Bogpræsentation: Konge af Luthers nåde

Tid: Fredag den 8. december kl. 16-17.30
Sted: Nyborg Rådhus

Nyt bogværk fortæller om Nyborgs centrale rolle i kampen om den danske trone i reformationstiden. 

Fordrivelsen af Christian 2. fra Nordens trone i 1523 udløste årtiers kaos med borgerkrige og magtkampe mellem de to konkurrerende grene af kongeslægten. Frem til fredslutningen med kejserriget i 1544 havde Danmark-Norge ikke i Europas øjne en anerkendt legitim konge. Kampen om tronen udspillede sig netop i reformationsårene, og fra Wittenberg blandede Martin Luther sig aktivt i striden, først på den ene og siden på den anden side, og blev derved en vigtig brik i spillet om legitimiteten.

Det er i disse oprørte år, at Nyborg – Danmarks Riges Hjerte – blev udpeget som rigets officielle hovedstad, og Nyborg fik derfor en central rolle i begivenhederne. Efter fredsslutningen i 1544 investerede Christian 3. massivt i at opbygge og udsmykke sin hovedstad som et passende sæde for det protestantiske Europas mest magtfulde fyrste. Danmark var da i sandhed det eneste ene, rent lutherske kongerige, og herfra hentede den protestantiske revolution meget af sin styrke.

Østfyns Museers direktør, Erland Porsmose, fortæller den spændende historie i nyt bind af serien "Danmarks Riges Hjerte", som nu udkommer som kulmination på museets fokus på Nyborg i reformationstiden i anledning af 500-året for Reformationen.

"Konge af Luthers nåde. Reformationen og kampen om kongemagten" sætter for første gang i bogform fokus på den spændende og dramatiske fortælling om Nyborgs vigtige rolle som ramme for kampen om magten og troen på reformationstiden i første halvdel af 1500-tallet.

I anledning af udgivelsen præsenteres bogen på Nyborg Rådhus den 8. december kl. 16-17.30. Det foregår i Byrådssalen, Torvet 1, 5800 Nyborg.

På dagen kan Konge af Luthers nåde købes til en reduceret pris enten alene eller sammen med de to første bind af værket.

Tilmelding til nyborgslot@ostfynsmuseer.dk nødvendig.

Bestil bogen her.

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Kalender

Naturvandringer på volden
Tirsdage og torsdage kl. 11-12, 26. juni til 19. juli
Mødested: foran Borgmestergården

Jakob og Johanne inviterer indenfor
I åbningstiden
Borgmestergården

Tag med Jakob og Johanne med på en spændende tur gennem Borgmestergården. 

Sådan træner du din stridshest
lørdage i ugerne 29, 31, 33, 35, 37 kl. 11.00-11.45
på Dronnings Bastion ved vandtårnet, ved Nyborg Slot.

Lær at træne din hest

Nordiske kampdage 2018
8. og 9. september
Voldområdet omkring Nyborg Slot