Borgmestergårdens historie

Borgmestergården er en kulturhistorisk perle midt i det unikke byrum omkring Nyborg Slot. Den ældste del af gården blev bygget i 1601, og de to sidelænger kom til i 1630erne og 1640erne. Hele den store bygning repræsenterer et smukt eksempel på købstadsbyggeri fra 1600-tallet. 

Borgmestergården havde sin storhedstid i 1600-tallet, hvor Mads Lerche fungerede som både borgmester, rådmand, tolder og købmand. Efter Mads Lerches død overtog hans søn, Jacob Lerche, borgmestertitlen og tilføjede to sidelænger til Borgmestergården.

Den gamle gård har haft flere funktioner: som borgmestergård, købmandsgård, modtagelsessted for gæster samt bolig for Lerche-familien. Den gik ud af Lerche-slægtens eje efter 1680 og har siden haft en række forskellige funktioner. Siden 1913 har den fungeret som byens kulturhistoriske museum.

Selvom gården først blev bygget i 1601, så er den en del af kvarteret omkring slottet, som blev en realitet med Christian 3.s (1536-1559) planer for den nye residensstad. Mads Lerches kan som spæd have siddet på faren Jep Lerches arm og set kongen ride ind i sin nye hovedstad. Gennem Mads Lerches senere virke som borgmester med udsigt til det gamle kongeslot, er Borgmestergården med til at fortælle historien om forholdet mellem kongemagt og bystyre.

Det er gennem Lerchefamilien at vi har bevaret en afskrift af byens love, Nyborg Stadsspejl, som måske går helt tilbage til en bylov, som Erik Klipping udstedte i 1271 på Nyborg Slot. Borgmestergården er derfor med til at spejle historien om Christian 3.s residensstad midt i det byrum, som Christian 3. skabte omkring slottet til iscenesættelsen af kongemagten midt i den nye hovedstad. Nu indgår Borgmestergården som en integreret og vigtig del af levendegørelsen og formidlingen af hele den store historie i Nyborg i tæt dialog med slotsprojektet.

Borgmestergårdens historie går helt tilbage til 1570erne, men stammer i sin nuværende skikkelse fra den gård, som borgmester og storkøbmand Mads Lerche lod opføre på stedet i 1601. Men den er samtidig en central og strategisk vigtig brik i levendegørelsen og anskueliggørelsen af den store fortælling omkring Nyborg Slot, der indbefatter en omfattende restaurering og udbygning af slottet og tydeliggørelse af byrummet omkring det.

Borgmestergårdens facade er med til at synliggøre det unikke historiske byrum, som Christian 3. skabte i forbindelse med transformationen af Nyborg fra middelalderlig kongeby til renæssancens residensby for den nye protestantiske kongemagt i Danmark. Samtidig udgør den en unik kulisse for levendegørelsen af livet i kongebyen i både middelalder og renæssance, der vil fungere som et nødvendigt supplement til fortællingen og oplevelsen i det nye Nyborg Slot, når byggeriet engang står færdigt.

På Borgmestergården kan du gå på opdagelse i Nyborgs historie gennem en række spændende nye udstillinger, aktiviteter og levende værksteder. Der er ofte gang i smedjen, i brændekomfuret eller hos dragtlauget, hvor der smedes, bages, steges, brygges og sys. Der er en lille café og en velassorteret butik.

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Kalender

Den talende bordløber
Onsdag den 26. februar kl. 17-18
Tinghuset, Stendamsgade 9 i Nyborg

Fyraftensforedag om materialitet og genstandsanalyse ved museumsinspektør Sara Agnete Hanghøj.

Mød Nyborg Slots Dragtlaug
Bl.a. alle fredage kl. 10-12 fra 1. marts – 1. november
Borgmestergården

Og prøv måske en af deres smukke, historiske dragter og få taget et billede i det maleriske gårdmiljø.

Borgmestergården åbner for sæsonen
Søndag den 1. marts 2020
Borgmestergården

En ny sæson kan begynde!

Byvandring
Faste ugedage marts-oktober
Foran Borgmestergården

Gratis byvandring med én af Nyborg Slots guider.