Residensstaden

Fra slutningen af 1400-tallet blev Nyborg og Østfyn rigets magtcentrum, efter at Christian 1. (1426-1481) i et par årtier havde satset en del på København. Kongernes mausoleum blev anlagt i Odense, og nye byggearbejder og istandsættelser på Nyborg Slot blev iværksat. Frederik 1. blev inviteret til Fyn af rigsrådet, der tilbød ham Nyborg som hovedstad. Det var dog Christian 3., der fuldførte planerne. Og i 1549 var de enorme fæstningsarbejder, udvidelsen af slottet, omstruktureringen af byplanen, den kongelige dyrehave og ikke mindst den store turneringsplads foran slottet færdig. Kort sagt - Christian 3. gjorde Nyborg til sin residensstad.

Udgangspunkt for kongens virke

Når kongerne var på østfyn, boede de i Nyborg, men der havde ikke eksisteret et egentligt hovedstadsbegreb, og de omflakkende konger og adelige havde ikke haft et sted, hvor de boede fast. Det blev der lavet om på med de massive investeringer i Nyborg. Her skulle der være en mere fast administration, og ifølge Christian 3.s planer var det her, kongen som udgangspunkt skulle have sit virke.

Nyborg bliver til kongeby

Noget af det første, Christian 3. kastede sig ud i, var at anlægge den store turneringsplads foran slottet (det nuværende torv foran Rådhuset). Pladsen skulle matche datidens store turneringspladser rundt om i Europa. Vor Frue Kirke blev udvidet, og slottet blev istandsat og udvidet til et 4-fløjet anlæg, hvis store riddersal blev en værdig kongebolig. Byens vandforsyning blev forbedret markant. Der blev gravet vandrør af egetræ ned i hovedgaderne, og derefter opsat brønde, så byens borgere praktisk talt havde vand ved hånden. Christian 3. udvidede den middelalderlig by mod øst, 'Nyenstad', hvilket skulle blive starten på den nuværende bykerne. Endelig blev der sat gang i et stort projekt med jordvolde og voldanlæg, der skulle beskytte by og konge ved eventuelle angreb.

Christian 3. prioriterede Nyborg højt og var sig fæstningen og byens betydning bevidst. Den planlagte residensstad var klar til at tage rollen som rigets første egentlige hovedstad. 

Vidste du?

I 150 år var Nyborg det, man kan kalde rigets første hovedstad: 

  • I slutningen af 1400-tallet blev Nyborg mødestedet for magten i Danmark.
  • I 1476 flyttede kronprins Hans ind på slottet.
  • Christian 2., søn af kong Hans, blev født i Nyborg.
  • I 1520'erne blev kong Frederik 1. opfordret til at gøre Nyborg til residensstad. 
  • Planerne om at gøre Nyborg til hovedstad blev endeligt realiseret under Christian 3., der udvidede slottet og befæstede byen i sin helhed.
  • I 1560 flyttede Frederik 2., søn af Christian 3., til Nordsjælland, og København endte med at blive rigets hovedstad.