Borgmestergårdens historie

Centralt i Nyborg ligger den mere end 400 år gamle borgmestergård, i dag omtalt som Borgmestergården. Den havde sin storhedstid i 1600-tallet, hvor Mads Lerche fungerede som både borgmester, rådmand, tolder og købmand. Efter Mads Lerches død overtog hans søn, Jacob Lerche, borgmestertitlen og tilføjede to sidelænger til Borgmestergården. 

Den gamle gård har således haft flere funktioner: som borgmestergård, købmandsgård, modtagelsessted for gæster samt bolig for Lerche-familien. 

Vigtig del af kvarteret
Selvom gården først blev bygget i 1601, så er den en del af kvarteret omkring slottet, som blev en realitet med Christian 3.s planer for den nye residensstad. Jacob Lerche havde selv som barn set kongen ride ind i sin nye hovedstad og gennem hans senere virke som borgmester med udsigt til det gamle kongeslot, er Borgmestergården med til at fortælle historien om forholdet mellem kongemagt og bystyre.

Historien om Christian 3. og byens love
Det er gennem Lerchefamilien at vi har bevaret en afskrift af byens love, Nyborg Stadsspejl, som måske går helt tilbage til en bylov, som Erik Klipping udstedte i 1271 på Nyborg Slot. Borgmestergården er derfor med til at spejle historien om Christian 3.s residensstad midt i det byrum, som Christian 3. skabte omkring slottet til iscenesættelsen af kongemagten midt i den nye hovedstad.

Borgmestergården i 2016 og 2017
Nyborg Kommune har i 2016 og 2017 afsat midler til en gennemgribende renovering af Borgmestergården, der i fremtiden i endnu højere grad skal fungere som et vigtigt led i levendegørelsen og iscenesættelsen af byrummet og fortællingen om Nyborg Slot.

Renoveringen kommer til at ske i etaper og vil foregå både udvendigt og indvendigt. Og dertil kommer udvikling og etablering af nye udstillinger. Borgmestergården vil stadig være åben for besøgende, og der vil blive taget højde for eventuelle begrænsninger med skiltning og information fra personalet.

Borgmestergården i fremtiden
Et besøg på borgmestergården skal komplementere udstillingerne og fortællingen på Nyborg Slot med andre virkemidler og greb - nye perspektiver på fortællingen, så slot og borgmestergård tilsammen udgør en fælles formidling af kongebyen Nyborg.

Borgmestergården repræsenterer nu og i fremtiden et af de helt unikke huse, hvor man fortsat kan se Christian 3.s store vision for sin residensby - i et tæt samspil mellem Slot, turneringsplads (Torvet) og Borgmestergården. 

Kig forbi

Vi glæder os til at vise den nyrenoverede Borgmestergård frem, og indtil da vil vi sørge for at skabe gode oplevelser i den kulturhistoriske perle, som Borgmestergården er. Hold øje med kalenderen for udstillinger og aktiviteter på Borgmestergården.

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Kalender

Sulemad fra brændekomfuret
Onsdag den 23. august kl. 12
Borgmestergården

Få smagsprøver på brunkål og sul fra Borgmestergårdens brændekomfur.

Slesvigske Musikkorps (Smuk)
Søndag den 27. august kl. 19.30
Nyborg Slot, riddersalen

Sæsonens sidste slotskoncert

Nordiske Kampdage 2017
9.-10. september 2017
Nyborg

Nordiske kampdage og Kongens Høstmarked i Nyborg.

Koncert: Kongens basuner og trompeter
Torsdag den 14. september kl. 19.30
Nyborg Slot

Musik fra Christian 3.’s hof i Nyborg.