Nyborg som Handelsby – i 800 år

Det middelalderlige gadenet rummer et rigt handelsliv. Her ligger en række store, gamle købmandsgårde, hvoraf nogle er middelalderlige i deres kerne, andre er kommet til senere, mens flere gik til ved de store bybrande i 1790erne og derfor har fået nye facader eller er blevet genopbygget. Ikke desto mindre er de arvtagerne til en lang og rig handelstradition.

Byen fik sine første købstadsprivilegier allerede under Valdemar Sejr i første halvdel af 1200-tallet. Kongerne og hoffet handlede naturligvis også i den driftige by, hvis love og stadsret går helt tilbage til 1271. Der er afholdt et fødevare- og blomstermarked ved Vor Frue kirke siden 1290erne og i det hele taget har der været et rigt og blomstrende handelsliv, der også var knyttet til Nyborgs centrale rolle som trafikalt knudepunkt til lands og til vands midt i det danske rige.

Siden middelalderen har byens store købmænd og handlende leveret varer til hoffet. Vi kan se i de kongelige regnskaber, at de handlede i byen. Når kongen mødtes med sit hof i Nyborg eller for at holde parlament, så var hele oplandet involveret i at levere fødevarer og produkter til byen, så de mange munde kunne brødfødes.

Man har tidligere troet, at byen lå inde på fastlandet af Fyn. Mere og mere tyder imidlertid på, at byen altid har ligget der, hvor den historiske bymidte er i dag. Nyborg har altså fungeret som en driftig handelsby i mere end 800 år og har fortsat et rigt handelsliv.

 

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Kalender

Naturen på Magelund Voldsted
Søndag d. 25. august, kl. 12-14
Magelund Voldsted

Gå i fortidens fodspor og oplev naturen ved voldstedet

Hvad gemte der sig på Torvet?
Onsdag d. 28. august kl. 17
Formidlingspavillonen på Stendamsgade

Claus Frederik Sørensen fortæller om, hvad der gemte sig under belægning på Nyborg Torv.

Krigs- og krigergrave på kirkegården
Torsdag d. 29. august kl. 19
P-pladsen ved Nyborg Sygehus

Gåtur til gravsteder fra Anden Verdenskrig på Nyborg Assistenskirkegård.

Arkæologi på turneringspladsen
2.-8. september 2019 kl. 11-15
Torvet i Nyborg

Følg med i, hvad der dukker op fra Nyborgs fortid under asfalten, når amatøtarkæologerne får adgang til jorden under Torvet.