Praktiske oplysninger

Der vil løbende på denne side blive opdateret med oplysninger op om praktiske forhold, så hold gerne øje med hjemmesiden for at være sikre på at du er opdateret på de seneste informationer.

Åbningstider

Middelalderdelen afmarkedet er åbent lørdag d. 6. juli kl. 10-19 og søndag d. 7. juli kl. 10-16.

Opstilling af bod-/lejrplads

Når du ankommer til markedet i løbet af fredagen, bedes du henvende dig i museets kontorbygning, som du finder på Stendamsgade 9. Det er den tidligere politigård og den ligger lige ud til slotssøen. Her skal du henvende dig til Birgit Toft eller Jonas Kragegaard, så vi kan registrere din ankomst. Du kan også kontakte dem på mobil: 
Birgit tlf. 24 29 87 48 og Jonas (indtil kl. 17) tlf. 23 96 57 97  

OBS: Vi har modtaget en del sidste øjebliks-ændringer i teltplanen, så den er i øjeblikket under endelig udarbejdning. Vi beder alle aktører om at eftertjekke deres tilmelding i det vedhæftede dokument for at se om informationerne stemmer. Vi har forsøger at efterkomme alles ønsker mht. placering og lejrstørrelse.

Du kan finde teltplanen til Danehof 2019 her.

Parkering

Vi opfordrer til IKKE at parkere syd for volden, men i stedet benytte ”Eksercerpladsen” på Vestergade, hvor alle aktører kan parkere biler, trailer m.m.

Det vil ved særlig ved særlige omstændigheder være muligt at kører sit køretøj op til ens lejrplads under opsætning fredag for at læsse telte, boder m.m. af. Herefter skal køretøjer fjernes fra pladsen indtil oprydning søndag.

Nedtagning af bod-/lejrplads

Dette foregår EFTER kl. 16 søndag. Bod- og lejrområdet efterlades i pæn, opryddet tilstand.

Madordning

Er man tilmeldt madordning vil man ved ankomst på Stendamsgade 9 få tildelt madbilletter, der kan bruges til at afhente frokost og aftensmad ved Anna Lotta.

Frokost serveres i tidsrummet kl. 12-13 og aftensmad 18-19. Hvis der er nogen aktører, som på grund af programmet ikke har mulighed for at afhente deres mad i de angivne tidsrum, vil der naturligvis være mulighed for at finde et andet tidspunkt. De skal henvende sig til Anna Lotta ved madboden hurtigst muligt for at få lavet en individuel aftale, men senest inden lørdag klokken 10.

Det er vigtigt at man har tilmeldt det korrekte antal personer i sin lejr – der bliver kun udleveret madbilletter til det tilmeldte antal.

HUSK SELV AT MEDRINGE TALLERKEN, BESTIK M.M.

OBS: Enkelte grupper af aktører er tilknyttet Danehof 2019 som Nyborg Slots frivilliggrupper. Disse grupper kan benytte sig af frokost ved ”Aktivitetsforeningen Vestervold” på Kongens Bastionsvej 2 . Her kan man benytte vores tilbud om smørre-selv-madder.

Der vil desuden på havnen, i byen samt på kroen ved slottet være mulighed for anden madservering, så her kan du købe dig et lækkert måltid mad.

Morgenmad er for egen regning. Vi har fået sat en rabataftale i stand med den lokale bager, Gertz på Kongegade 16. Mod fremvisning af udleverede rabatkort gives der 10 % rabat. Rabatkortet vil du modtage, når du melder din ankomst på kontoret Stendamsgade 9.

Er I/du i tvivl om du er tilmeldt madordning eller om der er særlige forhold for din gruppe, så kontakt arrangørerne.

Brug af åben ild

Det er kun tilladt at bruge åben ild i hævet form og ikke direkte på jorden. F.eks. i bålfade, kogeøer eller lignende anordninger, der hæver ilden over jorden.

Nyborg Slot leverer brænde til markedet.

Benytter man gas, gælder samme regel som for bål, med den tilføjelse at man under ingen omstændigheder må være i besiddelse af mere en 100kg. gas inden for ens område uden særlig aftale med arrangørerne.

Alle bål, bålpladser og brug af gasblus SKAL meldes til Danehofs arrangører før ankomst.

Drikkevand

Der vil være opstillet vandstation ved museets magasinbygning for enden af Blegdamsgade. Her vil det være muligt at hente rent drikkevand samt vaske op.

Det bliver (forhåbentligt) varmt. Husk derfor at drikke rigeligt med vand.

Toiletter & bad

Der vil på det historiske marked være følgende toilet- og badefaciliteter:

  • Indendørs toiletter og omklædningsrum med bad i stueetagen på ”Landporten”.
  • Opstillede toiletvogne på volden nær Vandtårnet.
  • Toilet- og badevogn for enden af volden bag slottet (toilettet er offentligt, mens badet er reserveret til aktører)

Alle badefaciliteter kan benyttes lørdag i tidsrummene kl. 7.30 - 9.30 & kl. 19-21. Søndag i tidsrummet kl. 7.30-9.30.

På ”Landporten” er der er dog særligt kønsopdelt tidsplan. Bad for kvinder fra kl. 7.30-8.30 og kl. 20-21 og mænd kl. 8.30-9.30 og kl. 19-20.

Affald

Der vil være opstillet en stor affalds metalcontainer nær det historiske marked, her skal alt affald deponeres.

Derudover vil der være opstillet mindre skraldespande, der løbende tømmes under markedet af vores studentermedhjælpere og praktiske frivillige – disse er primært forbeholdt markedets gæster.

Brandsprøjter

Der vil være fordelt brandsprøjter over hele markedsområdet. Ved ankomst til den anviste lejrplads, bør du orientere dig om, hvor du finder den nærmeste brandsprøjte.

Der er samarittertelt centralt i Slotsgade. Samarittertjenesten løser alle forefaldende førstehjælpsopgaver, og færdigbehandler disse, hvis de vurderer det forsvarligt.
Markedets gæster, frivillige og aktører kan få hjælp ved at henvende sig direkte i samaritternes telt, eller ved at henvende sig på vagttelefon 23954207

Desuden forefindes der førstehjælpsudstyr på Stendamsgade 9 og på Borgmestergården.

Skulle det være nødvendigt at tilkalde politi, beredskab eller ambulance skal arrangørerne underrettes så beredskabstjenesten kan henvises til det rette kontaktpunkt.

Flere markeder i ét

Vi har det historiske danehofmarked på Voldområdet omkring slottet, slotssøen og på bastionen. Nede langs Slotsgade, Korsgade og Mellemgade (byens gågader) samt på byens havn. Her kan du finde moderne middelalderinspirerede boder og spændende aktiviteter. Du skal være mere end velkommen til at sprede god stemning på hele markedet og udforske alle dets afkroge.

Vi glæder os rigtig meget til at samarbejde med jer, og vi ser frem til at møde jer på året marked!

Styregruppen for danehofmarkedet, Østfyns Museer – Nyborg Slot & Borgmestergård.

Kontakt vdr. Danehofmarkedet kan henvendes til Jonas Kragegaard på jok@ostfynsmuseer.dk eller på telefon 23 96 57 97

 

Bliv frivillig eller aktør til Danehof 2019

Kontakt danehofkoordinator Jonas Kragegaard  på e-mail: jok@ostfynsmuseer.dk   eller tlf. 23 96 57 97, hvis du vil blive frivillig eller aktør!