Danehof 2015

Tid: 4. og 5. juli 2015
Sted: Nyborg by og Slot

Middelaldermarked, fødevarermarked, ridderturnering og meget, meget mere.

Danehof 2015
Hvert år genskaber Nyborg Kommune og Østfyns Museer en historisk tradition, der ellers har været glemt i mere end 600 år. Den første weekend i  juli summer hele Nyborg atter af liv og leben, som da kongen og hans mænd mødtes til Danehof. Der vil være ridderturnering, boder og smagsoplevelser og underholdning for både børn og voksne hele weekenden.

Middelaldermarkedet og ridderturneringen i Nyborg har vokset sig stort på bare få år. Det foregår nu i hele den historiske bymidte mellem Nyborg Slot og Nyborg Kirke og iscenesætter hele det kongelige anlæg med turneringspladsen som det naturlige omdrejningspunkt. Det summer, syder, braser og dufter omkring slottet og i de hyggelige handelsgader. 

Danehof på Nyborg Slot
På Nyborg Slot mødtes den danske konge med sit parlament i middelalderen - Danehoffet. Det er det eneste sted i landet, man stadig kan gå ind i det samme rum, som parlamentet sad og diskuterede rigets politik. Her på middelalderens Christiansborg blev Danmarks første grundlov underskrevet i 1282, og de foreløbigt sidste kongemordere dømt i 1287. I næsten to århundreder dannede Nyborg Slot rammen om helt centrale beslutninger for Danmarks skæbne. Nu afholder Nyborg igen Danehofmarked.

Erik Klippings håndfæstning
I år er det historiske tema for Danehof 15 Erik Klippings håndfæstning fra 1282. Kongen mødtes med sit hof og rigets vigtigste mænd i Nyborg for at holde Danehof en gang om året. I 1282 underskrev Erik Klipping en håndfæstning der indskrænkede hans magt og lagde grunden til den danske retsstat. Håndfæstningen kan opfattes som Danmarks første grundlov, da det er det ældste dokument med konstitutionelle rettigheder.  I år rider Erik Klipping, hans dronning Agnes, deres lille søn Erik Menved og kongens magtfulde kansler Marsk Stig rundt i Nyborg.

Vor Frue Marked
Helt tilbage til 1200-tallet blev der på Maria Besøgelsesdag d. 2. juli holdt fødevaremarked i Nyborg. Den tradition er levendegjort med et stort fødevaremarked på Gl.Torv foran Vor Fru Kirke. Det store fødevarer- og grønt marked genskaber stemningen af aktivitet og forventning i byen op til kongens ankomst. Det er de lokale handlende og andre leverandører til danehoffet, der står klar med et udvalg af varer til markedets mange gæster. Udover at være en fest for øjet og ganen er Vor Frue Marked også med til få byen mellem slot og kirke til at hænge sammen igen efter gadegennembruddet i 1936. 

Danehof starter i Ørbæk
Når der i middelalderen holdtes danehof i Nyborg, blev hele oplandet sat i røre. De skulle bl.a. levere mad og andet godt til de der gæstede byen under danehoffets afholdelse. Således startede det hele udenfor Nyborg og det gør det også igen i år. I Ørbæk varmer vi op med et lille marked, hvor fødevareleverandører i Kongens Fadebur stiller op med deres varer lørdag d. 20. juni kl. 10-13.
Læs mere

Danehof er en vigtig del af arbejdet med at udvikle Nyborg Slot og by til værdige kandidater til UNESCO's verdensarvsliste. Med det store arrangement bringes hele den historiske bykerne til live med en iscensættelse af byens unikke historie, som alle indbydes til at tage del i.

Se Danmarks Riges Hjerte for gallerier.

Information til bodholdere og aktører

DOWNLOAD HELE PROGRAMMET I PDF

Tribunebilletter

Danehof er altid den 1. weekend i juli. Hold øje med siden for program, nyheder m.m. 


Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Kalender

Naturen på Magelund Voldsted
Søndag d. 25. august, kl. 12-14
Magelund Voldsted

Gå i fortidens fodspor og oplev naturen ved voldstedet

Hvad gemte der sig på Torvet?
Onsdag d. 28. august kl. 17
Formidlingspavillonen på Stendamsgade

Claus Frederik Sørensen fortæller om, hvad der gemte sig under belægning på Nyborg Torv.

Krigs- og krigergrave på kirkegården
Torsdag d. 29. august kl. 19
P-pladsen ved Nyborg Sygehus

Gåtur til gravsteder fra Anden Verdenskrig på Nyborg Assistenskirkegård.

Arkæologi på turneringspladsen
2.-8. september 2019 kl. 11-15
Torvet i Nyborg

Følg med i, hvad der dukker op fra Nyborgs fortid under asfalten, når amatøtarkæologerne får adgang til jorden under Torvet.