Arkæologiske undersøgelser

I lidt over 100 år har man interesseret sig for, hvad terrænet omkring Nyborg Slot gemmer på. Det har ført til en række arkæologiske undersøgelser, hvoraf de ældste desværre er dokumenteret temmelig dårligt.

Ny viden om slottet og slotsholmen

Fra 2009-18 har Østfyns Museer på ny gennemført arkæologiske undersøgelser på slotsholmen for at kaste nyt lys over Nyborgs ældste historie. På baggrund af disse kan det samlet konkluderes at borgen helt fra begyndelsen var stærkt befæstet.

Borgen havde mægtige ringmure (2 m brede) udstyret med nyeste fæstningselementer som runde hjørnetårne og særligt halvrunde flankeringstårne. Den kunstigt skabte borgbanke var omgivet af brede voldgrave (over 20 m) skabt ved kunstig tilførsel af vand gennem en menneskeskabt kanal 5 km nord for borgen. Det har med andre ord været et enormt anlægsarbejde, der i 1200-tallets begyndelse blev sat i gang i Nyborg. Borgen havde desuden hele to prægtige romanske teglstenbygninger på henholdsvis 28 og 36 m.

Slottets oprindelse

Nyborg Slot omtales første gang i skriftlige kilder i 1193. I 2012 fandt man et arkæologisk vidnesbyrd, der kunne dateres til 1209/10.

I maj 2012 og januar 2013 gennemførte museet to arkæologiske kampagner, der undersøgte områderne under borgens oprindelige nordfløj. Udgravningen viste, at borgen oprindeligt blev bygget på en lerbanke skrånende ned mod byen. På den skrånende lerbanke opførte man slottets ringmur, hvorefter man kraftigt planerede det område, som lå på indersiden af ringmuren. Museets arkæologer fandt endda spor efter de stilladshuller, hvorpå/i stilladserne til opførslen af ringmuren har stået. Derved kom borgen til at fremstå med høje imponerende ydermure og en borggård i et noget højere niveau end ydersiden af ringmuren.

Det var således for foden af den planerede borgbanke, at 2012's helt store arkæologiske resultat skulle findes. Her stod en række nedrammede pæle af egetræ, der holdt på borgbanken og formentligt beskyttede mod vandet i voldgraven. Det viste sig, at egetræerne var fældet i år 1209 og sandsynligvis nedrammet ved borgbankens fod i 1210. 

Yderligere information og materiale

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Kalender

Foråret kommer!
AFLYST! Søndag den 5. april kl.12-14
Parkeringspladsen ved Højevej, Nyborg

På tur i Teglværksskoven

Kom på opdagelsesrejse
AFLYST! Mandag den 6. april - Onsdag den 8. april 2020 kl. 11-15
Borgmestergården

Tag på skattejagt og hør om de mystiske væsner og folk, man troede levede på Grønland og Indien

Jakob og Johanne inviterer indenfor
I åbningstiden
Borgmestergården

Tag med Jakob og Johanne med på en spændende tur gennem Borgmestergården. 

Vold i 1600-tallet
Onsdag den 29. april kl. 17-18
Tinghuset, Stendamsgade 9 i Nyborg

Museumsinspektør Jonas Kragegaard afholder fyraftensfodreag om vold i 1600-tallet - Historier om voldssager fra Aasum herreds tingbøger 1640-1648.