Bliv aktør

Kunne du tænke dig at deltage som formidler, bodholder, håndværker eller andet til den historiske del af Danehofmarkedet 2019, så finder du mere om tilmeldingsprocedure og praktiske informationer her:

Har du lyst til at blive aktør til den historiske del af Danehofmarkedet 2019, bedes du at sende mail med besvarelse på de følgende punkter til jok@ostfynsmuseer.dk. Alle punkter SKAL besvares ved tilmelding, for at du kan blive taget i betragtning.

1.Kontaktoplysninger
Navn, evt. gruppenavn, mail, telefonnummer
Er det første gang, du deltager i Danehofmarkedet, bedes du også sende nogle billeder af din lejr, dragter og det udstyr, du arbejder med.

2.Telt og placering
-Teltmål inkl. barduner: (Det er vigtigt, du IKKE blot opgiver det totale areal for hele lejren    i m2 ! )
-Har du/I særlige ønsker eller behov i forbindelse med placeringen (f.eks. plads til dyr eller   strøm, vand m.m.)
-Har du tidligere deltaget på vores marked og har ønsker til en særlig placering, bedes du   oplyse dette.  Oplys venligst, om du vil benytter et ildsted i lejren:

 3. Boder og aktiviteter
-Har du en handelsbod, bedes du kort og præcist beskrive, hvad du sælger i din bod.
-Byder du ind med håndværk, bedes du kort og præcist beskrive, hvad du arbejder med.
-Byder du ind med formidlingsaktiviteter, bedes du komme med en beskrivelse af, hvad     aktiviteten indeholder, særlige kravspecifikationer og varighed for aktiviteten.
-Byder du ind med optræden, bedes du beskrive hvad det omfatter, kravspecifikationer og   om der er involveret et honorar.

Du er først tilmeldt, når du have modtaget en bekræftelse fra museet. Vi vurderer alle ønsker om tilmelding ud fra, hvilke produkter der bliver solgt/formidlet og hvordan dette gøres. Pladskrav indgår også i vores vurdering, da vi har begrænsede arealer. Honorarer og andet af økonomisk karakter er også en væsentlig faktor for, om vi kan samarbejde.

Der er ikke nogen tilmeldingsdeadline, men når pladsen er fyldt ud eller budgettet er brugt, kan vi ikke tage flere tilmeldinger ind for årets marked.

Her kan du læse mere om det praktiske og om en række krav, som skal opfyldes, hvis man ønsker at deltage i Danehofmarkedet 2019 som aktør. 

Har du spørgsmål eller har brug for oplysninger om Danehofmarkedet 2019, kontakt  den overordnede danehofkoordinator Jonas Kragegaard  på email jok@ostfynsmuseer.dk eller tlf. 23 96 57 97.

 

Bliv frivillig eller aktør til Danehof 2019

Kontakt danehofkoordinator Jonas Kragegaard  på e-mail: jok@ostfynsmuseer.dk   eller tlf. 23 96 57 97, hvis du vil blive frivillig eller aktør!