Praktiske oplysninger

Der vil løbende på denne side blive opdateret med oplysninger op om praktiske forhold, så hold gerne øje med hjemmesiden for at være sikre på at du er opdateret på de seneste informationer.

Tilmelding

For at tilmelde dig og/el. din gruppe til Danehof 2020 eller Kongens Stridsmænd, bedes du hente vores tilmeldingsblanket via dette link. 

Herefter skal blanketten udfyldes og sendes udfyldt i en mail til jok@ostfynsmuseer.dk

Du er ikke per automatik tilmeldt som deltager blot ved at sende en mail. For at du er tilmeldt skal du også have modtaget en positiv tilbagemelding fra museet om at din blanket er modtaget og udfyldt korrekt.

Åbningstider

Middelalderdelen af markedet er åbent fredag d.3. juli kl. 14:00-19:00, lørdag d. 4. juli kl. 11:00-18:00 og søndag d. 5. juli kl. 11:00-16:00.

Opstilling af bod-/lejrplads

Når du ankommer til markedet (i løbet af torsdagen), bedes du henvende dig i museets kontorbygning, som du finder på Stendamsgade 9. Det er det tidligere Tinghus/politigård og den ligger lige ud til slotssøen. Her skal du henvende dig til Jonas Kragegaard eller Ditte Villebro Larsen, så vi kan registrere din ankomst.

Vi er pt. i gang med udarbejdelsen af en lejrplan og når den endelige teltplan ligger færdig, vil du kunne finde oversigtskort her på siden.

Vi forsøger at efterkomme alles ønsker mht. placering. Bemærk at der er lavet nye retningslinjer for hvor man som aktør kan ligge til Danehof 2020.

Parkering

Vi opfordrer til IKKE at parkere syd for volden, men i stedet benytte ”Eksercerpladsen” på Vestergade, hvor alle aktører kan parkere biler, trailer m.m.

Nedtagning af bod-/lejrplads

Dette foregår EFTER kl. 15:00 søndag. Bod- og lejrområdet efterlades i pæn, opryddet tilstand.

Madordning

Som et nyt tiltag kan man som aktør tilmelde sig en af to madordninger:

Udlevering af råvarer til egen tilberedning:

Vi har valgt at give vores aktører muligheden for at få råvarer udleveret til egen tilberedning. Der vil være uddeling af råvarer 2 gange om dagen.

  • Mellem kl. 07.15 og 07.45 vil der være mulighed for udlevering af råvarer til morgenmad og frokost.
  • Mellem kl. 14.30 og 15.00 vil der være mulighed for udlevering af råvarer til aftensmaden.
  • Om morgenen vil der være gratis te og kaffe til de, der ønsker det.
  • Der vil dog ikke være nogen forplejning torsdag.

Madbilletordning

Det er dog også stadig muligt at tilmelde sig vores faste madbilletordningen. Her vil man ved ankomst på Stendamsgade 9 få tildelt madbilletter, der kan bruges til at afhente frokost og aftensmad.

(Mere information kommer snart)

Det er vigtigt at man har tilmeldt det korrekte antal personer i sin lejr – der bliver kun udleveret madbilletter eller råvarer til det tilmeldte antal.

HUSK SELV AT MEDRINGE TALLERKEN, BESTIK M.M.

Brug af åben ild

Det er kun tilladt at bruge åben ild i hævet form og ikke direkte på jorden. F.eks. i bålfade, kogeøer eller lignende anordninger, der hæver ilden over jorden.

Al brug af åben ild til madlavning, håndværk m.m. skal være anmeldt til arrangørerne som led i tilmeldingsprocessen.

Nyborg Slot leverer brænde til markedet.

Benytter man gas, gælder samme regel som for bål, med den tilføjelse at man under ingen omstændigheder må være i besiddelse af mere en 100kg. gas inden for ens område uden særlig aftale med arrangørerne.

Drikkevand

Der vil være opstillet vandstation ved museets magasinbygning for enden af Blegdamsgade. Her vil det være muligt at hente rent drikkevand samt vaske op.

Det bliver (forhåbentligt) varmt. Husk derfor at drikke rigeligt med vand.

