Danehof

Danehof på Nyborg Slot

Fra midten af 1200-tallet mødtes det danske parlamentum på Nyborg Slot. Det danske ord for mødet var hof, og fra 1300-tallet dukkede ordet Danehof op. Nyborg Slot er det eneste sted i landet, man stadig kan gå ind i det samme rum, hvor parlamentet diskuterede rigets politik. Her afgjordes spørgsmål vedrørende domsforhandlinger, udenrigspolitik og stridigheder om kronens rettigheder. Udviklingen i Danmark fulgte en generel europæisk udvikling, hvor man også i eksempelvis England og Frankrig begyndte at indkalde til parlamenter, hvor stormændene repræsenterede folket.

Adskillige vigtige begivenheder fandt sted ved Danehoffet i Nyborg. I 1276 fik kong Erik Klipping sin lille søn Erik Menved hyldet som sin efterfølger på Danehoffet. I 1282 udstedte Erik Klipping sin håndfæstning, der også kaldes Danmarks første grundlov. I 1287 blev selvsamme konges mordere dømt på Nyborg Slot, heriblandt Marsk Stig, der som den eneste ikke havde stemt for Erik Menved som Erik Klippings efterfølger i 1276. Om det så var de rigtige mordere, man dømte, er en helt anden historie ...  Her blev Margrethe 1.s søn Oluf valgt som tronarving i Norge, og her blev Sønderjylland ved lov fastslået at høre til det danske rige i 1413.

Festligt marked ved kongens ankomst

Helt tilbage til 1200-tallet blev der på Maria Besøgelsesdag d. 2. juli holdt marked i Nyborg. Den tradition er levendegjort med et stort besøgsværdigt marked i Nyborg - Danehofmarked. Dette genskaber stemningen af aktivitet og forventning i byen op til kongen og stormændenes ankomst. Det er de lokale handlende og andre leverandører til Danehoffet, der står klar med et udvalg af varer til markedets mange gæster. 

Støt Danehoffet 

I middelalderen var der skik, at byens råd (byrådet) stod for indsamlingen af byens skatter. Blev der ikke indsamlet nok skatter måtte rådet betale af egen lomme. Denne skik har vi dog ikke videreført. Det er gratis at komme til Danehof, og sådan skal det blive ved med at være.
Ligesom man i middelalderen betalte en markedsafgift, håber vi, at du som gæst, frivillig og/eller aktør også vil støtte op om Danehof, så vi fortsat kan udvikle markedet til en endnu bedre oplevelse. Du kan nemt støtte Danehof med en beskeden donation. For blot 20 kr. eller mere kan du få dit markedstegn, så alle kan se, at du har gjort din pligt og støttet op om markedet. Du møder byens skatteopkrævere flere steder i byen.

Du kan også støtte Danehof og blive aktiv del af det. Læs mere om, hvordan du kan blive frivillig eller aktør til Danehofmarkedet 2019.

Logo Dragtlauget

En særlig tak til Dragtlauget, der forsyner vores markedsfrivillige og -aktører med de fantastiske autentiske dragter og klæder.

 

Bliv frivillig eller aktør til Danehof 2019

Kontakt danehofkoordinator Jonas Kragegaard  på e-mail: jok@ostfynsmuseer.dk   eller tlf. 23 96 57 97, hvis du vil blive frivillig eller aktør!