Nyborg som trafikalt knudepunkt

I 1920erne voksede biltrafikken, og i 1930 dannede Forenede danske Motorejere et færgeselskab, kontraherede en bilfærge på Ålborg Værft og planlagde et færgeleje ved Midtermolen i Nyborg. Inden selskabet kom i gang overgik det til D.S.B., som igangsatte den første bilfærge "Heimdal" april 1930.

Den gamle bykerne deles i to

Det viste sig hurtigt, at trafikken ind ad Landporten, over Torvet og gennem gaderne ned til havnen ikke var hensigtsmæssig, så noget måtte gøres. Dette "noget" blev det store gadegennembrud i 1936, den nuværende Adelgade, der skærer sig som et sværd tværs henover den historiske bykerne, og deler den gamle kongeby i to. Gadegennembruddet ændrede totalt bykernen, men biltrafikken lod sig ikke standse.
I 1957 flyttede hele trafikken imidlertid til Knudshoved Færgehavn, der var en del af det planlagte landsdækkende motorvejssystem. 

Storebæltbroen

Storebæltsbroens åbning, først med banedelen i 1997 og for biltrafikken i 1998, var for Nyborg lige så stor en forandring, som det var i september 1865 med åbningen af jernbanen fra Nyborg til Middelfart.

Danmarks Riges Hjerte

De senere årtiers udbygning af byens kongreshoteller og åbningen af Storebæltsbroen har nu igen gjort Nyborg til "en centralt beliggende by, der er nem at komme til, og hvor man har mulighed for at mødes", som der stod i middelalderkongernes håndfæstninger. Nyborg er igen blevet hjertet i det danske rige.

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Kalender

Naturen på Magelund Voldsted
Søndag d. 25. august, kl. 12-14
Magelund Voldsted

Gå i fortidens fodspor og oplev naturen ved voldstedet

Hvad gemte der sig på Torvet?
Onsdag d. 28. august kl. 17
Formidlingspavillonen på Stendamsgade

Claus Frederik Sørensen fortæller om, hvad der gemte sig under belægning på Nyborg Torv.

Krigs- og krigergrave på kirkegården
Torsdag d. 29. august kl. 19
P-pladsen ved Nyborg Sygehus

Gåtur til gravsteder fra Anden Verdenskrig på Nyborg Assistenskirkegård.

Arkæologi på turneringspladsen
2.-8. september 2019 kl. 11-15
Torvet i Nyborg

Følg med i, hvad der dukker op fra Nyborgs fortid under asfalten, når amatøtarkæologerne får adgang til jorden under Torvet.