Forskningens Døgn 2018 i Nyborg

Tid: Lørdag d. 21. april 2018 k. 10-13
Sted: Nyborg Bibliotek

Det Tårnhøje Slot

Østfyns Museer og Nyborg Bibliotek inviterer endnu til en række spændende aktiviteter i forbindelse med den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn. Vi vil fortælle om vores helt nye viden om slottets tårne – arkæologi, historie, se det hele komme til live i 3D og kom op i højden med lift og se udsigten fra de gamle vagttårne.

Formålet er at præsentere vores nyeste viden om slottets mange middelalderlige tårne – fra de store massive vagttårne til skidetårnet over kloakken – som er et resultat af de seneste års intense arkæologiske udgravninger og historiske og arkivalske studier.

Det har samtidig givet ny viden og indsigt om de vigtige institutioner og historier, der er knyttet til slottet, f.eks. dets oprindelse og betydning som mødested for parlamentet i middelalderen.

Det er ikke mindst vigtigt som baggrund for det store slotsprojekt, der skal ”genopføre” og restaurere Nyborg Slot, og den fremtidige formidling og forståelse af hele anlægget.

Kort sagt: Hvordan vi er gået fra at stikke spaden i jorden til at skrive ny Danmarkshistorie, som nu skal gøres tilgængelig og formidles.

Tid og sted: Lørdag den 21. april kl. 10-13 i Vidensteltet ved Nyborg Bibliotek lige over for Nyborg Slot.

Læs mere om Det Tårnhøje Slot her.

Projektforløb for skoler: d. 23.-26. april 2018 Læs mere her.

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Kalender

Slotsvandring
Onsdage og lørdage 3.-27. april 2019 kl 11-12
Mødested: foran Borgmestergården

Gratis slotsvandring med én af Nyborg Slots guider.

Opstartsmøde - Danehof 2019
Tirsdag den 9. april kl. 19
Tinghuset, Stendamsgade 9, Nyborg

Vær med til at afvikle årets store Danehof. Alle frivillige - nye som gamle - er velkomne.

Påskehygge på Borgmestergården
Den 15.-17. april 2019 kl. 11-15
Borgmestergården

Kom og vær med, når vi sætter fokus på påskeægget i Borgmestergården med hyggelige æggeaktiviteter for hele familien.

Rundvisninger på Borgmestergården
Tirsdage 4. juni - 27. august kl. 14-15
Mødested: Butikken på Borgmestergården

Få en rundvisning i den smukke, gamle købmandsgård.