Toiletter & Bad

Der vil på det historiske marked være følgende toilet- og badefaciliteter:

  • Indendørs toiletter og omklædningsrum med bad i stueetagen på ”Landporten”.
  • Opstillede toiletvogne på volden nær Vandtårnet.
  • Toilet- og badevogn for enden af volden bag slottet (toilettet er offentligt, mens badet er reserveret til aktører)

Alle badefaciliteter kan benyttes fredag og lørdag i tidsrummene kl. 07:30 – 09:30 & kl. 19:00-21. Søndag i tidsrummet kl. 07:30-09:30.

På ”Landporten” er der er dog særligt kønsopdelt tidsplan. Bad for kvinder fra kl. 07:30-08:30 og kl. 20:00-21:00 og mænd kl. 08:30-09:30 og kl. 19:00-20:00.

Opstår der problemer med toiletter eller badefaciliteter kan man altid kontakte nærmeste Museumsansatte (kan kendes på deres sorte poloskjorte med logo) eller der kan ringes til 23965797

Affald

Der vil være opstillet en stor affalds metalcontainer nær det historiske marked, her skal alt affald deponeres.

Derudover vil der være opstillet mindre skraldespande, der løbende tømmes under markedet af vores studentermedhjælpere og praktiske frivillige – disse er primært forbeholdt markedets gæster.

Fra Nyborg Kommune og Østfyns Museer ønsker vi at gøre en indsats for bæredygtig affaldssortering – Mere information om disse initiativer kommer snart.

Brandsprøjter, Førstehjælp og Sikkerhed

Der vil være fordelt brandsprøjter over hele markedsområdet. Ved ankomst til den anviste lejrplads, bør du orientere dig om, hvor du finder den nærmeste brandsprøjte.

Der er samarit-telt centralt i Slotsgade, men der vil også være en samarit-station centralt på det historiske marked på voldene. Derudover vil der altid være samaritter til stede under kamphandlinger på Den Grønne.

Samarittjenesten løser alle forefaldende førstehjælpsopgaver, og færdigbehandler disse, hvis de vurderer det forsvarligt.

Markedets gæster, frivillige og aktører kan få hjælp ved at henvende sig direkte i samaritternes telt, eller ved at henvende sig på vagttelefon 23954207

Desuden forefindes der førstehjælpsudstyr på Stendamsgade 9 og på Borgmestergården.

Skulle det være nødvendigt at tilkalde politi, beredskab eller ambulance skal arrangørerne underrettes så beredskabstjenesten kan henvises til det rette kontaktpunkt.

Flere markeder i ét

Middelalderfestivallen Danehof strækker sig ud over det historiske marked på Voldområdet omkring slottet, slotssøen og ved vandtårnet. Nede langs Slotsgade, Korsgade og Mellemgade (byens gågader) samt på byens havn kan du finde moderne middelalderinspirerede boder og mange spændende aktiviteter. Du skal være mere end velkommen til, at deltage i den god stemning på hele markedet og udforske alle dets afkroge.

Det er gratis at komme til Danehof

Det er gratis at komme til Danehof, og sådan skal det blive ved med at være.
I middelalderen var det skik, at byens råd (byrådet) stod for indsamlingen af byens skatter. Blev der ikke indsamlet nok skatter måtte rådet betale af egen lomme. Denne skik har vi dog ikke videreført.
Ligesom man i middelalderen betalte en markedsafgift håber vi, at du som gæst og aktør også vil støtte op om Danehof, så vi fortsat kan udvikle markedet til en endnu bedre oplevelse. Du kan nemt støtte Danehof med en beskeden donation. For blot 20 kr. eller mere kan du få dit markedstegn, så alle kan se, at du har gjort din pligt og støttet op om markedet. Du møder byens skatteopkrævere flere steder i byen.

 

Vi glæder os rigtig meget til at samarbejde med jer, og vi ser frem til at møde jer på året marked!

Styregruppen for danehofmarkedet, Østfyns Museer – Nyborg Slot & Borgmestergård.

Kontakt vdr. Danehofmarkedet kan henvendes til Jonas Kragegaard på jok@ostfynsmuseer.dk eller på telefon 23 96 57 97

 

Bliv frivillig eller aktør til Danehof

Kontakt danehofkoordinator Jonas Kragegaard  på e-mail eller tlf. 23 96 57 97, hvis du vil være frivillig eller aktør!