Bogpræsentation: Kulturarvsmasterplan

Tid: Søndag den 7. juli kl. 14.30
Sted: Tinghuset, Stendamsgade 9, Nyborg

Bogudgaven af Kulturarvsmasterplanen for Nyborg og Kongernes Østfyn præsenteres. Alle er velkomne. Vi byder på en lille forfriskning undervejs.

Kulturarvsmasterplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Nyborg Kommune, Østfyns Museer og Slots- og Kulturstyrelsen og fremdrager de vigtige kulturmiljøer, bygninger, forløb og fortællinger og udpeger konkrete indsatsområder og målsætninger i Nyborg og nærmeste omegn.

Kulturarvsmasterplanen er en strategisk plan med et 50-årsperspektiv, der skal fungere som et styringsværktøj for, hvordan hovedfortællingen om Nyborg – Danmarks Riges Hjerte kan bevares, udvikles og tydeliggøres i det fysiske byrum i Nyborg og nærmeste omgivelser. Planen skal sikre et effektivt og smidigt samarbejde mellem fredningsmyndighederne, Nyborg Kommunes plan- og anlægsadministration samt Østfyns Museers varetagelse af de kulturhistoriske interesser. Kulturarvsmasterplanen er en hjørnesten i det store kulturarvsarbejde, der foregår i Nyborg i disse år, og den er en del af ansøgningen om optagelse på tentativlisten/UNESCO´s verdensarvsliste.

Det er med planen tillige et mål at gøre borgere og bygningsejere interesserede og bevidste om byens og egnens rige kulturliv. Dette gøres dels ved at stille et digitalt register på ejendomsniveau til rådighed for borgerne og dels ved udgivelsen af en trykt udgave, der beskriver byens og kommunens kulturarv på et mere overordnet og sammenfattende niveau. Man kan allerede nu downloade planen via museets og kommunens hjemmesider, ligesom der er adgang til den digitale udgave herunder ejendomsregisteret på: kulturarvsmasterplan.nyborg.dk.

Til præsentationen vil flere af forfatterne være til stede.

Bogudgaven af kulturarvsmasterplanen kan erhverves for blot 25 kr. de første to uger – og herefter til 100 kr. Bogen sælges af VisitNyborg og på Borgmestergården.

 

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Kalender

Mød Nyborg Slots Dragtlaug
Alle fredage i oktober, marts og april samt den 29/11 kl. 10-12
Borgmestergården

Kom og mød Nyborg Slots Dragtlaug!

Tur i Ladegårdsskoven
Søndag d. 6. oktober kl. 11-13
Nyborg

Gå på opdagelse i naturen.

Reformationsdag: Bag om det gode liv
Lørdag den 2. november 2019 kl. 10-16
Menighedshjemmet, Nørrevoldgade 35, Nyborg

Bliv inspireret, bliv klogere, bliv udfordret – for hvad er det gode liv for dig?

Kartoffelferie
12.-18. oktober kl. 11-15
Borgmestergården

Borgmestergården sætter fokus på kartoflen.