Danehof 2020 – Christian 2. og Korstoget til Grønland.

Tid: 3.-5. juli 2020
Sted: Nyborg vold og by

Middelaldermarked, riddere og meget, meget mere. Den første weekend i juli hvert år genoptages traditionen fra middelalderen om at samles i Nyborg for at holde Danehof. 

Hvert år genskaber Nyborg Kommune og Nyborg Slot en historisk tradition, der har været glemt i mere end 600 år. Den første weekend i  juli summer hele Nyborg af liv og leben, som da kongen og hans mænd mødtes i middelalderens Nyborg til Danehof.

Danehof er en årlig historisk festival i Nyborg, der sætter lys på og liv i Nyborgs unikke historie som fast mødested for middelalderens danske parlament. Med et stort marked, events, skuespil, kampshows, musik og meget mere blænder Nyborg hvert år op for formidling af by- og danmarkshistorie og store oplevelser for alle aldre.

Hvert år udvælges et historisk tema for Danehof i Nyborg. I 2020 er det Christian II’s grandiose ambitioner og planen om et korstog til Grønland, der danner den historiske ramme for festivalen.

Tema 2020: Christian II og de nordatlantiske ambitioner

For 500 år siden, i 1520, har Christian II store planer for at udvide sit kongerige og styrke sin position som en af de mægtigste fyrster i Europa. Fra Vatikanet har han netop modtaget en pavelig tilladelse til et korstog rettet mod Grønland.

Scenen er sat i Nyborg: I kongens fødeby Nyborg, har Christian II bebudet sin ankomst og hidkaldt sin flådes øverstbefalende, den fynske adelsmand og søhelt Søren Nordby. Han er udset til at forestå et korstog mod Grønland, der skal bringe magt og rigdom til Danmark. Samt måske en direkte søvej til Indien. Men på samme tid ulmer urolighederne i Sverige, og de viser sig at skabe blodige forhindringer for kongens magtbrynde og ambitioner.

Danehofoptoget 2020

Højdepunktet til Danehof i Nyborg er det store historiske optog gennem byen. I 2020 føres det for første gang an af en kongelig karet.

Kong Christian II vil sammen med sin dronning blive kørt i karret fra havnen og gen­nem byen med hele sit følge i optog efter dem. Optoget får desuden følge af søhelten Søren Nordby samt byens borgere og et stort opbud af tilrejsende: noble adelsfolk, riddere, biskop­per, handlende købmænd og nysgerrige, lokale bønder.

Danehofoptoget binder hele den historiske bymidte sammen og sætter fokus på alt det, der sker i løbet af weekenden, som en del af byens fælles historie og identitet.

Baggrund: Derfor fejres Danehof i Nyborg

I middelalderen mødtes den danske konge med sit parlament ”Danehoffet” på Nyborg Slot. I dag  er Nyborg Slot det eneste sted i landet, hvor man kan stå i netop det rum, hvor danehoffet var samlet i middelalderen. Her på middelalderens Christiansborg blev Danmarks første grundlov underskrevet i 1282, og rigets sidste kongemordere dømt i 1287. I næsten to århundreder dannede Nyborg Slot rammen om helt centrale beslutninger for Danmarks skæbne.

Siden 2010 er der atter blevet afholdt Danehof i Nyborg, og på få år har den historiske festival vokset sig stor. Fra Nyborg historiske centrum breder begivenheden sig ud over Nyborgs volde og ned til Nyborg havn. Et stort marked spreder sig i Nyborgs bymidte og viderefører en tradition kendt helt tilbage fra 1200-tallet. Nemlig at holde marked på Maria Besøgelsesdag.

Danehof indgår som et vigtigt element i satsningen på at udvikle Nyborg Slot og by til en værdig kandidat til UNESCO's verdensarvsliste. Med det store arrangement bringes hele den historiske bykerne til live med en iscenesættelse af byens unikke historie.

Læs mere om DANEHOF her.

Vil du blive frivillig eller aktør?

Danehof kunne ikke fungerer uden alle vores fantastiske aktører og frivillige:

Skulle du ønske at deltage i Danehof 2020 som aktør, så læs mere her!

Ønsker du at deltage i Danehof 2020 som frivillig, så læs mere her!

Ønsker du at tilmelde dig, eller vide mere om Kongens Stridsmænd - vores nye kampturnerings- og formidlingsprojekt integreret i Nyborg Slots årlige middelaldermarked Danehof? Så læs mere her!

Kontakt vedr. Danehof kan henvendes til museumsinspektør og danehofkoordinator Jonas Kragegaard på danehofmarkedet@ostfynsmuseer.dk eller på telefon 23965797 

En særlig tak

Tak til de mange frivillige og foreninger, der bidrag til Danehof. Herunder Nyborg Slots Armbrøstlaug, Nyborg Slots Buelaug, Nyborg Slots Dragtlaug, Nyborg Slots Byggelaug, Lupus Tempus, Kavaleriet og Vindinge Boldklub.

Logo Dragtlauget

En særlig tak til Dragtlauget, der forsyner vores markedsfrivillige og -aktører med de fantastiske autentiske dragter og klæder.

Bliv frivillig eller aktør til Danehof

Kontakt danehofkoordinator Jonas Kragegaard  på e-mail eller tlf. 23 96 57 97, hvis du vil være frivillig eller aktør!