Restaurering

Da garnisonen forlod Nyborg i 1913, stod man tilbage med et gammelt, forfaldent slot. Man fik heldigvis øjnene op for stedets kulturhistoriske værdi i tide og overgav det til Nationalmuseet, som hyrede arkitekt Mogens Clemmensen til at restaurere det.

Mogens Clemmensen var en dygtig restaureringsarkitekt, som undersøgte slottet nøje, før han gav sig i kast med selve restaureringen. Han var klar over, at hvis han valgte at genskabe middelalderslottet, ville spor fra andre perioder gå tabt. Derfor rekonstruerede han i stedet detaljer fra mange forskellige perioder, og derfor kan vi i dag aflæse en stor del af slottets bygningshistorie.

På grundlag af gamle tegninger, arkæologiske og bygningsarkæologiske undersøgelser skabte han det slot, vi ser i dag. Noget tyder på, at han under selve restaureringen fandt nye spor, som han dog aldrig fik beskrevet i sin rapport. Derfor må vi i dag tolke hans resultater ud fra den restaurering, han har foretaget. En del af restaureringshistorien er blevet klarlagt ved undersøgelser af slottet i 1998-2000, hvor det blev opmålt og undersøgt af to arkitektstuderende og en studerende fra Middelalderarkæologi.

Efter restaureringen blev slottet åbnet for publikum.

I 2017-2020 bliver Nyborg Slot atter restaureret og udbygget. Læs mere om Slotsrprojektet her.

Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Kalender

Foråret kommer!
AFLYST! Søndag den 5. april kl.12-14
Parkeringspladsen ved Højevej, Nyborg

På tur i Teglværksskoven

Kom på opdagelsesrejse
AFLYST! Mandag den 6. april - Onsdag den 8. april 2020 kl. 11-15
Borgmestergården

Tag på skattejagt og hør om de mystiske væsner og folk, man troede levede på Grønland og Indien

Jakob og Johanne inviterer indenfor
I åbningstiden
Borgmestergården

Tag med Jakob og Johanne med på en spændende tur gennem Borgmestergården. 

Vold i 1600-tallet
Onsdag den 29. april kl. 17-18
Tinghuset, Stendamsgade 9 i Nyborg

Museumsinspektør Jonas Kragegaard afholder fyraftensfodreag om vold i 1600-tallet - Historier om voldssager fra Aasum herreds tingbøger 1640-1648.