Borgmestergården

Borgmestergården er det kulturhistoriske museum i Nyborg. Den ældste del af gården blev bygget i 1601 - og hele den store bygning repræsenterer et smukt eksempel på købstadsbyggeri fra 1600tallet. 

På den brolagte gårdsplads ses fine eksempler på brandvogne, skibsankre fra Nyborg Fjord og den gamle smedje indrettet med inventar fra den smedje der oprindeligt har hørt til på Borgmestergården. Her er mulighed for at nyde sin medbragte mad i gården, hvor der er opstillet en række borde og bænke. 

Borgmestergården rummer spændende udstillinger, der er velegnet for børn samt en række historiske værksteder og interiører. Ved indgangen er der desuden en velassorteret butik.

Borgmestergårdens historie

Borgmestergården havde sin storhedstid i 1600-tallet, hvor Mads Lerche fungerede som både borgmester, rådmand, tolder og købmand. Efter Mads Lerches død overtog hans søn, Jacob Lerche, borgmestertitlen og tilføjede to sidelænger til Borgmestergården. 

Den gamle gård har således haft flere funktioner: som borgmestergård, købmandsgård, modtagelsessted for gæster samt bolig for Lerche-familien. 

Selvom gården først blev bygget i 1601, så er den en del af kvarteret omkring slottet, som blev en realitet med Christian 3.s planer for den nye residensstad. Jacob Lerche havde selv som barn set kongen ride ind i sin nye hovedstad og gennem hans senere virke som borgmester med udsigt til det gamle kongeslot, er Borgmestergården med til at fortælle historien om forholdet mellem kongemagt og bystyre.

Det er gennem Lerchefamilien at vi har bevaret en afskrift af byens love, Nyborg Stadsspejl, som måske går helt tilbage til en bylov, som Erik Klipping udstedte i 1271 på Nyborg Slot. Borgmestergården er derfor med til at spejle historien om Christian 3.s residensstad midt i det byrum, som Christian 3. skabte omkring slottet til iscenesættelsen af kongemagten midt i den nye hovedstad.

Se åbningstider her.

Borgmestergården
Besøg Borgmestergården

Slotsgade 11
5800 Nyborg
Tlf. 24 29 87 44

 

Se kort
Borgmetergården. Ildsted.
Det sker på museerne

Udstillinger, aktiviteter, arrangementer og andet

Se kalender her