Vindinge Kirke

Tid: Tilgængelig året rundt
Sted: Vindinge

Følg med i DR's store historiesatsning og find historien her på Østfyn! I fjerde afsnit når vi til den tidlige middelalder!

Fyns største sognekirke

Vindinge Kirke er Fyns største sognekirke og angiveligt landets tredjestørste sognekirke. Kernen i den nuværende kirke er en gotisk kirke opført i 1300-tallet til erstatning for en ældre romansk kirke. Der har formenligt ligget en ældre trækirke. I hvert fald var området at stor betydning allerede i vikingetid og tidlig middelalder.

En befæstet vold fra vikingetiden ved Rosilde skal muligvis ses i forbindelse med Gammelborg, der er en tilflugtsborg fra jernalderen, men som nyere arkæologiske udgravninger har vist muligvis også har været i brug i vikingetiden, ligesom der er fundet spor af sæsonhandelsplads, hvor Vindinge Kirke nu ligger. Her er blandt andet fundet arabiske sølvmønter.

Svend Tveskæg i Vindinge

Ifølge Svend Aggesens krønike fra slutningen af 1100-tallet, blev kong Svend Tveskæg sat i land ved Vindinge, efter han var blevet løskøbt fra fangenskab hos jomsvikingerne i Polen med sin vægt i Guld. Især de danske kvinder havde bidraget med deres smykker, og som tak havde kongen givet dem arveret – dog måtte de kun arve halvt så meget som mænd.

Herredsby frem til 1299

Placeringen ved Vindinge Å, som er Fyns næstmest vandrige åsystem har gjort tilgangen til området med skib meget nemmere i vikingetid og tidlig middelalder. Den fungerede som herredsby, men i 1299 flyttede kongen herredstinget til Nyborg, der var blevet den vigtigste by på Østfyn. Vandstanden i åen sank nemlig betragteligt, da man ledte vandet fra Vindinge Å via Hjulby Sø indtil Nyborg Slot for at få vand i voldgravene omkring slottet og byen omkring år 1200 med slusen ved Kullerup.

Rigt udstyret

Kirken er rigt udstyret indvendig med en prægtig gylden fløjaltertavle fra ca. 1480 og der har været træskærerarbejder fra Claus Bergs berømte værksted i Odense i kapellet til Skt. Mads. Det hænger formentligt sammen med, at adelsslægten Ulfeldt, der sad på Holckenhavn, brugte kirken som begravelseskirke fra 1420-1616. Holck-slægten har efterfølgende. Kirkens størrelse hænger utvivlsomt sammen med dens funktion som valfartskirke. 

Senere i middelalderen blev der tilføjet to korsarme til kirken, formentlig først i nord (hvor Skt. Mads Kapel befinder sig) og så i syd, og senere endnu fik den sit anselige tårn, hvor der i dag er indgang, og et lille våbenhus op ad den søndre korsarm (i dag ligkapel).

Skt. Mads Kilde

Skt. Mads Kilde har sprunget siden istiden og har måske været opfattet som hellig kilde helt tilbage i vikingetiden – og måske endda endnu længere tilbage. Med kristendommens indførelse i Danmark blev mange hellige kilder forbundet med en helgen. Der kendes mere end 700 i Danmark, men kun to er knyttet til Skt. Mathæus – eller på dansk: Mads. 

I middelalderen valfartede folk til Skt. Mads kilde for at få helbredelse. Den slags pilgrimsmål og hellige kilder kunne være til stor indtægt for den lokale kirke. Men dyrkelsen af Skt. Mads og hans kilde ophørte med Reformationen. Ikke nødvendigvis fordi, man holdt op med at tro på kildens helbredende evner, da man ved en tilsvarende lokal hellig kilde i Regisse ved Frørup holdt kildemarkeder helt op til 1800-tallet, men fordi kongen, Christian 3., simpelthen flyttede markedet ind til Nyborg inden for voldene af grunde, vi ikke længere kender. Det kan have drejet sig om de store indtægter.

Valfart gav store indtægter

Vindinge Kirke er Fyns største sognekirke, og angiveligt landets tredjestørste, hvilket formentligt skal forstås på baggrund af det rige marked, indtægterne fra valfarten til kilden og behovet for at huse de mange mennesker. Der er dog meget få skriftlige vidnesbyrd om kilden og både valfart og marked kendes kun fra senere præsteindberetninger. Måske har man besøgt den i al stilhed i tiden, der fulgte.

Der er udført stenarbejde omkring kilden i 1870’erne, men ellers har den været meget forfalden indtil den nuværende ejer renoverede kilden i 2014.

Janus Møller Jensen

Find flere "Historier om Danmark" på Østfyn her.

 

Logo

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Kalender

Julemarked på Borgmestergården
6.-8. og 13.-15. december
Borgmestergården

Gammeldags julehygge. Salg af hjemmelavede bolsjer, snaps, nisser og strikvarer. Dragtlaugets tombola og skænkestue. Levende musik og drillenisser.

Kunsthåndværkermarked
6.-8. og 13.-15. december
Tinghuset, Stendamsgade 9 i Nyborg

16 kunsthåndværkere kommer til Tinghuset!

Bogpræsentation: Nyborg Fæstning
Fredag den 13. december kl. 15
Slotsmøllen, Torvet i Nyborg

Museumsinspektør Claus Frederik Sørensen fortæller om sin nye bog om Nyborgs fæstnings historie.

Hvad sker i naturen om vinteren?
Søndag den 1. december kl.12-14
Politihundeforeningens plads ved Lindholm Havnevej, Nyborg

Kom med på tur i Plantagen og oplev vinterskoven.