Renæssancen

1550'erne

Ved midten af 1500-tallet var artilleriet blevet forbedret væsentligt siden middelalderen. Rigets fæstninger var således blevet umoderne, og Christian 3. tog fat på en modernisering, bl.a. af Nyborg Slot.

Vestfløjen blev forlænget ud til ringmuren i nord, og samtidig blev omtrent halvdelen af vestmuren og hele nordgavlen forstærket med skalmuring både på inder- og yderside. Hvor middelalderborgens ydermure var op til ca. 1,25 m tykke, var de forstærkede mure nu ca. 3 m tykke! De tykke mure gav mulighed for at opføre en vægtergang i loftsetagen, og det kan have været intensionen, at hele vestsiden skulle forstærkes, men det kom aldrig til udførelse.

Muligvis betragtede man den nordvestlige del af slottet som den svageste og mente, at der hovedsageligt var brug for forstærkning her. I det indre foretoges ligeledes store ændringer. Den gamle sal i overetagen blev afløst af en ny stor riddersal i etagen nedenunder. Hele overetagen blev nu ombygget til kongelige gemakker.

Den ældste sal, i dag kaldet Danehofsalen, fungerede muligvis som kapel. I hvert fald ved man fra skriftlige kilder, at kapellet fandtes i vestfløjen, og at det var indrettet i et af de rum, der havde geometriske mønstre på væggene.

play video
Torvet i Nyborg

 

Den kongelige turneringsplads - anlagt af Christian 3.