Nyborg som Handelsby – i 800 år

Det middelalderlige gadenet rummer et rigt handelsliv. Her ligger en række store, gamle købmandsgårde, hvoraf nogle er middelalderlige i deres kerne, andre er kommet til senere, mens flere gik til ved de store bybrande i 1790erne og derfor har fået nye facader eller er blevet genopbygget. Ikke desto mindre er de arvtagerne til en lang og rig handelstradition.

Byen fik sine første købstadsprivilegier allerede under Valdemar Sejr i første halvdel af 1200-tallet. Kongerne og hoffet handlede naturligvis også i den driftige by, hvis love og stadsret går helt tilbage til 1271. Der er afholdt et fødevare- og blomstermarked ved Vor Frue kirke siden 1290erne og i det hele taget har der været et rigt og blomstrende handelsliv, der også var knyttet til Nyborgs centrale rolle som trafikalt knudepunkt til lands og til vands midt i det danske rige.

Siden middelalderen har byens store købmænd og handlende leveret varer til hoffet. Vi kan se i de kongelige regnskaber, at de handlede i byen. Når kongen mødtes med sit hof i Nyborg eller for at holde parlament, så var hele oplandet involveret i at levere fødevarer og produkter til byen, så de mange munde kunne brødfødes.

Man har tidligere troet, at byen lå inde på fastlandet af Fyn. Mere og mere tyder imidlertid på, at byen altid har ligget der, hvor den historiske bymidte er i dag. Nyborg har altså fungeret som en driftig handelsby i mere end 800 år og har fortsat et rigt handelsliv.

 

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Kalender

Foråret kommer!
AFLYST! Søndag den 5. april kl.12-14
Parkeringspladsen ved Højevej, Nyborg

På tur i Teglværksskoven

Kom på opdagelsesrejse
AFLYST! Mandag den 6. april - Onsdag den 8. april 2020 kl. 11-15
Borgmestergården

Tag på skattejagt og hør om de mystiske væsner og folk, man troede levede på Grønland og Indien

Jakob og Johanne inviterer indenfor
I åbningstiden
Borgmestergården

Tag med Jakob og Johanne med på en spændende tur gennem Borgmestergården. 

Vold i 1600-tallet
Onsdag den 29. april kl. 17-18
Tinghuset, Stendamsgade 9 i Nyborg

Museumsinspektør Jonas Kragegaard afholder fyraftensfodreag om vold i 1600-tallet - Historier om voldssager fra Aasum herreds tingbøger 1640-1648.