var kampen for den rette tro. Den kunne føres både med våben i hånd og åndeligt. De to ting hænger nøje sammen. Selvom Martin Luther på mange måder gjorde op med korstogstanken, levede mange af de middelalderlige tanker om hellig krig videre. Det kom til udtryk i den fortsatte kamp mod det ekspanderende osmanniske imperium, men også i religionskrigene, der hærgede Europa i 1500- og 1600-tallet. Samtidigt gjorde herskere fra centralt hold en stor indsats for at implementere den nye trosopfattelse helt ud i samfundets yderste kroge. Det kom til udtryk i disciplinering, uddannelse og opdragelse, men det førte også til marginalisering, forfølgelse, fremmedgørelse og dæmonisering af dem, der blev beskyldt for ikke at tilhøre den sande tro".

Seminaret sætter fokus på forskellige aspekter af denne proces i Danmark i perioden fra ca. 1450 til ca. 1650.Krig og kulturmøder har fyldt meget i den offentlige debat de sidste par årtier på grund af Danmarks deltagelse i en række internationale krige og konflikter. Forskningsmæssigt har Danmarks rolle som krigsførende nation også givet anledning til en fornyet interesse for forholdet imellem Vesten og de andre kulturkredse, der har gjort sig gældende på den globale scene igennem de senere år, herunder særligt forholdet til den Islamiske verden.

Seminaret foregår den 12. december 2013 kl. 13-16.30 på Syddansk Universitet i Odense, lokale O95. Deltagelse er gratis, men af hensyn til antallet af æbleskiver, der skal bestilles til kaffen, så er tilmelding nødvendig senest mandag 9. december til nig@ostfynsmuseer.dk.

 

Rettroenhed og Reformation. Kampen for den sande tro i reformationsårhundredet

Program
13.00-13.30   Fremstillingen af jøder i tekster fra den danske senmiddelalder. Et skifte i antijødisk polemisk litteratur i den tidlige reformatoriske periode? Jonathan Adams, Uppsala Universitet

13.30-14.00   Martin Luther og krigen for den sande tro. Korstogstanken og Reformationen. Janus Møller Jensen, Nyborg Slot/Østfyns Museer

14.00-14.30   Kampen mod katolske teologer og mod ikke-lutherske kristne i den danske reformationstid. Martin Schwarz Lausten, Københavns Universitet

14.30-15.00   Kaffe, gløgg og æbleskiver

15.00-15.30   Udblik - indblik. Magi, trolddom og kampen for den sande tro i det efter-reformatoriske Italien og Danmark. Louise Nyholm Kallestrup, Syddansk Universitet

15.30-16.00   Centralmagt og sædelighed. Frygten for Guds fortørnelse og reguleringen af sædelighed efter Reformationen i Danmark. Morten Kjær, Syddansk Universitet

16.00-16.30   Diskussion. Ordstyrer Carsten Selch Jensen, Københavns Universitet

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Prinsen fortæller historie på Nyborg Slot
21. oktober 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Nu starter den nye dokumentarserie om Danmarkshistorien, hvor Prins Joachim er tv-vært. I afsnittet om "demokrati" besøger han Nyborg Slot.

Det fandt arkæologerne på Torvet
25. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Spændende resultater af de arkæologiske undersøgelser på Torvet i Nyborg.

Juleudstilling på vej på Borgmestergården
24. september 2019
Borgmestergården

Forberedelserne til julen er godt i gang.

Tanker om "det gode liv" på dagsordenen
18. september 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Temaet for Reformationsdag 2019 er "det gode liv". Mød forfattere, præster og andre i debat om det gode liv i dag og i fortiden.