Opfyld folkeskolens trinmål

Sådan opfyldes folkeskolens trinmål for faget historie gennem et besøg på Borgmestergården. 

Efter 4. klassetrin:

Eleverne skal kunne:

Fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet og gengive dem i tegning og  dramaform.
Forslag: Opsøg pladsen foran rådhuset - brug stedet som udgangspunkt til en snak om, at her har været turneringsplads, torv og nu p-plads.

• Gengive historiske fortællinger fra dansk historie.
Forslag: Brug museet som udgangspunkt til en snak om Storebælts historie - f.eks. Storebæltsbroen, kapere i 1800-tallet, Nyborg som toldsted i 1600-tallet, Borgmestergården bygget af Mads Lerche, der var borgmester, købmand, rådmand og toldopsynsmand.

• Fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv.
Forslag: Brug museets lille udstilling om mad og opbevaring af mad til en diskussion af, hvordan vilkårene har været, før man fik køleskab og supermarkeder, eller da man ikke kunne importere mad fra fjerne egne. 

Efter 6. klassetrin:

Eleverne skal kunne:

• Beskrive, hvorledes Danmarks historie indgår i samspil med verden udenfor.
Forslag: En diskussion om varernes historie med udgangspunkt i købmandsgården: i
middelalderen da krydderier var ekstremt dyre og eksotiske, i 1600-tallet da opdagelsen
af Den nye Verden også førte til opdagelsen af nye madvarer og nye skikke. Her kan man også kigge på vores lille udstilling om søfart - med bl.a. modeller af træskibe fra 1800-tallet, hvor verdenshandlen for alvor blomstrede.

Efter 9. klassetrin:

Eleverne skal kunne:

• Kende forskellige demokratiformer og tage stilling til, hvilke rettigheder og pligter det giver den enkelte. 
Forslag: Mads Lerche som borgmester og rådmand i 1600-tallets Danmark. I tiden før enevælden, hvor man i de danske købstæder havde et strengt hierarkisk system, hvor de førende borgere var rådmænd - og dermed stod for byens styring. Om hvordan magten var delt mellem konge, adel, borger, kirke og bønder.

• Sammenligne egne livsbetingelser med foregående slægtleds og diskutere, hvilke forhold der er ens, hvilke der er forskellige, og  baggrunden herfor.
Forslag: Emnet grænser før og nu. Hvordan man opfatter et lands grænser i dag - og hvordan livet var, da Storebælt fungerede som grænse eftersom man den gang transporterede alle varer med skib.

Mit Østfyn

Særforløb på Østfyns Museer for alle 3.-6.-klasser i Kerteminde og Nyborg kommuner.

Læs mere.